SearchGurbani.com

Anudho Anudh Ghunaa Mai So Prubh Deethaa Raam
ਅਨਦੋ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ਮੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਡੀਠਾ ਰਾਮ ॥

This shabad is by Guru Arjan Dev in Raag Asa on Page 596
in Section 'Anand Bheyaa Vadbhageeho' of Amrit Keertan Gutka.

   

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

ੴ सतिगुर प्रसादि ॥

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

1 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੨੭
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 27


ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧ ॥

Rag Asa Mehala 5 Shhanth Ghar 1 ||

रागु आसा महला ५ छंत घरु १ ॥

Aasaa, Fifth Mehl, Chhant, First House:

2 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੨੮
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 28


ਅਨਦੋ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ਮੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਡੀਠਾ ਰਾਮ ॥

Anadho Anadh Ghana Mai So Prabh Ddeetha Ram ||

अनदो अनदु घणा मै सो प्रभु डीठा राम ॥

Joy - great joy! I have seen the Lord God!

3 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੨੯
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 29


ਚਾਖਿਅੜਾ ਚਾਖਿਅੜਾ ਮੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਰਾਮ ॥

Chakhiarra Chakhiarra Mai Har Ras Meetha Ram ||

चाखिअड़ा चाखिअड़ा मै हरि रसु मीठा राम ॥

Tasted - I have tasted the sweet essence of the Lord.

4 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੩੦
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 30


ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਮਨ ਮਹਿ ਵੂਠਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੂਠਾ ਸਹਜੁ ਭਇਆ ॥

Har Ras Meetha Man Mehi Vootha Sathigur Thootha Sehaj Bhaeia ||

हरि रसु मीठा मन महि वूठा सतिगुरु तूठा सहजु भइआ ॥

The sweet essence of the Lord has rained down in my mind; by the pleasure of the True Guru, I have attained peaceful ease.

5 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੩੧
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 31


ਗ੍ਰਿਹੁ ਵਸਿ ਆਇਆ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਪੰਚ ਦੁਸਟ ਓਇ ਭਾਗਿ ਗਇਆ ॥

Grihu Vas Aeia Mangal Gaeia Panch Dhusatt Oue Bhag Gaeia ||

ग्रिहु वसि आइआ मंगलु गाइआ पंच दुसट ओइ भागि गइआ ॥

I have come to dwell in the home of my own self, and I sing the songs of joy; the five villains have fled.

6 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੩੨
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 32


ਸੀਤਲ ਆਘਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੇ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਬਸੀਠਾ ॥

Seethal Aghanae Anmrith Banae Sajan Santh Baseetha ||

सीतल आघाणे अंम्रित बाणे साजन संत बसीठा ॥

I am soothed and satisfied with the Ambrosial Bani of His Word; the friendly Saint is my advocate.

7 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੩੩
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 33


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਨੈਣੀ ਡੀਠਾ ॥੧॥

Kahu Naanak Har Sio Man Mania So Prabh Nainee Ddeetha ||1||

कहु नानक हरि सिउ मनु मानिआ सो प्रभु नैणी डीठा ॥१॥

Says Nanak, my mind is in harmony with the Lord; I have seen God with my eyes. ||1||

8 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੩੪
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 34


ਸੋਹਿਅੜੇ ਸੋਹਿਅੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰੇ ਰਾਮ ॥

Sohiarrae Sohiarrae Maerae Bank Dhuarae Ram ||

सोहिअड़े सोहिअड़े मेरे बंक दुआरे राम ॥

Adorned - adorned are my beauteous gates, O Lord.

9 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੩੫
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 35


ਪਾਹੁਨੜੇ ਪਾਹੁਨੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ॥

Pahunarrae Pahunarrae Maerae Santh Piarae Ram ||

पाहुनड़े पाहुनड़े मेरे संत पिआरे राम ॥

Guests - my guests are the Beloved Saints, O Lord.

10 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੩੬
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 36


ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿ ਲਗੇ ਸੇਵਾ ॥

Santh Piarae Karaj Sarae Namasakar Kar Lagae Saeva ||

संत पिआरे कारज सारे नमसकार करि लगे सेवा ॥

The Beloved Saints have resolved my affairs; I humbly bowed to them, and committed myself to their service.

