SearchGurbani.com

Amrit Keertan

       


Goto Page
Displaying Page 129 of 1040
Begin Back Next Last

ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

पउड़ी ॥

Pauree:

2091 1 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੧
Shabad: Har Thumu Vud Vude Vude Vud Ooche Subh Oopar Vude Vuduunaa
Raag Kaanrhaa Guru Ram Das


ਹਰਿ ਤੁਮ੍‍ ਵਡ ਵਡੇ ਵਡੇ ਵਡ ਊਚੇ ਸਭ ਊਪਰਿ ਵਡੇ ਵਡੌਨਾ ॥

Har Thumh Vadd Vaddae Vaddae Vadd Oochae Sabh Oopar Vaddae Vaddana ||

हरि तुम्‍ वड वडे वडे वड ऊचे सभ ऊपरि वडे वडौना ॥

O Lord, You are the Greatest of the Great, the Greatest of the Great, the Most Lofty and Exalted of all, the Greatest of the Great.

2092 2 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੨
Shabad: Har Thumu Vud Vude Vude Vud Ooche Subh Oopar Vude Vuduunaa
Raag Kaanrhaa Guru Ram Das


ਜੋ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰਿ ਅਪਰੰਪਰੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ਹਰੇ ਤੇ ਹੋਨਾ ॥

Jo Dhhiavehi Har Aparanpar Har Har Har Dhhiae Harae Thae Hona ||

जो धिआवहि हरि अपरंपरु हरि हरि हरि धिआइ हरे ते होना ॥

Those who meditate on the Infinite Lord, who meditate on the Lord, Har, Har, Har, are rejuvenated.

2093 3 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੩
Shabad: Har Thumu Vud Vude Vude Vud Ooche Subh Oopar Vude Vuduunaa
Raag Kaanrhaa Guru Ram Das


ਜੋ ਗਾਵਹਿ ਸੁਣਹਿ ਤੇਰਾ ਜਸੁ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਕਾਟੇ ਪਾਪ ਕਟੋਨਾ ॥

Jo Gavehi Sunehi Thaera Jas Suamee Thin Kattae Pap Kattona ||

जो गावहि सुणहि तेरा जसु सुआमी तिन काटे पाप कटोना ॥

Those who sing and listen to Your Praises, O my Lord and Master, have millions of sins destroyed.

2094 4 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੪
Shabad: Har Thumu Vud Vude Vude Vud Ooche Subh Oopar Vude Vuduunaa
Raag Kaanrhaa Guru Ram Das


ਤੁਮ ਜੈਸੇ ਹਰਿ ਪੁਰਖ ਜਾਨੇ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਖਿ ਵਡ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੋਨਾ ॥

Thum Jaisae Har Purakh Janae Math Guramath Mukh Vadd Vadd Bhag Vaddona ||

तुम जैसे हरि पुरख जाने मति गुरमति मुखि वड वड भाग वडोना ॥

I know that those divine beings who follow the Guru's Teachings are just like You, Lord. They are the greatest of the great, so very fortunate.

2095 5 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੫
Shabad: Har Thumu Vud Vude Vude Vud Ooche Subh Oopar Vude Vuduunaa
Raag Kaanrhaa Guru Ram Das


ਸਭਿ ਧਿਆਵਹੁ ਆਦਿ ਸਤੇ ਜੁਗਾਦਿ ਸਤੇ ਪਰਤਖਿ ਸਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਤੇ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਦਸੋਨਾ ॥੫॥

Sabh Dhhiavahu Adh Sathae Jugadh Sathae Parathakh Sathae Sadha Sadha Sathae Jan Naanak Dhas Dhasona ||5||

सभि धिआवहु आदि सते जुगादि सते परतखि सते सदा सदा सते जनु नानकु दासु दसोना ॥५॥

Let everyone meditate on the Lord, who was True in the primal beginning, and True throughout the ages; He is revealed as True here and now, and He shall be True forever and ever. Servant Nanak is the slave of His slaves. ||5||

2096 6 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੬
Shabad: Har Thumu Vud Vude Vude Vud Ooche Subh Oopar Vude Vuduunaa
Raag Kaanrhaa Guru Ram Das


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

पउड़ी ॥

Pauree:

2097 7 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੭
Shabad: Vudee Hoo Vudaa Apaar Theraa Muruthubaa
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਵਡੀ ਹੂ ਵਡਾ ਅਪਾਰੁ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ॥

Vaddee Hoo Vadda Apar Thaera Marathaba ||

वडी हू वडा अपारु तेरा मरतबा ॥

The greatest of the great, infinite is Your dignity.

2098 8 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੮
Shabad: Vudee Hoo Vudaa Apaar Theraa Muruthubaa
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨ ਜਾਪਨ੍‍ ਿਕਰਤਬਾ ॥

Rang Parang Anaek N Japanih Karathaba ||

रंग परंग अनेक न जापन्‍ िकरतबा ॥

Your colors and hues are so numerous; no one can know Your actions.

2099 9 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੯
Shabad: Vudee Hoo Vudaa Apaar Theraa Muruthubaa
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਜੀਆ ਅੰਦਰਿ ਜੀਉ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਲਾ ॥

Jeea Andhar Jeeo Sabh Kishh Janala ||

जीआ अंदरि जीउ सभु किछु जाणला ॥

You are the Soul within all souls; You alone know everything.

