SearchGurbani.com

Kuruhu Dhaei-aa Theraa Naam Vukhaanaa
ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ॥

This shabad is by Guru Nanak Dev in Raag Vadhans on Page 125
in Section 'Ath Sundar Manmohan Piare' of Amrit Keertan Gutka.

   

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Vaddehans Mehala 1 ||

वडहंसु महला १ ॥

Wadahans, First Mehl:

1 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੨੭
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 27


ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ॥

Karahu Dhaeia Thaera Nam Vakhana ||

करहु दइआ तेरा नामु वखाणा ॥

Show mercy to me, that I may chant Your Name.

2 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੨੮
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 28


ਸਭ ਉਪਾਈਐ ਆਪਿ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ॥

Sabh Oupaeeai Ap Apae Sarab Samana ||

सभ उपाईऐ आपि आपे सरब समाणा ॥

You Yourself created all, and You are pervading among all.

3 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੨੯
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 29


ਸਰਬੇ ਸਮਾਣਾ ਆਪਿ ਤੂਹੈ ਉਪਾਇ ਧੰਧੈ ਲਾਈਆ ॥

Sarabae Samana Ap Thoohai Oupae Dhhandhhai Laeea ||

सरबे समाणा आपि तूहै उपाइ धंधै लाईआ ॥

You Yourself are pervading among all, and You link them to their tasks.

4 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੩੦
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 30


ਇਕਿ ਤੁਝ ਹੀ ਕੀਏ ਰਾਜੇ ਇਕਨਾ ਭਿਖ ਭਵਾਈਆ ॥

Eik Thujh Hee Keeeae Rajae Eikana Bhikh Bhavaeea ||

इकि तुझ ही कीए राजे इकना भिख भवाईआ ॥

Some, You have made kings, while others go about begging.

5 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੩੧
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 31


ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਤੁਝੁ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਏਤੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣਾ ॥

Lobh Mohu Thujh Keea Meetha Eaeth Bharam Bhulana ||

लोभु मोहु तुझु कीआ मीठा एतु भरमि भुलाणा ॥

You have made greed and emotional attachment seem sweet; they are deluded by this delusion.

6 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੩੨
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 32


ਸਦਾ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਅਪਣੀ ਤਾਮਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ॥੧॥

Sadha Dhaeia Karahu Apanee Tham Nam Vakhana ||1||

सदा दइआ करहु अपणी तामि नामु वखाणा ॥१॥

Be ever merciful to me; only then can I chant Your Name. ||1||

7 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੩੩
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 33


ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸਦਾ ਮੈ ਮਨਿ ਭਾਣਾ ॥

Nam Thaera Hai Sacha Sadha Mai Man Bhana ||

नामु तेरा है साचा सदा मै मनि भाणा ॥

Your Name is True, and ever pleasing to my mind.

8 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੩੪
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 34


ਦੂਖੁ ਗਇਆ ਸੁਖੁ ਆਇ ਸਮਾਣਾ ॥

Dhookh Gaeia Sukh Ae Samana ||

दूखु गइआ सुखु आइ समाणा ॥

My pains are dispelled, and I am permeated with peace.

9 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੩੫
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 35


ਗਾਵਨਿ ਸੁਰਿ ਨਰ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣਾ ॥

Gavan Sur Nar Sugharr Sujana ||

गावनि सुरि नर सुघड़ सुजाणा ॥

The angels, the mortals and the silent sages sing of You.

10 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੩੬
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 36


ਸੁਰਿ ਨਰ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣ ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਵਹੇ ॥

Sur Nar Sugharr Sujan Gavehi Jo Thaerai Man Bhavehae ||

सुरि नर सुघड़ सुजाण गावहि जो तेरै मनि भावहे ॥

The angels, the mortals and the silent sages sing of You; they are pleasing to Your Mind.

