SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

       


Goto Ang
Displaying Ang 1196 of 1430 - Sri Guru Granth Sahib
Begin Back Next Last

ਨਾਰਾਇਣੁ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇ ਤ ਸੇਵਕੁ ਨਾਮਾ ॥੩॥੧॥

Naaraaein Suprasann Hoe Th Saevak Naamaa ||3||1||

नाराइणु सुप्रसंन होइ त सेवकु नामा ॥३॥१॥

If the Lord were totally pleased, then He would let Naam Dayv be His servant. ||3||1||

51674 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧
Raag Basant Bhagat Namdev


ਲੋਭ ਲਹਰਿ ਅਤਿ ਨੀਝਰ ਬਾਜੈ ॥

Lobh Lehar Ath Neejhar Baajai ||

लोभ लहरि अति नीझर बाजै ॥

The tidal waves of greed constantly assault me.

51675 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧
Raag Basant Bhagat Namdev


ਕਾਇਆ ਡੂਬੈ ਕੇਸਵਾ ॥੧॥

Kaaeiaa Ddoobai Kaesavaa ||1||

काइआ डूबै केसवा ॥१॥

My body is drowning, O Lord. ||1||

51676 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੨
Raag Basant Bhagat Namdev


ਸੰਸਾਰੁ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰਿ ਗਬਿੰਦੇ ॥

Sansaar Samundhae Thaar Guobindhae ||

संसारु समुंदे तारि गोबिंदे ॥

Please carry me across the world-ocean, O Lord of the Universe.

51677 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੨
Raag Basant Bhagat Namdev


ਤਾਰਿ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠੁਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Thaar Lai Baap Beethulaa ||1|| Rehaao ||

तारि लै बाप बीठुला ॥१॥ रहाउ ॥

Carry me across, O Beloved Father. ||1||Pause||

51678 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੨
Raag Basant Bhagat Namdev


ਅਨਿਲ ਬੇੜਾ ਹਉ ਖੇਵਿ ਨ ਸਾਕਉ ॥

Anil Baerraa Ho Khaev N Saako ||

अनिल बेड़ा हउ खेवि न साकउ ॥

I cannot steer my ship in this storm.

51679 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੨
Raag Basant Bhagat Namdev


ਤੇਰਾ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ਬੀਠੁਲਾ ॥੨॥

Thaeraa Paar N Paaeiaa Beethulaa ||2||

तेरा पारु न पाइआ बीठुला ॥२॥

I cannot find the other shore, O Beloved Lord. ||2||

51680 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੩
Raag Basant Bhagat Namdev


ਹੋਹੁ ਦਇਆਲੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਤੂ ਮੋ ਕਉ ॥

Hohu Dhaeiaal Sathigur Mael Thoo Mo Ko ||

होहु दइआलु सतिगुरु मेलि तू मो कउ ॥

Please be merciful, and unite me with the True Guru;

51681 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੩
Raag Basant Bhagat Namdev


ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੇ ਕੇਸਵਾ ॥੩॥

Paar Outhaarae Kaesavaa ||3||

पारि उतारे केसवा ॥३॥

Carry me across, O Lord. ||3||

51682 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੪
Raag Basant Bhagat Namdev


ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਹਉ ਤਰਿ ਭੀ ਨ ਜਾਨਉ ॥

Naamaa Kehai Ho Thar Bhee N Jaano ||

नामा कहै हउ तरि भी न जानउ ॥

Says Naam Dayv, I do not know how to swim.

51683 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੪
Raag Basant Bhagat Namdev


ਮੋ ਕਉ ਬਾਹ ਦੇਹਿ ਬਾਹ ਦੇਹਿ ਬੀਠੁਲਾ ॥੪॥੨॥

Mo Ko Baah Dhaehi Baah Dhaehi Beethulaa ||4||2||

मो कउ बाह देहि बाह देहि बीठुला ॥४॥२॥

Give me Your Arm, give me Your Arm, O Beloved Lord. ||4||2||

51684 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੪
Raag Basant Bhagat Namdev


ਸਹਜ ਅਵਲਿ ਧੂੜਿ ਮਣੀ ਗਾਡੀ ਚਾਲਤੀ ॥

Sehaj Aval Dhhoorr Manee Gaaddee Chaalathee ||

सहज अवलि धूड़ि मणी गाडी चालती ॥

Slowly at first, the body-cart loaded with dust starts to move.