2100 10 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Vudee Hoo Vudaa Apaar Theraa Muruthubaa
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੇਰੈ ਵਸਿ ਤੇਰਾ ਘਰੁ ਭਲਾ ॥

Sabh Kishh Thaerai Vas Thaera Ghar Bhala ||

सभु किछु तेरै वसि तेरा घरु भला ॥

Everything is under Your control; Your home is beautiful.

2101 11 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Vudee Hoo Vudaa Apaar Theraa Muruthubaa
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਤੇਰੈ ਘਰਿ ਆਨੰਦੁ ਵਧਾਈ ਤੁਧੁ ਘਰਿ ॥

Thaerai Ghar Anandh Vadhhaee Thudhh Ghar ||

तेरै घरि आनंदु वधाई तुधु घरि ॥

Your home is filled with bliss, which resonates and resounds throughout Your home.

2102 12 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Vudee Hoo Vudaa Apaar Theraa Muruthubaa
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਮਾਣੁ ਮਹਤਾ ਤੇਜੁ ਆਪਣਾ ਆਪਿ ਜਰਿ ॥

Man Mehatha Thaej Apana Ap Jar ||

माणु महता तेजु आपणा आपि जरि ॥

Your honor, majesty and glory are Yours alone.

2103 13 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Vudee Hoo Vudaa Apaar Theraa Muruthubaa
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰੁ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ ॥

Sarab Kala Bharapoor Dhisai Jath Katha ||

सरब कला भरपूरु दिसै जत कता ॥

You are overflowing with all powers; wherever we look, there You are.

2104 14 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Vudee Hoo Vudaa Apaar Theraa Muruthubaa
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸੁ ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ॥੧੮॥

Naanak Dhasan Dhas Thudhh Agai Binavatha ||18||

नानक दासनि दासु तुधु आगै बिनवता ॥१८॥

Nanak, the slave of Your slaves, prays to You alone. ||18||

2105 15 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Vudee Hoo Vudaa Apaar Theraa Muruthubaa
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

पउड़ी ॥

Pauree:

2106 16 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Vudaa Theraa Dhurubaar Suchaa Thudh Thukhuth
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਵਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰੁ ਸਚਾ ਤੁਧੁ ਤਖਤੁ ॥

Vadda Thaera Dharabar Sacha Thudhh Thakhath ||

वडा तेरा दरबारु सचा तुधु तखतु ॥

The Darbaar of Your Court is glorious and great. Your holy throne is True.

2107 17 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Vudaa Theraa Dhurubaar Suchaa Thudh Thukhuth
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਸਿਰਿ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਨਿਹਚਲੁ ਚਉਰੁ ਛਤੁ ॥

Sir Saha Pathisahu Nihachal Chour Shhath ||

सिरि साहा पातिसाहु निहचलु चउरु छतु ॥

You are the Emperor over the heads of kings. Your canopy and chauree (fly-brush) are permanent and unchanging.

2108 18 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Vudaa Theraa Dhurubaar Suchaa Thudh Thukhuth
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਜੋ ਭਾਵੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸਚੁ ਨਿਆਉ ॥

Jo Bhavai Parabreham Soee Sach Niao ||

जो भावै पारब्रहम सोई सचु निआउ ॥

That alone is true justice, which is pleasing to the Will of the Supreme Lord God.

2109 19 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Vudaa Theraa Dhurubaar Suchaa Thudh Thukhuth
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਜੇ ਭਾਵੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਿਥਾਵੇ ਮਿਲੈ ਥਾਉ ॥

Jae Bhavai Parabreham Nithhavae Milai Thhao ||

जे भावै पारब्रहम निथावे मिलै थाउ ॥

Even the homeless receive a home, when it is pleasing to the Will of the Supreme Lord God.

2110 20 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Vudaa Theraa Dhurubaar Suchaa Thudh Thukhuth
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਜੋ ਕੀਨ੍‍ੀ ਕਰਤਾਰਿ ਸਾਈ ਭਲੀ ਗਲ ॥

Jo Keenhee Karathar Saee Bhalee Gal ||

जो कीन्‍ी करतारि साई भली गल ॥

Whatever the Creator Lord does, is a good thing.

2111 21 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Vudaa Theraa Dhurubaar Suchaa Thudh Thukhuth
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਜਿਨ੍‍ੀ ਪਛਾਤਾ ਖਸਮੁ ਸੇ ਦਰਗਾਹ ਮਲ ॥

Jinhee Pashhatha Khasam Sae Dharagah Mal ||

जिन्‍ी पछाता खसमु से दरगाह मल ॥

Those who recognize their Lord and Master, are seated in the Court of the Lord.

2112 22 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Vudaa Theraa Dhurubaar Suchaa Thudh Thukhuth
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਸਹੀ ਤੇਰਾ ਫੁਰਮਾਨੁ ਕਿਨੈ ਨ ਫੇਰੀਐ ॥

Sehee Thaera Furaman Kinai N Faereeai ||

सही तेरा फुरमानु किनै न फेरीऐ ॥

True is Your Command; no one can challenge it.

2113 23 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Vudaa Theraa Dhurubaar Suchaa Thudh Thukhuth
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਕਰੀਮ ਕੁਦਰਤਿ ਤੇਰੀਐ ॥੧੬॥

Karan Karan Kareem Kudharath Thaereeai ||16||

कारण करण करीम कुदरति तेरीऐ ॥१६॥

O Merciful Lord, Cause of causes, Your creative power is all-powerful. ||16||

2114 24 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੯ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Vudaa Theraa Dhurubaar Suchaa Thudh Thukhuth
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


       


Goto Page
Displaying Page 129 of 1040
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/amrit_keertan/page/129
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.