11 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੩੭
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 37


ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਚੇਤਹਿ ਨਾਹੀ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਹੇ ॥

Maeia Mohae Chaethehi Nahee Ahila Janam Gavavehae ||

माइआ मोहे चेतहि नाही अहिला जनमु गवावहे ॥

Enticed by Maya, they do not remember the Lord, and they waste away their lives in vain.

12 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੩੮
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 38


ਇਕਿ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਨ ਚੇਤਹਿ ਮੂਲੇ ਜੋ ਆਇਆ ਤਿਸੁ ਜਾਣਾ ॥

Eik Moorr Mugadhh N Chaethehi Moolae Jo Aeia This Jana ||

इकि मूड़ मुगध न चेतहि मूले जो आइआ तिसु जाणा ॥

Some fools and idiots never think of the Lord; whoever has come, shall have to go.

13 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੩੯
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 39


ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ਮੈ ਮਨਿ ਭਾਣਾ ॥੨॥

Nam Thaera Sadha Sacha Soe Mai Man Bhana ||2||

नामु तेरा सदा साचा सोइ मै मनि भाणा ॥२॥

Your Name is True, and ever pleasing to my mind. ||2||

14 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੪੦
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 40


ਤੇਰਾ ਵਖਤੁ ਸੁਹਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥

Thaera Vakhath Suhava Anmrith Thaeree Banee ||

तेरा वखतु सुहावा अंम्रितु तेरी बाणी ॥

Beauteous is Your time, O Lord; the Bani of Your Word is Ambrosial Nectar.

15 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੪੧
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 41


ਸੇਵਕ ਸੇਵਹਿ ਭਾਉ ਕਰਿ ਲਾਗਾ ਸਾਉ ਪਰਾਣੀ ॥

Saevak Saevehi Bhao Kar Laga Sao Paranee ||

सेवक सेवहि भाउ करि लागा साउ पराणी ॥

Your servants serve You with love; these mortals are attached to Your essence.

16 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੪੨
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 42


ਸਾਉ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਿਨਾ ਲਾਗਾ ਜਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਇਆ ॥

Sao Pranee Thina Laga Jinee Anmrith Paeia ||

साउ प्राणी तिना लागा जिनी अंम्रितु पाइआ ॥

Those mortals are attached to Your essence, who are blessed with the Ambrosial Name.

17 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੪੩
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 43


ਨਾਮਿ ਤੇਰੈ ਜੋਇ ਰਾਤੇ ਨਿਤ ਚੜਹਿ ਸਵਾਇਆ ॥

Nam Thaerai Joe Rathae Nith Charrehi Savaeia ||

नामि तेरै जोइ राते नित चड़हि सवाइआ ॥

Those who are imbued with Your Name, prosper more and more, day by day.

18 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੪੪
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 44


ਇਕੁ ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਨ ਹੋਇ ਸੰਜਮੁ ਜਾਮਿ ਨ ਏਕੁ ਪਛਾਣੀ ॥

Eik Karam Dhharam N Hoe Sanjam Jam N Eaek Pashhanee ||

इकु करमु धरमु न होइ संजमु जामि न एकु पछाणी ॥

Some do not practice good deeds, or live righteously; nor do they practice self-restraint. They do not realize the One Lord.

19 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੪੫
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 45


ਵਖਤੁ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥੩॥

Vakhath Suhava Sadha Thaera Anmrith Thaeree Banee ||3||

वखतु सुहावा सदा तेरा अंम्रित तेरी बाणी ॥३॥

Ever beauteous is Your time, O Lord; the Bani of Your Word is Ambrosial Nectar. ||3||

20 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੪੬
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 46


ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਾਚੇ ਨਾਵੈ ॥

Ho Baliharee Sachae Navai ||

हउ बलिहारी साचे नावै ॥

I am a sacrifice to the True Name.

21 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੪੭
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 47


ਰਾਜੁ ਤੇਰਾ ਕਬਹੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥

Raj Thaera Kabahu N Javai ||

राजु तेरा कबहु न जावै ॥

Your rule shall never end.