11 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੩੭
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 37


ਆਪੇ ਜਾੀ ਆਪੇ ਮਾੀ ਆਪਿ ਸੁਆਮੀ ਆਪਿ ਦੇਵਾ ॥

Apae Janjee Apae Manjee Ap Suamee Ap Dhaeva ||

आपे जाी आपे माी आपि सुआमी आपि देवा ॥

He Himself is the groom's party, and He Himself the bride's party; He Himself is the Lord and Master; He Himself is the Divine Lord.

12 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੩੮
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 38


ਅਪਣਾ ਕਾਰਜੁ ਆਪਿ ਸਵਾਰੇ ਆਪੇ ਧਾਰਨ ਧਾਰੇ ॥

Apana Karaj Ap Savarae Apae Dhharan Dhharae ||

अपणा कारजु आपि सवारे आपे धारन धारे ॥

He Himself resolves His own affairs; He Himself sustains the Universe.

13 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੩੯
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 39


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਹੁ ਘਰ ਮਹਿ ਬੈਠਾ ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰੇ ॥੨॥

Kahu Naanak Sahu Ghar Mehi Baitha Sohae Bank Dhuarae ||2||

कहु नानक सहु घर महि बैठा सोहे बंक दुआरे ॥२॥

Says Nanak, my Bridegroom is sitting in my home; the gates of my body are beautifully adorned. ||2||

14 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੪੦
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 40


ਨਵ ਨਿਧੇ ਨਉ ਨਿਧੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿ ਆਈ ਰਾਮ ॥

Nav Nidhhae No Nidhhae Maerae Ghar Mehi Aee Ram ||

नव निधे नउ निधे मेरे घर महि आई राम ॥

The nine treasures - the nine treasures come into my home, Lord.

15 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੪੧
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 41


ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ਰਾਮ ॥

Sabh Kishh Mai Sabh Kishh Paeia Nam Dhhiaee Ram ||

सभु किछु मै सभु किछु पाइआ नामु धिआई राम ॥

Everything - I obtain everything, meditating on the Naam, the Name of the Lord.

16 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੪੨
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 42


ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ਸਦਾ ਸਖਾਈ ਸਹਜ ਸੁਭਾਈ ਗੋਵਿੰਦਾ ॥

Nam Dhhiaee Sadha Sakhaee Sehaj Subhaee Govindha ||

नामु धिआई सदा सखाई सहज सुभाई गोविंदा ॥

Meditating on the Naam, the Lord of the Universe becomes the one's eternal companion, and he dwells in peaceful ease.

17 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੪੩
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 43


ਗਣਤ ਮਿਟਾਈ ਚੂਕੀ ਧਾਈ ਕਦੇ ਨ ਵਿਆਪੈ ਮਨ ਚਿੰਦਾ ॥

Ganath Mittaee Chookee Dhhaee Kadhae N Viapai Man Chindha ||

गणत मिटाई चूकी धाई कदे न विआपै मन चिंदा ॥

His calculations are ended, his wanderings cease, and his mind is no longer afflicted with anxiety.

18 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੪੪
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 44


ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਜੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਚਰਜ ਸੋਭ ਬਣਾਈ ॥

Govindh Gajae Anehadh Vajae Acharaj Sobh Banaee ||

गोविंद गाजे अनहद वाजे अचरज सोभ बणाई ॥

When the Lord of the Universe reveals Himself, and the unstruck melody of the sound current vibrates, the drama of wondrous splendor is enacted.

19 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੪੫
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 45


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਿਰੁ ਮੇਰੈ ਸੰਗੇ ਤਾ ਮੈ ਨਵ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥੩॥

Kahu Naanak Pir Maerai Sangae Tha Mai Nav Nidhh Paee ||3||

कहु नानक पिरु मेरै संगे ता मै नव निधि पाई ॥३॥

Says Nanak, when my Husband Lord is with me, I obtain the nine treasures. ||3||

20 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੪੬
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 46


ਸਰਸਿਅੜੇ ਸਰਸਿਅੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਭ ਮੀਤਾ ਰਾਮ ॥

Sarasiarrae Sarasiarrae Maerae Bhaee Sabh Meetha Ram ||

सरसिअड़े सरसिअड़े मेरे भाई सभ मीता राम ॥

Over-joyed - over-joyed are all my brothers and friends.

