SearchGurbani.com

Amrit Keertan

       


Goto Page
Displaying Page 454 of 1040
Begin Back Next Last

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Sarag Mehala 5 ||

सारग महला ५ ॥

Saarang, Fifth Mehl:

12323 1 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੧
Shabad: Kunchunaa Buhu Dhuth Kuraa
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਕੰਚਨਾ ਬਹੁ ਦਤ ਕਰਾ ॥

Kanchana Bahu Dhath Kara ||

कंचना बहु दत करा ॥

You may make donations of gold,

12324 2 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੨
Shabad: Kunchunaa Buhu Dhuth Kuraa
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਭੂਮਿ ਦਾਨੁ ਅਰਪਿ ਧਰਾ ॥

Bhoom Dhan Arap Dhhara ||

भूमि दानु अरपि धरा ॥

And give away land in charity

12325 3 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੩
Shabad: Kunchunaa Buhu Dhuth Kuraa
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਮਨ ਅਨਿਕ ਸੋਚ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰਤ ॥

Man Anik Soch Pavithr Karath ||

मन अनिक सोच पवित्र करत ॥

And purify your mind in various ways,

12326 4 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੪
Shabad: Kunchunaa Buhu Dhuth Kuraa
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਨਾਹੀ ਰੇ ਨਾਮ ਤੁਲਿ ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Nahee Rae Nam Thul Man Charan Kamal Lagae ||1|| Rehao ||

नाही रे नाम तुलि मन चरन कमल लागे ॥१॥ रहाउ ॥

But none of this is equal to the Lord's Name. Remain attached to the Lord's Lotus Feet. ||1||Pause||

12327 5 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੫
Shabad: Kunchunaa Buhu Dhuth Kuraa
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਚਾਰਿ ਬੇਦ ਜਿਹਵ ਭਨੇ ॥

Char Baedh Jihav Bhanae ||

चारि बेद जिहव भने ॥

You may recite the four Vedas with your tongue,

12328 6 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੬
Shabad: Kunchunaa Buhu Dhuth Kuraa
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਦਸ ਅਸਟ ਖਸਟ ਸ੍ਰਵਨ ਸੁਨੇ ॥

Dhas Asatt Khasatt Sravan Sunae ||

दस असट खसट स्रवन सुने ॥

And listen to the eighteen Puraanas and the six Shaastras with your ears,

12329 7 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੭
Shabad: Kunchunaa Buhu Dhuth Kuraa
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਨਹੀ ਤੁਲਿ ਗੋਬਿਦ ਨਾਮ ਧੁਨੇ ॥

Nehee Thul Gobidh Nam Dhhunae ||

नही तुलि गोबिद नाम धुने ॥

But these are not equal to the celestial melody of the Naam, the Name of the Lord of the Universe.

12330 8 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੮
Shabad: Kunchunaa Buhu Dhuth Kuraa
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਾਗੇ ॥੧॥

Man Charan Kamal Lagae ||1||

मन चरन कमल लागे ॥१॥

Remain attached to the Lord's Lotus Feet. ||1||

12331 9 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੯
Shabad: Kunchunaa Buhu Dhuth Kuraa
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਬਰਤ ਸੰਧਿ ਸੋਚ ਚਾਰ ॥

Barath Sandhh Soch Char ||

बरत संधि सोच चार ॥

You may observe fasts, and say your prayers, purify yourself

12332 10 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Kunchunaa Buhu Dhuth Kuraa
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਕ੍ਰਿਆ ਕੁੰਟਿ ਨਿਰਾਹਾਰ ॥

Kiraa Kuntt Nirahar ||

क्रिआ कुंटि निराहार ॥

And do good deeds; you may go on pilgrimages everywhere and eat nothing at all.

