SearchGurbani.com

Amrit Keertan

       


Goto Page
Displaying Page 646 of 1040
Begin Back Next Last

ਹਉਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਰਿਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੈ॥

Houn This Ghol Ghumaeia Guramath Ridhae Gareebee Avai||

हउं तिस घोल घुमाइआ गुरमति रिदे गरीबी आवै॥

I love him deeply who cultivates humility through Gurmat, the wisdom of Guru.

21138 1 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੧
Shabad: Ho This Ghol Ghumaaei-aa Gurumath Ridhe Gureebee Aavai
Vaaran Bhai Gurdas


ਹਉਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜ ਨ ਜਾਵੈ॥

Houn This Ghol Ghumaeia Par Naree Dhae Naerr N Javai||

हउं तिस घोल घुमाइआ पर नारी दे नेड़ न जावै॥

I love him deeply who does not go near another’s wife.

21139 2 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੨
Shabad: Ho This Ghol Ghumaaei-aa Gurumath Ridhe Gureebee Aavai
Vaaran Bhai Gurdas


ਹਉਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਪਰਦਰਬੇ ਨੂੰ ਹਥ ਨ ਲਾਵੈ॥

Houn This Ghol Ghumaeia Paradharabae Noon Hathh N Lavai||

हउं तिस घोल घुमाइआ परदरबे नूं हथ न लावै॥

I love him deeply who touches not the other’s wealth.

21140 3 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੩
Shabad: Ho This Ghol Ghumaaei-aa Gurumath Ridhe Gureebee Aavai
Vaaran Bhai Gurdas


ਹਉਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਪਰਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਹਟਾਵੈ॥

Houn This Ghol Ghumaeia Paranindha Sun Ap Hattavai||

हउं तिस घोल घुमाइआ परनिंदा सुण आप हटावै॥

I love him deeply who becoming indifferent to the backbiting of others detatches himself.

21141 4 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੪
Shabad: Ho This Ghol Ghumaaei-aa Gurumath Ridhe Gureebee Aavai
Vaaran Bhai Gurdas


ਹਉਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਵੈ॥

Houn This Ghol Ghumaeia Sathigur Dha Oupadhaesh Kamavai||

हउं तिस घोल घुमाइआ सतिगुर दा उपदेश कमावै॥

I love him deeply who listening to the teaching of the true Guru practices it in actual life.

21142 5 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੫
Shabad: Ho This Ghol Ghumaaei-aa Gurumath Ridhe Gureebee Aavai
Vaaran Bhai Gurdas


ਹਉਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਥੋੜਾ ਸਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਵੈ॥

Houn This Ghol Ghumaeia Thhorra Savaen Thhorra Hee Khavai||

हउं तिस घोल घुमाइआ थोड़ा सवें थोड़ा ही खावै॥

I love him deeply who sleeps little and eats little.

21143 6 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੬
Shabad: Ho This Ghol Ghumaaei-aa Gurumath Ridhe Gureebee Aavai
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਈ ਸਹਜ ਸਮਾਵੈ ॥੪॥

Guramukh Soee Sehaj Samavai ||a||

गुरमुख सोई सहज समावै ॥४॥

Such a gurmukh absorbs himself in the equipoise.

21144 7 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੭
Shabad: Ho This Ghol Ghumaaei-aa Gurumath Ridhe Gureebee Aavai
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਿਰ ਉਚਾ ਨੀਵੇਂ ਚਰਣ ਸਿਰ ਪੈਰੀਨ ਪਾਂਦੇ॥

Sir Oucha Neevaen Charan Sir Paireen Pandhae||

सिर उचा नीवें चरण सिर पैरीन पांदे॥

The head is high and the feet are at a low level but still the head bows upon the feet.

21145 8 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੮
Shabad: Sir Ouchaa Neeve Churun Sir Paireen Paadhe
Vaaran Bhai Gurdas


ਮੂੰਹ ਅਖੀਂ ਨਕ ਕੰਨ ਹਥ ਦੇਹ ਭਾਰ ਉਚਾਂਦੇ॥

Moonh Akheen Nak Kann Hathh Dhaeh Bhar Ouchandhae||

मूंह अखीं नक कंन हथ देह भार उचांदे॥

The feet carry the burden of mouth, eyes, nose, ears, hands and the whole body.

21146 9 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੯
Shabad: Sir Ouchaa Neeve Churun Sir Paireen Paadhe
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਭ ਚਿਹਨ ਛਡ ਪੂਜੀਅਨ ਕਉਣ ਕਰਮ ਕਮਾਂਦੇ॥

Sabh Chihan Shhadd Poojeean Koun Karam Kamandhae||

सभ चिहन छड पूजीअन कउण करम कमांदे॥

Then, leaving aside all the body organs, only they (feet) are worshipped.