21 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੪੭
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 47


ਬਿਖਮੋ ਬਿਖਮੁ ਅਖਾੜਾ ਮੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ॥

Bikhamo Bikham Akharra Mai Gur Mil Jeetha Ram ||

बिखमो बिखमु अखाड़ा मै गुर मिलि जीता राम ॥

Meeting the Guru, I have won the most arduous battle in the arena of life.

22 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੪੮
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 48


ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਜੀਤਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀਤਾ ਤੂਟੀ ਭੀਤਾ ਭਰਮ ਗੜਾ ॥

Gur Mil Jeetha Har Har Keetha Thoottee Bheetha Bharam Garra ||

गुर मिलि जीता हरि हरि कीता तूटी भीता भरम गड़ा ॥

Meeting the Guru, I am victorious; praising the Lord, Har, Har, the walls of the fortress of doubt have been destroyed.

23 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੪੯
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 49


ਪਾਇਆ ਖਜਾਨਾ ਬਹੁਤੁ ਨਿਧਾਨਾ ਸਾਣਥ ਮੇਰੀ ਆਪਿ ਖੜਾ ॥

Paeia Khajana Bahuth Nidhhana Sanathh Maeree Ap Kharra ||

पाइआ खजाना बहुतु निधाना साणथ मेरी आपि खड़ा ॥

I have obtained the wealth of so many treasures; the Lord Himself has stood by my side.

24 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੫੦
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 50


ਸੋਈ ਸੁਗਿਆਨਾ ਸੋ ਪਰਧਾਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨਾ ਕੀਤਾ ॥

Soee Sugiana So Paradhhana Jo Prabh Apana Keetha ||

सोई सुगिआना सो परधाना जो प्रभि अपना कीता ॥

He is the man of spiritual wisdom, and he is the leader, whom God has made His own.

25 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੫੧
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 51


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਵਲਿ ਸੁਆਮੀ ਤਾ ਸਰਸੇ ਭਾਈ ਮੀਤਾ ॥੪॥੧॥

Kahu Naanak Jan Val Suamee Tha Sarasae Bhaee Meetha ||4||1||

कहु नानक जां वलि सुआमी ता सरसे भाई मीता ॥४॥१॥

Says Nanak, when the Lord and Master is on my side, then my brothers and friends rejoice. ||4||1||

26 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੫੨
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:596 Line: 52


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

ੴ सतिगुर प्रसादि ॥

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

27 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੨੬
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 26


ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧ ॥

Rag Asa Mehala 5 Shhanth Ghar 1 ||

रागु आसा महला ५ छंत घरु १ ॥

Aasaa, Fifth Mehl, Chhant, First House:

28 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੨੭
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 27


ਅਨਦੋ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ਮੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਡੀਠਾ ਰਾਮ ॥

Anadho Anadh Ghana Mai So Prabh Ddeetha Ram ||

अनदो अनदु घणा मै सो प्रभु डीठा राम ॥

Joy - great joy! I have seen the Lord God!

29 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੨੮
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 28


ਚਾਖਿਅੜਾ ਚਾਖਿਅੜਾ ਮੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਰਾਮ ॥

Chakhiarra Chakhiarra Mai Har Ras Meetha Ram ||

चाखिअड़ा चाखिअड़ा मै हरि रसु मीठा राम ॥

Tasted - I have tasted the sweet essence of the Lord.

30 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੨੯
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 29


ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਮਨ ਮਹਿ ਵੂਠਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੂਠਾ ਸਹਜੁ ਭਇਆ ॥

Har Ras Meetha Man Mehi Vootha Sathigur Thootha Sehaj Bhaeia ||

हरि रसु मीठा मन महि वूठा सतिगुरु तूठा सहजु भइआ ॥

The sweet essence of the Lord has rained down in my mind; by the pleasure of the True Guru, I have attained peaceful ease.

31 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੩੦
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 30


ਗ੍ਰਿਹੁ ਵਸਿ ਆਇਆ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਪੰਚ ਦੁਸਟ ਓਇ ਭਾਗਿ ਗਇਆ ॥

Grihu Vas Aeia Mangal Gaeia Panch Dhusatt Oue Bhag Gaeia ||

ग्रिहु वसि आइआ मंगलु गाइआ पंच दुसट ओइ भागि गइआ ॥

I have come to dwell in the home of my own self, and I sing the songs of joy; the five villains have fled.