22 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੪੮
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 48


ਰਾਜੋ ਤ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਨਿਹਚਲੁ ਏਹੁ ਕਬਹੁ ਨ ਜਾਵਏ ॥

Rajo Th Thaera Sadha Nihachal Eaehu Kabahu N Javeae ||

राजो त तेरा सदा निहचलु एहु कबहु न जावए ॥

Your rule is eternal and unchanging; it shall never come to an end.

23 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੪੯
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 49


ਚਾਕਰੁ ਤ ਤੇਰਾ ਸੋਇ ਹੋਵੈ ਜੋਇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਏ ॥

Chakar Th Thaera Soe Hovai Joe Sehaj Samaveae ||

चाकरु त तेरा सोइ होवै जोइ सहजि समावए ॥

He alone becomes Your servant, who contemplates You in peaceful ease.

24 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੫੦
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 50


ਦੁਸਮਨੁ ਤ ਦੂਖੁ ਨ ਲਗੈ ਮੂਲੇ ਪਾਪੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵਏ ॥

Dhusaman Th Dhookh N Lagai Moolae Pap Naerr N Aveae ||

दुसमनु त दूखु न लगै मूले पापु नेड़ि न आवए ॥

Enemies and pains shall never touch him, and sin shall never draw near him.

25 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੫੧
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 51


ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਦਾ ਹੋਵਾ ਏਕ ਤੇਰੇ ਨਾਵਏ ॥੪॥

Ho Baliharee Sadha Hova Eaek Thaerae Naveae ||4||

हउ बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावए ॥४॥

I am forever a sacrifice to the One Lord, and Your Name. ||4||

26 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੫੨
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 52


ਜੁਗਹ ਜੁਗੰਤਰਿ ਭਗਤ ਤੁਮਾਰੇ ॥ ਕੀਰਤਿ ਕਰਹਿ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੈ ਦੁਆਰੇ ॥

Jugeh Juganthar Bhagath Thumarae || Keerath Karehi Suamee Thaerai Dhuarae ||

जुगह जुगंतरि भगत तुमारे ॥ कीरति करहि सुआमी तेरै दुआरे ॥

Throughout the ages, Your devotees sing the Kirtan of Your Praises, O Lord Master, at Your Door.

27 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੫੩
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 53


ਜਪਹਿ ਤ ਸਾਚਾ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥

Japehi Th Sacha Eaek Murarae ||

जपहि त साचा एकु मुरारे ॥

They meditate on the One True Lord.

28 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੫੪
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 54


ਸਾਚਾ ਮੁਰਾਰੇ ਤਾਮਿ ਜਾਪਹਿ ਜਾਮਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਹੇ ॥

Sacha Murarae Tham Japehi Jam Mann Vasavehae ||

साचा मुरारे तामि जापहि जामि मंनि वसावहे ॥

Only then do they meditate on the True Lord, when they enshrine Him in their minds.

29 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੫੫
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 55


ਭਰਮੋ ਭੁਲਾਵਾ ਤੁਝਹਿ ਕੀਆ ਜਾਮਿ ਏਹੁ ਚੁਕਾਵਹੇ ॥

Bharamo Bhulava Thujhehi Keea Jam Eaehu Chukavehae ||

भरमो भुलावा तुझहि कीआ जामि एहु चुकावहे ॥

Doubt and delusion are Your making; when these are dispelled,

30 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੫੬
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 56


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਲੇਹੁ ਜਮਹੁ ਉਬਾਰੇ ॥

Gur Parasadhee Karahu Kirapa Laehu Jamahu Oubarae ||

गुर परसादी करहु किरपा लेहु जमहु उबारे ॥

Then, by Guru's Grace, You grant Your Grace, and save them from the noose of Death.