21147 10 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Sir Ouchaa Neeve Churun Sir Paireen Paadhe
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰਸਰਣੀ ਸਾਧਸੰਗਤੀ ਨਿਤ ਚਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ॥

Gurasaranee Sadhhasangathee Nith Chal Chal Jandhae||

गुरसरणी साधसंगती नित चल चल जांदे॥

They daily go to the holy congregation in the shelter of the Guru.

21148 11 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Sir Ouchaa Neeve Churun Sir Paireen Paadhe
Vaaran Bhai Gurdas


ਵੱਤਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੋਂ ਕਰ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੇ॥

Vathan Paroupakar Non Kar Par Vasandhae||

वॱतन परउपकार नों कर पार वसांदे॥

Then they run for the altruistic works and accomplish the work to the maximum possible.

21149 12 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Sir Ouchaa Neeve Churun Sir Paireen Paadhe
Vaaran Bhai Gurdas


ਮੇਰੀ ਖਲਹੁੰ ਮੌਜੜੇ ਗੁਰਸਿਖ ਹੰਢਾਂਦੇ॥

Maeree Khalahun Majarrae Gurasikh Handtandhae||

मेरी खलहुं मौजड़े गुरसिख हंढांदे॥

Alas! Were it so that shoes made of my skin were used by the Sikhs of the Guru.

21150 13 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Sir Ouchaa Neeve Churun Sir Paireen Paadhe
Vaaran Bhai Gurdas


ਮਸਤਕ ਲਗੇ ਸਾਧ ਰੇਣੁ ਵਡ ਭਾਗ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ॥੧੮॥

Masathak Lagae Sadhh Raen Vadd Bhag Jinan Dhae ||a||

मसतक लगे साध रेणु वड भाग जिनां दे ॥१८॥

Whosoever gets the dust of the feet of such people (with above virtues) he is fortunate and a blessed one.

21151 14 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Sir Ouchaa Neeve Churun Sir Paireen Paadhe
Vaaran Bhai Gurdas


ਉੱਤਮ ਮਧੱਮ ਨੀਚ ਲਖ ਗੁਰਮੁਖ ਨੀਚਹੁ ਨੀਚ ਸਦਾਏ॥

Outham Madhham Neech Lakh Guramukh Neechahu Neech Sadhaeae||

उॱतम मधॱम नीच लख गुरमुख नीचहु नीच सदाए॥

Millions are low, medium and high but gurmukh calls himself low of the lowly.

21152 15 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Outhum Mudhuum Neech Lukh Gurumukh Neechuhu Neech Sudhaaee
Vaaran Bhai Gurdas


ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਾਖਾਕ ਹੋਇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰ ਸਿਖ ਆਪ ਗਵਾਏ॥

Pairee Pai Pakhak Hoe Guramukh Gur Sikh Ap Gavaeae||

पैरी पै पाखाक होइ गुरमुख गुर सिख आप गवाए॥

He becoming dust of the feet and guru’s disciple erases his ego.

21153 16 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Outhum Mudhuum Neech Lukh Gurumukh Neechuhu Neech Sudhaaee
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਉ ਭਾਉ ਕਰ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਕਾਰ ਕਮਾਏ॥

Sadhh Sangath Bho Bhao Kar Saevak Saev Kar Kamaeae||

साध संगत भउ भाउ कर सेवक सेव कार कमाए॥

Going with love and respect to the holy congregation, he serves there.

21154 17 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Outhum Mudhuum Neech Lukh Gurumukh Neechuhu Neech Sudhaaee
Vaaran Bhai Gurdas


ਮਿਠਾ ਬੋਲਨ ਨਿਵ ਚਲਣ ਹਥਹੁੰ ਦੇਕੈ ਭਲਾ ਮਨਾਏ॥

Mitha Bolan Niv Chalan Hathhahun Dhaekai Bhala Manaeae||

मिठा बोलन निव चलण हथहुं देकै भला मनाए॥

He speaks mildly, behaves humbly and even by giving something to somebody wishes good of others.

21155 18 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Outhum Mudhuum Neech Lukh Gurumukh Neechuhu Neech Sudhaaee
Vaaran Bhai Gurdas


ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵਲੀਣ ਹੋ ਦਰਗਹ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਏ॥

Shabadh Surath Livaleen Ho Dharageh Man Nimana Paeae||

शबद सुरत लिवलीण हो दरगह माण निमाणा पाए॥

Absorbing consciousness into the Word that humble person receives honour in the court of the Lord.