32 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੩੧
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 31


ਸੀਤਲ ਆਘਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੇ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਬਸੀਠਾ ॥

Seethal Aghanae Anmrith Banae Sajan Santh Baseetha ||

सीतल आघाणे अंम्रित बाणे साजन संत बसीठा ॥

I am soothed and satisfied with the Ambrosial Bani of His Word; the friendly Saint is my advocate.

33 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੩੨
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 32


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਨੈਣੀ ਡੀਠਾ ॥੧॥

Kahu Naanak Har Sio Man Mania So Prabh Nainee Ddeetha ||1||

कहु नानक हरि सिउ मनु मानिआ सो प्रभु नैणी डीठा ॥१॥

Says Nanak, my mind is in harmony with the Lord; I have seen God with my eyes. ||1||

34 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੩੩
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 33


ਸੋਹਿਅੜੇ ਸੋਹਿਅੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰੇ ਰਾਮ ॥

Sohiarrae Sohiarrae Maerae Bank Dhuarae Ram ||

सोहिअड़े सोहिअड़े मेरे बंक दुआरे राम ॥

Adorned - adorned are my beauteous gates, O Lord.

35 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੩੪
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 34


ਪਾਹੁਨੜੇ ਪਾਹੁਨੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ॥

Pahunarrae Pahunarrae Maerae Santh Piarae Ram ||

पाहुनड़े पाहुनड़े मेरे संत पिआरे राम ॥

Guests - my guests are the Beloved Saints, O Lord.

36 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੩੫
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 35


ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿ ਲਗੇ ਸੇਵਾ ॥

Santh Piarae Karaj Sarae Namasakar Kar Lagae Saeva ||

संत पिआरे कारज सारे नमसकार करि लगे सेवा ॥

The Beloved Saints have resolved my affairs; I humbly bowed to them, and committed myself to their service.

37 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੩੬
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 36


ਆਪੇ ਜਾੀ ਆਪੇ ਮਾੀ ਆਪਿ ਸੁਆਮੀ ਆਪਿ ਦੇਵਾ ॥

Apae Janjee Apae Manjee Ap Suamee Ap Dhaeva ||

आपे जाी आपे माी आपि सुआमी आपि देवा ॥

He Himself is the groom's party, and He Himself the bride's party; He Himself is the Lord and Master; He Himself is the Divine Lord.

38 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੩੭
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 37


ਅਪਣਾ ਕਾਰਜੁ ਆਪਿ ਸਵਾਰੇ ਆਪੇ ਧਾਰਨ ਧਾਰੇ ॥

Apana Karaj Ap Savarae Apae Dhharan Dhharae ||

अपणा कारजु आपि सवारे आपे धारन धारे ॥

He Himself resolves His own affairs; He Himself sustains the Universe.

39 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੩੮
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 38


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਹੁ ਘਰ ਮਹਿ ਬੈਠਾ ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰੇ ॥੨॥

Kahu Naanak Sahu Ghar Mehi Baitha Sohae Bank Dhuarae ||2||

कहु नानक सहु घर महि बैठा सोहे बंक दुआरे ॥२॥

Says Nanak, my Bridegroom is sitting in my home; the gates of my body are beautifully adorned. ||2||

40 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੩੯
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 39


ਨਵ ਨਿਧੇ ਨਉ ਨਿਧੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿ ਆਈ ਰਾਮ ॥

Nav Nidhhae No Nidhhae Maerae Ghar Mehi Aee Ram ||

नव निधे नउ निधे मेरे घर महि आई राम ॥

The nine treasures - the nine treasures come into my home, Lord.

41 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੪੦
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 40


ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ਰਾਮ ॥

Sabh Kishh Mai Sabh Kishh Paeia Nam Dhhiaee Ram ||

सभु किछु मै सभु किछु पाइआ नामु धिआई राम ॥

Everything - I obtain everything, meditating on the Naam, the Name of the Lord.

42 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੪੧
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 41


ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ਸਦਾ ਸਖਾਈ ਸਹਜ ਸੁਭਾਈ ਗੋਵਿੰਦਾ ॥

Nam Dhhiaee Sadha Sakhaee Sehaj Subhaee Govindha ||

नामु धिआई सदा सखाई सहज सुभाई गोविंदा ॥

Meditating on the Naam, the Lord of the Universe becomes the one's eternal companion, and he dwells in peaceful ease.