12333 11 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Kunchunaa Buhu Dhuth Kuraa
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਅਪਰਸ ਕਰਤ ਪਾਕਸਾਰ ॥

Aparas Karath Pakasar ||

अपरस करत पाकसार ॥

You may cook your food without touching anyone;

12334 12 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Kunchunaa Buhu Dhuth Kuraa
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਬਹੁ ਬਿਸਥਾਰ ॥

Nivalee Karam Bahu Bisathhar ||

निवली करम बहु बिसथार ॥

You may make a great show of cleansing techniques,

12335 13 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Kunchunaa Buhu Dhuth Kuraa
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਧੂਪ ਦੀਪ ਕਰਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਤੁਲਿ ਨ ਲਾਗੇ ॥

Dhhoop Dheep Karathae Har Nam Thul N Lagae ||

धूप दीप करते हरि नाम तुलि न लागे ॥

And burn incense and devotional lamps, but none of these are equal to the Lord's Name.

12336 14 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Kunchunaa Buhu Dhuth Kuraa
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਰਾਮ ਦਇਆਰ ਸੁਨਿ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ॥

Ram Dhaeiar Sun Dheen Baenathee ||

राम दइआर सुनि दीन बेनती ॥

O Merciful Lord, please hear the prayer of the meek and the poor.

12337 15 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Kunchunaa Buhu Dhuth Kuraa
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਨੈਨ ਪੇਖਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਸਟ ਲਾਗੇ ॥੨॥੨॥੧੩੧॥

Dhaehu Dharas Nain Paekho Jan Naanak Nam Misatt Lagae ||2||2||131||

देहु दरसु नैन पेखउ जन नानक नाम मिसट लागे ॥२॥२॥१३१॥

Please grant me the Blessed Vision of Your Darshan, that I may see You with my eyes. The Naam is so sweet to servant Nanak. ||2||2||131||

12338 16 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Kunchunaa Buhu Dhuth Kuraa
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Gourree Mehala 5 ||

गउड़ी महला ५ ॥

Gauree, Fifth Mehl:

12339 17 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Kot Mujun Keeno Eisunaan
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਕੋਟਿ ਮਜਨ ਕੀਨੋ ਇਸਨਾਨ ॥

Kott Majan Keeno Eisanan ||

कोटि मजन कीनो इसनान ॥

The merits of taking millions of ceremonial cleansing baths,

12340 18 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Kot Mujun Keeno Eisunaan
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਲਾਖ ਅਰਬ ਖਰਬ ਦੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥

Lakh Arab Kharab Dheeno Dhan ||

लाख अरब खरब दीनो दानु ॥

The giving of hundreds of thousands, billions and trillions in charity

12341 19 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Kot Mujun Keeno Eisunaan
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਜਾ ਮਨਿ ਵਸਿਓ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥੧॥

Ja Man Vasiou Har Ko Nam ||1||

जा मनि वसिओ हरि को नामु ॥१॥

- these are obtained by those whose minds are filled with the Name of the Lord. ||1||

12342 20 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Kot Mujun Keeno Eisunaan
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਸਗਲ ਪਵਿਤ ਗੁਨ ਗਾਇ ਗੁਪਾਲ ॥

Sagal Pavith Gun Gae Gupal ||

सगल पवित गुन गाइ गुपाल ॥

Those who sing the Glories of the Lord of the World are totally pure.

12343 21 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Kot Mujun Keeno Eisunaan
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਪਾਪ ਮਿਟਹਿ ਸਾਧੂ ਸਰਨਿ ਦਇਆਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥

Pap Mittehi Sadhhoo Saran Dhaeial || Rehao ||

पाप मिटहि साधू सरनि दइआल ॥ रहाउ ॥

Their sins are erased, in the Sanctuary of the Kind and Holy Saints. ||Pause||

12344 22 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Kot Mujun Keeno Eisunaan
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਬਹੁਤੁ ਉਰਧ ਤਪ ਸਾਧਨ ਸਾਧੇ ॥

Bahuth Ouradhh Thap Sadhhan Sadhhae ||

बहुतु उरध तप साधन साधे ॥

The merits of performing all sorts of austere acts of penance and self-discipline,

12345 23 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Kot Mujun Keeno Eisunaan
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਅਨਿਕ ਲਾਭ ਮਨੋਰਥ ਲਾਧੇ ॥