51685 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੫
Raag Basant Bhagat Namdev


ਪੀਛੈ ਤਿਨਕਾ ਲੈ ਕਰਿ ਹਾਂਕਤੀ ॥੧॥

Peeshhai Thinakaa Lai Kar Haankathee ||1||

पीछै तिनका लै करि हांकती ॥१॥

Later, it is driven on by the stick. ||1||

51686 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੫
Raag Basant Bhagat Namdev


ਜੈਸੇ ਪਨਕਤ ਥ੍ਰੂਟਿਟਿ ਹਾਂਕਤੀ ॥

Jaisae Panakath Thhroottitt Haankathee ||

जैसे पनकत थ्रूटिटि हांकती ॥

The body moves along like the ball of dung, driven on by the dung-beetle.

51687 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੫
Raag Basant Bhagat Namdev


ਸਰਿ ਧੋਵਨ ਚਾਲੀ ਲਾਡੁਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Sar Dhhovan Chaalee Laaddulee ||1|| Rehaao ||

सरि धोवन चाली लाडुली ॥१॥ रहाउ ॥

The beloved soul goes down to the pool to wash itself clean. ||1||Pause||

51688 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੬
Raag Basant Bhagat Namdev


ਧੋਬੀ ਧੋਵੈ ਬਿਰਹ ਬਿਰਾਤਾ ॥

Dhhobee Dhhovai Bireh Biraathaa ||

धोबी धोवै बिरह बिराता ॥

The washerman washes, imbued with the Lord's Love.

51689 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੬
Raag Basant Bhagat Namdev


ਹਰਿ ਚਰਨ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥੨॥

Har Charan Maeraa Man Raathaa ||2||

हरि चरन मेरा मनु राता ॥२॥

My mind is imbued with the Lord's Lotus Feet. ||2||

51690 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੬
Raag Basant Bhagat Namdev


ਭਣਤਿ ਨਾਮਦੇਉ ਰਮਿ ਰਹਿਆ ॥

Bhanath Naamadhaeo Ram Rehiaa ||

भणति नामदेउ रमि रहिआ ॥

Prays Naam Dayv, O Lord, You are All-pervading.

51691 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੭
Raag Basant Bhagat Namdev


ਅਪਨੇ ਭਗਤ ਪਰ ਕਰਿ ਦਇਆ ॥੩॥੩॥

Apanae Bhagath Par Kar Dhaeiaa ||3||3||

अपने भगत पर करि दइआ ॥३॥३॥

Please be kind to Your devotee. ||3||3||

51692 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੭
Raag Basant Bhagat Namdev


ਬਸੰਤੁ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ

Basanth Baanee Ravidhaas Jee Kee

बसंतु बाणी रविदास जी की

Basant, The Word Of Ravi Daas Jee:

51693 ਪੰ. ੮


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

ੴ सतिगुर प्रसादि ॥

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

51694 ਪੰ. ੮


ਤੁਝਹਿ ਸੁਝੰਤਾ ਕਛੂ ਨਾਹਿ ॥

Thujhehi Sujhanthaa Kashhoo Naahi ||

तुझहि सुझंता कछू नाहि ॥

You know nothing.

51695 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੯
Raag Basant Bhagat Ravidas


ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖੇ ਊਭਿ ਜਾਹਿ ॥

Pehiraavaa Dhaekhae Oobh Jaahi ||

पहिरावा देखे ऊभि जाहि ॥

Seeing your clothes, you are so proud of yourself.

51696 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੯
Raag Basant Bhagat Ravidas


ਗਰਬਵਤੀ ਕਾ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥

Garabavathee Kaa Naahee Thaao ||

गरबवती का नाही ठाउ ॥

The proud bride shall not find a place with the Lord.

51697 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੯
Raag Basant Bhagat Ravidas


ਤੇਰੀ ਗਰਦਨਿ ਊਪਰਿ ਲਵੈ ਕਾਉ ॥੧॥

Thaeree Garadhan Oopar Lavai Kaao ||1||

तेरी गरदनि ऊपरि लवै काउ ॥१॥

Above your head, the crow of death is cawing. ||1||

51698 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੯
Raag Basant Bhagat Ravidas


ਤੂ ਕਾਂਇ ਗਰਬਹਿ ਬਾਵਲੀ ॥

Thoo Kaane Garabehi Baavalee ||

तू कांइ गरबहि बावली ॥

Why are you so proud? You are insane.