31 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੫੭
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 57


ਜੁਗਹ ਜੁਗੰਤਰਿ ਭਗਤ ਤੁਮਾਰੇ ॥੫॥

Jugeh Juganthar Bhagath Thumarae ||5||

जुगह जुगंतरि भगत तुमारे ॥५॥

Throughout the ages, they are Your devotees. ||5||

32 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੫੮
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 58


ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥

Vaddae Maerae Sahiba Alakh Apara ||

वडे मेरे साहिबा अलख अपारा ॥

O my Great Lord and Master, You are unfathomable and infinite.

33 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੫੯
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 59


ਕਿਉ ਕਰਿ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ ਹਉ ਆਖਿ ਨ ਜਾਣਾ ॥

Kio Kar Karo Baenanthee Ho Akh N Jana ||

किउ करि करउ बेनंती हउ आखि न जाणा ॥

How should I make and offer my prayer? I do not know what to say.

34 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੬੦
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 60


ਨਦਰਿ ਕਰਹਿ ਤਾ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣਾ ॥

Nadhar Karehi Tha Sach Pashhana ||

नदरि करहि ता साचु पछाणा ॥

If You bless me with Your Glance of Grace, I realize the Truth.

35 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੬੧
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 61


ਸਾਚੋ ਪਛਾਣਾ ਤਾਮਿ ਤੇਰਾ ਜਾਮਿ ਆਪਿ ਬੁਝਾਵਹੇ ॥

Sacho Pashhana Tham Thaera Jam Ap Bujhavehae ||

साचो पछाणा तामि तेरा जामि आपि बुझावहे ॥

Only then do I come to realize the Truth, when You Yourself instruct me.

36 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੬੨
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 62


ਦੂਖ ਭੂਖ ਸੰਸਾਰਿ ਕੀਏ ਸਹਸਾ ਏਹੁ ਚੁਕਾਵਹੇ ॥

Dhookh Bhookh Sansar Keeeae Sehasa Eaehu Chukavehae ||

दूख भूख संसारि कीए सहसा एहु चुकावहे ॥

The pain and hunger of the world are Your making; dispel this doubt.

37 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੬੩
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 63


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਜਾਇ ਸਹਸਾ ਬੁਝੈ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਾ ॥

Binavanth Naanak Jae Sehasa Bujhai Gur Beechara ||

बिनवंति नानकु जाइ सहसा बुझै गुर बीचारा ॥

Prays Nanak, ones skepticism is taken away, when he understands the Guru's wisdom.

38 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੬੪
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 64


ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਹੈ ਆਪਿ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥੬॥

Vadda Sahib Hai Ap Alakh Apara ||6||

वडा साहिबु है आपि अलख अपारा ॥६॥

The Great Lord Master is unfathomable and infinite. ||6||

39 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੬੫
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 65


ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰੀਸਾਲਾ ॥

Thaerae Bankae Loein Dhanth Reesala ||

तेरे बंके लोइण दंत रीसाला ॥

Your eyes are so beautiful, and Your teeth are delightful.

40 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੬੬
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 66


ਸੋਹਣੇ ਨਕ ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ ॥

Sohanae Nak Jin Lanmarrae Vala ||

सोहणे नक जिन लंमड़े वाला ॥

Your nose is so graceful, and Your hair is so long.

41 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੬੭
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 67


ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੁਇਨੇ ਕੀ ਢਾਲਾ ॥

Kanchan Kaeia Sueinae Kee Dtala ||

कंचन काइआ सुइने की ढाला ॥

Your body is so precious, cast in gold.

42 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੬੮
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 68


ਸੋਵੰਨ ਢਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸਨ ਮਾਲਾ ਜਪਹੁ ਤੁਸੀ ਸਹੇਲੀਹੋ ॥

Sovann Dtala Kirasan Mala Japahu Thusee Sehaeleeho ||

सोवंन ढाला क्रिसन माला जपहु तुसी सहेलीहो ॥

His body is cast in gold, and He wears Krishna's mala; meditate on Him, O sisters.