Anik Labh Manorathh Ladhhae ||

अनिक लाभ मनोरथ लाधे ॥

Earning huge profits and seeing one's desires fulfilled

12346 24 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Kot Mujun Keeno Eisunaan
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸਨ ਆਰਾਧੇ ॥੨॥

Har Har Nam Rasan Aradhhae ||2||

हरि हरि नाम रसन आराधे ॥२॥

- these are obtained by chanting the Name of the Lord, Har, Har, with the tongue. ||2||

12347 25 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Kot Mujun Keeno Eisunaan
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਬਖਾਨੇ ॥

Sinmrith Sasath Baedh Bakhanae ||

सिंम्रिति सासत बेद बखाने ॥

The merits of reciting the Simritees, the Shaastras and the Vedas,

12348 26 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Kot Mujun Keeno Eisunaan
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਜੋਗ ਗਿਆਨ ਸਿਧ ਸੁਖ ਜਾਨੇ ॥

Jog Gian Sidhh Sukh Janae ||

जोग गिआन सिध सुख जाने ॥

Knowledge of the science of Yoga, spiritual wisdom and the pleasure of miraculous spiritual powers

12349 27 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Kot Mujun Keeno Eisunaan
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨੇ ॥੩॥

Nam Japath Prabh Sio Man Manae ||3||

नामु जपत प्रभ सिउ मन माने ॥३॥

- these come by surrendering the mind and meditating on the Name of God. ||3||

12350 28 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Kot Mujun Keeno Eisunaan
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਅਗਾਧਿ ਬੋਧਿ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥

Agadhh Bodhh Har Agam Aparae ||

अगाधि बोधि हरि अगम अपारे ॥

The wisdom of the Inaccessible and Infinite Lord is incomprehensible.

12351 29 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Kot Mujun Keeno Eisunaan
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਨਾਮੁ ਰਿਦੇ ਬੀਚਾਰੇ ॥

Nam Japath Nam Ridhae Beecharae ||

नामु जपत नामु रिदे बीचारे ॥

Meditating on the Naam, the Name of the Lord, and contemplating the Naam within our hearts,

12352 30 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੩੦
Shabad: Kot Mujun Keeno Eisunaan
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥੪॥੧੧੧॥

Naanak Ko Prabh Kirapa Dhharae ||4||111||

नानक कउ प्रभ किरपा धारे ॥४॥१११॥

O Nanak, God has showered His Mercy upon us. ||4||111||

12353 31 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੩੧
Shabad: Kot Mujun Keeno Eisunaan
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Gourree Mala Mehala 5 ||

गउड़ी माला महला ५ ॥

Gauree Maalaa, Fifth Mehl:

12354 32 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੩੨
Shabad: Har Bin Avur Kiruaa Biruthe
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰ ਕ੍ਰਿਆ ਬਿਰਥੇ ॥

Har Bin Avar Kiraa Birathhae ||

हरि बिनु अवर क्रिआ बिरथे ॥

Without the Lord, other actions are useless.

12355 33 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੩੩
Shabad: Har Bin Avur Kiruaa Biruthe
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ਇਹਿ ਓਰੈ ਮੂਸੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jap Thap Sanjam Karam Kamanae Eihi Ourai Moosae ||1|| Rehao ||

जप तप संजम करम कमाणे इहि ओरै मूसे ॥१॥ रहाउ ॥

Meditative chants, intense deep meditation, austere self-discipline and rituals - these are plundered in this world. ||1||Pause||

12356 34 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੩੪
Shabad: Har Bin Avur Kiruaa Biruthe
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਬਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਮਹਿ ਰਹਤਾ ਤਿਨ ਕਾ ਆਢੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

Barath Naem Sanjam Mehi Rehatha Thin Ka Adt N Paeia ||

बरत नेम संजम महि रहता तिन का आढु न पाइआ ॥

Fasting, daily rituals, and austere self-discipline - those who keep the practice of these, are rewarded with less than a shell.