43 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੪੨
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 42


ਗਣਤ ਮਿਟਾਈ ਚੂਕੀ ਧਾਈ ਕਦੇ ਨ ਵਿਆਪੈ ਮਨ ਚਿੰਦਾ ॥

Ganath Mittaee Chookee Dhhaee Kadhae N Viapai Man Chindha ||

गणत मिटाई चूकी धाई कदे न विआपै मन चिंदा ॥

His calculations are ended, his wanderings cease, and his mind is no longer afflicted with anxiety.

44 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੪੩
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 43


ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਜੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਚਰਜ ਸੋਭ ਬਣਾਈ ॥

Govindh Gajae Anehadh Vajae Acharaj Sobh Banaee ||

गोविंद गाजे अनहद वाजे अचरज सोभ बणाई ॥

When the Lord of the Universe reveals Himself, and the unstruck melody of the sound current vibrates, the drama of wondrous splendor is enacted.

45 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੪੪
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 44


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਿਰੁ ਮੇਰੈ ਸੰਗੇ ਤਾ ਮੈ ਨਵ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥੩॥

Kahu Naanak Pir Maerai Sangae Tha Mai Nav Nidhh Paee ||3||

कहु नानक पिरु मेरै संगे ता मै नव निधि पाई ॥३॥

Says Nanak, when my Husband Lord is with me, I obtain the nine treasures. ||3||

46 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੪੫
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 45


ਸਰਸਿਅੜੇ ਸਰਸਿਅੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਭ ਮੀਤਾ ਰਾਮ ॥

Sarasiarrae Sarasiarrae Maerae Bhaee Sabh Meetha Ram ||

सरसिअड़े सरसिअड़े मेरे भाई सभ मीता राम ॥

Over-joyed - over-joyed are all my brothers and friends.

47 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੪੬
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 46


ਬਿਖਮੋ ਬਿਖਮੁ ਅਖਾੜਾ ਮੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ॥

Bikhamo Bikham Akharra Mai Gur Mil Jeetha Ram ||

बिखमो बिखमु अखाड़ा मै गुर मिलि जीता राम ॥

Meeting the Guru, I have won the most arduous battle in the arena of life.

48 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੪੭
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 47


ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਜੀਤਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀਤਾ ਤੂਟੀ ਭੀਤਾ ਭਰਮ ਗੜਾ ॥

Gur Mil Jeetha Har Har Keetha Thoottee Bheetha Bharam Garra ||

गुर मिलि जीता हरि हरि कीता तूटी भीता भरम गड़ा ॥

Meeting the Guru, I am victorious; praising the Lord, Har, Har, the walls of the fortress of doubt have been destroyed.

49 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੪੮
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 48


ਪਾਇਆ ਖਜਾਨਾ ਬਹੁਤੁ ਨਿਧਾਨਾ ਸਾਣਥ ਮੇਰੀ ਆਪਿ ਖੜਾ ॥

Paeia Khajana Bahuth Nidhhana Sanathh Maeree Ap Kharra ||

पाइआ खजाना बहुतु निधाना साणथ मेरी आपि खड़ा ॥

I have obtained the wealth of so many treasures; the Lord Himself has stood by my side.

50 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੪੯
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 49


ਸੋਈ ਸੁਗਿਆਨਾ ਸੋ ਪਰਧਾਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨਾ ਕੀਤਾ ॥

Soee Sugiana So Paradhhana Jo Prabh Apana Keetha ||

सोई सुगिआना सो परधाना जो प्रभि अपना कीता ॥

He is the man of spiritual wisdom, and he is the leader, whom God has made His own.

51 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੫੦
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 50


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਵਲਿ ਸੁਆਮੀ ਤਾ ਸਰਸੇ ਭਾਈ ਮੀਤਾ ॥੪॥੧॥

Kahu Naanak Jan Val Suamee Tha Sarasae Bhaee Meetha ||4||1||

कहु नानक जां वलि सुआमी ता सरसे भाई मीता ॥४॥१॥

Says Nanak, when the Lord and Master is on my side, then my brothers and friends rejoice. ||4||1||

52 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੫੧
Raag Asa Guru Arjan Dev Page:603 Line: 51


   Printed from http://searchgurbani.com/amrit_keertan/shabad/151/anudho_anudh_ghunaa_mai_so_prubh_deethaa_raam
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.