43 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੬੯
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 69


ਜਮ ਦੁਆਰਿ ਨ ਹੋਹੁ ਖੜੀਆ ਸਿਖ ਸੁਣਹੁ ਮਹੇਲੀਹੋ ॥

Jam Dhuar N Hohu Kharreea Sikh Sunahu Mehaeleeho ||

जम दुआरि न होहु खड़ीआ सिख सुणहु महेलीहो ॥

You shall not have to stand at Death's door, O sisters, if you listen to these teachings.

44 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੭੦
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 70


ਹੰਸ ਹੰਸਾ ਬਗ ਬਗਾ ਲਹੈ ਮਨ ਕੀ ਜਾਲਾ ॥

Hans Hansa Bag Baga Lehai Man Kee Jala ||

हंस हंसा बग बगा लहै मन की जाला ॥

From a crane, you shall be transformed into a swan, and the filth of your mind shall be removed.

45 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੭੧
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 71


ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰੀਸਾਲਾ ॥੭॥

Bankae Loein Dhanth Reesala ||7||

बंके लोइण दंत रीसाला ॥७॥

Your eyes are so beautiful, and Your teeth are delightful. ||7||

46 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੭੨
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 72


ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ ॥

Thaeree Chal Suhavee Madhhurarree Banee ||

तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी ॥

Your walk is so graceful, and Your speech is so sweet.

47 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੭੩
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 73


ਕੁਹਕਨਿ ਕੋਕਿਲਾ ਤਰਲ ਜੁਆਣੀ ॥

Kuhakan Kokila Tharal Juanee ||

कुहकनि कोकिला तरल जुआणी ॥

You coo like a songbird, and your youthful beauty is alluring.

48 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੭੪
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 74


ਤਰਲਾ ਜੁਆਣੀ ਆਪਿ ਭਾਣੀ ਇਛ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੀਏ ॥

Tharala Juanee Ap Bhanee Eishh Man Kee Pooreeeae ||

तरला जुआणी आपि भाणी इछ मन की पूरीए ॥

Your youthful beauty is so alluring; it pleases You, and it fulfills the heart's desires.

49 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੭੫
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 75


ਸਾਰੰਗ ਜਿਉ ਪਗੁ ਧਰੈ ਠਿਮਿ ਠਿਮਿ ਆਪਿ ਆਪੁ ਸੰਧੂਰਏ ॥

Sarang Jio Pag Dhharai Thim Thim Ap Ap Sandhhooreae ||

सारंग जिउ पगु धरै ठिमि ठिमि आपि आपु संधूरए ॥

Like an elephant, You step with Your Feet so carefully; You are satisfied with Yourself.

50 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੭੬
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 76


ਸ੍ਰੀਰੰਗ ਰਾਤੀ ਫਿਰੈ ਮਾਤੀ ਉਦਕੁ ਗੰਗਾ ਵਾਣੀ ॥

Sreerang Rathee Firai Mathee Oudhak Ganga Vanee ||

स्रीरंग राती फिरै माती उदकु गंगा वाणी ॥

She who is imbued with the Love of such a Great Lord, flows intoxicated, like the waters of the Ganges.

51 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੭੭
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 77


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਹਰਿ ਕਾ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ ॥੮॥੨॥

Binavanth Naanak Dhas Har Ka Thaeree Chal Suhavee Madhhurarree Banee ||8||2||

बिनवंति नानकु दासु हरि का तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी ॥८॥२॥

Prays Nanak, I am Your slave, O Lord; Your walk is so graceful, and Your speech is so sweet. ||8||2||

52 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੨੫ ਪੰ. ੭੮
Raag Vadhans Guru Nanak Dev Page:125 Line: 78


   Printed from http://searchgurbani.com/amrit_keertan/shabad/1392/kuruhu_dhaei-aa_theraa_naam_vukhaanaa
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.