51699 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Basant Bhagat Ravidas


ਜੈਸੇ ਭਾਦਉ ਖੂੰਬਰਾਜੁ ਤੂ ਤਿਸ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਾਵਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jaisae Bhaadho Khoonbaraaj Thoo This Thae Kharee Outhaavalee ||1|| Rehaao ||

जैसे भादउ खू्मबराजु तू तिस ते खरी उतावली ॥१॥ रहाउ ॥

Even the mushrooms of summer live longer than you. ||1||Pause||

51700 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Basant Bhagat Ravidas


ਜੈਸੇ ਕੁਰੰਕ ਨਹੀ ਪਾਇਓ ਭੇਦੁ ॥

Jaisae Kurank Nehee Paaeiou Bhaedh ||

जैसे कुरंक नही पाइओ भेदु ॥

The deer does not know the secret;

51701 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Basant Bhagat Ravidas


ਤਨਿ ਸੁਗੰਧ ਢੂਢੈ ਪ੍ਰਦੇਸੁ ॥

Than Sugandhh Dtoodtai Pradhaes ||

तनि सुगंध ढूढै प्रदेसु ॥

The musk is within its own body, but it searches for it outside.

51702 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Basant Bhagat Ravidas


ਅਪ ਤਨ ਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥

Ap Than Kaa Jo Karae Beechaar ||

अप तन का जो करे बीचारु ॥

Whoever reflects on his own body

51703 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Basant Bhagat Ravidas


ਤਿਸੁ ਨਹੀ ਜਮਕੰਕਰੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੁ ॥੨॥

This Nehee Jamakankar Karae Khuaar ||2||

तिसु नही जमकंकरु करे खुआरु ॥२॥

- the Messenger of Death does not abuse him. ||2||

51704 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Basant Bhagat Ravidas


ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਕਾ ਕਰਹਿ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥

Puthr Kalathr Kaa Karehi Ahankaar ||

पुत्र कलत्र का करहि अहंकारु ॥

The man is so proud of his sons and his wife;

51705 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Basant Bhagat Ravidas


ਠਾਕੁਰੁ ਲੇਖਾ ਮਗਨਹਾਰੁ ॥

Thaakur Laekhaa Maganehaar ||

ठाकुरु लेखा मगनहारु ॥

His Lord and Master shall call for his account.

51706 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Basant Bhagat Ravidas


ਫੇੜੇ ਕਾ ਦੁਖੁ ਸਹੈ ਜੀਉ ॥

Faerrae Kaa Dhukh Sehai Jeeo ||

फेड़े का दुखु सहै जीउ ॥

The soul suffers in pain for the actions it has committed.

51707 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Basant Bhagat Ravidas


ਪਾਛੇ ਕਿਸਹਿ ਪੁਕਾਰਹਿ ਪੀਉ ਪੀਉ ॥੩॥

Paashhae Kisehi Pukaarehi Peeo Peeo ||3||

पाछे किसहि पुकारहि पीउ पीउ ॥३॥

Afterwards, whom shall you call, ""Dear, Dear.""||3||

51708 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Basant Bhagat Ravidas


ਸਾਧੂ ਕੀ ਜਉ ਲੇਹਿ ਓਟ ॥

Saadhhoo Kee Jo Laehi Outt ||

साधू की जउ लेहि ओट ॥

If you seek the Support of the Holy,

51709 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Basant Bhagat Ravidas


ਤੇਰੇ ਮਿਟਹਿ ਪਾਪ ਸਭ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ॥

Thaerae Mittehi Paap Sabh Kott Kott ||

तेरे मिटहि पाप सभ कोटि कोटि ॥

Millions upon millions of your sins shall be totally erased.