12357 35 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੩੫
Shabad: Har Bin Avur Kiruaa Biruthe
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਆਗੈ ਚਲਣੁ ਅਉਰੁ ਹੈ ਭਾਈ ਊਂਹਾ ਕਾਮਿ ਨ ਆਇਆ ॥੧॥

Agai Chalan Aour Hai Bhaee Ooneha Kam N Aeia ||1||

आगै चलणु अउरु है भाई ऊंहा कामि न आइआ ॥१॥

Hereafter, the way is different, O Siblings of Destiny. There, these things are of no use at all. ||1||

12358 36 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੩੬
Shabad: Har Bin Avur Kiruaa Biruthe
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਤੀਰਥਿ ਨਾਇ ਅਰੁ ਧਰਨੀ ਭ੍ਰਮਤਾ ਆਗੈ ਠਉਰ ਨ ਪਾਵੈ ॥

Theerathh Nae Ar Dhharanee Bhramatha Agai Thour N Pavai ||

तीरथि नाइ अरु धरनी भ्रमता आगै ठउर न पावै ॥

Those who bathe at sacred shrines of pilgrimage, and wander over the earth, find no place of rest hereafter.

12359 37 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੩੭
Shabad: Har Bin Avur Kiruaa Biruthe
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਊਹਾ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੈ ਇਹ ਬਿਧਿ ਓਹੁ ਲੋਗਨ ਹੀ ਪਤੀਆਵੈ ॥੨॥

Ooha Kam N Avai Eih Bidhh Ouhu Logan Hee Patheeavai ||2||

ऊहा कामि न आवै इह बिधि ओहु लोगन ही पतीआवै ॥२॥

There, these are of no use at all. By these things, they only please other people. ||2||

12360 38 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੩੮
Shabad: Har Bin Avur Kiruaa Biruthe
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਚਤੁਰ ਬੇਦ ਮੁਖ ਬਚਨੀ ਉਚਰੈ ਆਗੈ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥

Chathur Baedh Mukh Bachanee Oucharai Agai Mehal N Paeeai ||

चतुर बेद मुख बचनी उचरै आगै महलु न पाईऐ ॥

Reciting the four Vedas from memory, they do not obtain the Mansion of the Lord's Presence hereafter.

12361 39 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੩੯
Shabad: Har Bin Avur Kiruaa Biruthe
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਬੂਝੈ ਨਾਹੀ ਏਕੁ ਸੁਧਾਖਰੁ ਓਹੁ ਸਗਲੀ ਝਾਖ ਝਖਾਈਐ ॥੩॥

Boojhai Nahee Eaek Sudhhakhar Ouhu Sagalee Jhakh Jhakhaeeai ||3||

बूझै नाही एकु सुधाखरु ओहु सगली झाख झखाईऐ ॥३॥

Those who do not understand the One Pure Word, utter total nonsense. ||3||

12362 40 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੪੦
Shabad: Har Bin Avur Kiruaa Biruthe
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕੁ ਕਹਤੋ ਇਹੁ ਬੀਚਾਰਾ ਜਿ ਕਮਾਵੈ ਸੁ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ ॥

Naanak Kehatho Eihu Beechara J Kamavai S Par Garamee ||

नानकु कहतो इहु बीचारा जि कमावै सु पार गरामी ॥

Nanak voices this opinion: those who practice it, swim across.

12363 41 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੪੧
Shabad: Har Bin Avur Kiruaa Biruthe
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਗੁਰੁ ਸੇਵਹੁ ਅਰੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹੁ ਤਿਆਗਹੁ ਮਨਹੁ ਗੁਮਾਨੀ ॥੪॥੬॥੧੬੪॥

Gur Saevahu Ar Nam Dhhiavahu Thiagahu Manahu Gumanee ||4||6||164||

गुरु सेवहु अरु नामु धिआवहु तिआगहु मनहु गुमानी ॥४॥६॥१६४॥

Serve the Guru, and meditate on the Naam; renounce the egotistical pride from your mind. ||4||6||164||

12364 42 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੫੪ ਪੰ. ੪੨
Shabad: Har Bin Avur Kiruaa Biruthe
Raag Gauri Guru Arjan Dev


       


Goto Page
Displaying Page 454 of 1040
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/amrit_keertan/page/454
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.