21156 19 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Outhum Mudhuum Neech Lukh Gurumukh Neechuhu Neech Sudhaaee
Vaaran Bhai Gurdas


ਚਲਣ ਜਾਣ ਅਜਾਣ ਹੋਇ ਆਸਾ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ ਵਲਾਏ॥

Chalan Jan Ajan Hoe Asa Vich Niras Valaeae||

चलण जाण अजाण होइ आसा विच निरास वलाए॥

Considering death as the last truth and becoming unknown to cunningness he remains indifferent to hopes and desires.

21157 20 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Outhum Mudhuum Neech Lukh Gurumukh Neechuhu Neech Sudhaaee
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਅਲਖ ਲਖਾਏ ॥੨੪॥੮॥

Guramukh Sukh Fal Alakh Lakhaeae ||24||8||

गुरमुख सुख फल अलख लखाए ॥२४॥८॥

The imperceptible fruit of delight is seen and received only by Gurmukh.

21158 21 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Outhum Mudhuum Neech Lukh Gurumukh Neechuhu Neech Sudhaaee
Vaaran Bhai Gurdas


ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Kanarra Mehala 5 ||

कानड़ा महला ५ ॥

Kaanraa, Fifth Mehl:

21159 22 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Ahun Thoro Mukh Joro
Raag Kaanrhaa Guru Arjan Dev


ਅਹੰ ਤੋਰੋ ਮੁਖੁ ਜੋਰੋ ॥

Ahan Thoro Mukh Joro ||

अहं तोरो मुखु जोरो ॥

Give up your ego, and turn your face to God.

21160 23 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Ahun Thoro Mukh Joro
Raag Kaanrhaa Guru Arjan Dev


ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਮਨੁ ਲੋਰੋ ॥

Gur Gur Karath Man Loro ||

गुरु गुरु करत मनु लोरो ॥

Let your yearning mind call out, ""Guru, Guru"".

21161 24 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Ahun Thoro Mukh Joro
Raag Kaanrhaa Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੋ ਮੋਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Pria Preeth Piaro Moro ||1|| Rehao ||

प्रिअ प्रीति पिआरो मोरो ॥१॥ रहाउ ॥

My Beloved is the Lover of Love. ||1||Pause||

21162 25 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Ahun Thoro Mukh Joro
Raag Kaanrhaa Guru Arjan Dev


ਗ੍ਰਿਹਿ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਆਗਨਿ ਚੈਨਾ ਤੋਰੋ ਰੀ ਤੋਰੋ ਪੰਚ ਦੂਤਨ ਸਿਉ ਸੰਗੁ ਤੋਰੋ ॥੧॥

Grihi Saej Suhavee Agan Chaina Thoro Ree Thoro Panch Dhoothan Sio Sang Thoro ||1||

ग्रिहि सेज सुहावी आगनि चैना तोरो री तोरो पंच दूतन सिउ संगु तोरो ॥१॥

The bed of your household shall be cozy, and your courtyard shall be comfortable; shatter and break the bonds which tie you to the five thieves. ||1||

21163 26 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Ahun Thoro Mukh Joro
Raag Kaanrhaa Guru Arjan Dev


ਆਇ ਨ ਜਾਇ ਬਸੇ ਨਿਜ ਆਸਨਿ ਊਂਧ ਕਮਲ ਬਿਗਸੋਰੋ ॥

Ae N Jae Basae Nij Asan Oonadhh Kamal Bigasoro ||

आइ न जाइ बसे निज आसनि ऊंध कमल बिगसोरो ॥

You shall not come and go in reincarnation; you shall dwell in your own home deep within, and your inverted heart-lotus shall blossom forth.

21164 27 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Ahun Thoro Mukh Joro
Raag Kaanrhaa Guru Arjan Dev


ਛੁਟਕੀ ਹਉਮੈ ਸੋਰੋ ॥

Shhuttakee Houmai Soro ||

छुटकी हउमै सोरो ॥

The turmoil of egotism shall be silenced.

21165 28 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Ahun Thoro Mukh Joro
Raag Kaanrhaa Guru Arjan Dev


ਗਾਇਓ ਰੀ ਗਾਇਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਗੁਨੀ ਗਹੇਰੋ ॥੨॥੪॥੪੩॥

Gaeiou Ree Gaeiou Prabh Naanak Gunee Gehaero ||2||4||43||

गाइओ री गाइओ प्रभ नानक गुनी गहेरो ॥२॥४॥४३॥

Nanak sings - he sings the Praises of God, the Ocean of Virtue. ||2||4||43||

21166 29 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Ahun Thoro Mukh Joro
Raag Kaanrhaa Guru Arjan Dev


       


Goto Page
Displaying Page 646 of 1040
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/amrit_keertan/page/646
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.