51710 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Basant Bhagat Ravidas


ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜ ਜਪੈ ਨਾਮੁ ॥

Kehi Ravidhaas Juo Japai Naam ||

कहि रविदास जो जपै नामु ॥

Says Ravi Daas, one who chants the Naam, the Name of the Lord,

51711 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੪
Raag Basant Bhagat Ravidas


ਤਿਸੁ ਜਾਤਿ ਨ ਜਨਮੁ ਨ ਜੋਨਿ ਕਾਮੁ ॥੪॥੧॥

This Jaath N Janam N Jon Kaam ||4||1||

तिसु जाति न जनमु न जोनि कामु ॥४॥१॥

Is not concerned with social class, birth and rebirth. ||4||1||

51712 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੪
Raag Basant Bhagat Ravidas


ਬਸੰਤੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ

Basanth Kabeer Jeeou

बसंतु कबीर जीउ

Basant, Kabeer Jee:

51713 ਪੰ. ੧੫


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

ੴ सतिगुर प्रसादि ॥

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

51714 ਪੰ. ੧੫


ਸੁਰਹ ਕੀ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ॥

Sureh Kee Jaisee Thaeree Chaal ||

सुरह की जैसी तेरी चाल ॥

You walk like a cow.

51715 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Basant Bhagat Kabir


ਤੇਰੀ ਪੂੰਛਟ ਊਪਰਿ ਝਮਕ ਬਾਲ ॥੧॥

Thaeree Poonshhatt Oopar Jhamak Baal ||1||

तेरी पूंछट ऊपरि झमक बाल ॥१॥

The hair on your tail is shiny and lustrous. ||1||

51716 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Basant Bhagat Kabir


ਇਸ ਘਰ ਮਹਿ ਹੈ ਸੁ ਤੂ ਢੂੰਢਿ ਖਾਹਿ ॥

Eis Ghar Mehi Hai S Thoo Dtoondt Khaahi ||

इस घर महि है सु तू ढूंढि खाहि ॥

Look around, and eat anything in this house.

51717 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Basant Bhagat Kabir


ਅਉਰ ਕਿਸ ਹੀ ਕੇ ਤੂ ਮਤਿ ਹੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Aour Kis Hee Kae Thoo Math Hee Jaahi ||1|| Rehaao ||

अउर किस ही के तू मति ही जाहि ॥१॥ रहाउ ॥

But do not go out to any other. ||1||Pause||

51718 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Basant Bhagat Kabir


ਚਾਕੀ ਚਾਟਹਿ ਚੂਨੁ ਖਾਹਿ ॥

Chaakee Chaattehi Choon Khaahi ||

चाकी चाटहि चूनु खाहि ॥

You lick the grinding bowl, and eat the flour.

51719 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Basant Bhagat Kabir


ਚਾਕੀ ਕਾ ਚੀਥਰਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਜਾਹਿ ॥੨॥

Chaakee Kaa Cheethharaa Kehaan Lai Jaahi ||2||

चाकी का चीथरा कहां लै जाहि ॥२॥

Where have you taken the kitchen rags? ||2||

51720 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Basant Bhagat Kabir


ਛੀਕੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤੁ ਡੀਠਿ ॥

Shheekae Par Thaeree Bahuth Ddeeth ||

छीके पर तेरी बहुतु डीठि ॥

Your gaze is fixed on the basket in the cupboard.

51721 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Basant Bhagat Kabir


ਮਤੁ ਲਕਰੀ ਸੋਟਾ ਤੇਰੀ ਪਰੈ ਪੀਠਿ ॥੩॥

Math Lakaree Sottaa Thaeree Parai Peeth ||3||

मतु लकरी सोटा तेरी परै पीठि ॥३॥

Watch out - a stick may strike you from behind. ||3||

51722 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Basant Bhagat Kabir


ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭੋਗ ਭਲੇ ਕੀਨ ॥

Kehi Kabeer Bhog Bhalae Keen ||

कहि कबीर भोग भले कीन ॥

Says Kabeer, you have over-indulged in your pleasures.

51723 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Basant Bhagat Kabir


ਮਤਿ ਕੋਊ ਮਾਰੈ ਈਂਟ ਢੇਮ ॥੪॥੧॥

Math Kooo Maarai Eenatt Dtaem ||4||1||

मति कोऊ मारै ईंट ढेम ॥४॥१॥

Watch out - someone may throw a brick at you. ||4||1||

51724 ਬਸੰਤੁ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੯੬ ਪੰ. ੧੯
Raag Basant Bhagat Kabir


       


Goto Ang
Displaying Ang 1196 of 1430 - Sri Guru Granth Sahib
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/guru_granth_sahib/ang/1196
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.