SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

       


Goto Ang
Displaying Ang 344 of 1430 - Sri Guru Granth Sahib
Begin Back Next Last

ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜੀਵਹੁ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਹੁ ॥੧੦॥

Jug Jug Jeevahu Amar Fal Khaahu ||10||

जुगु जुगु जीवहु अमर फल खाहु ॥१०॥

You shall live throughout the ages, eating the fruit of immortality. ||10||

15761 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਦਸਮੀ ਦਹ ਦਿਸ ਹੋਇ ਅਨੰਦ ॥

Dhasamee Dheh Dhis Hoe Anandh ||

दसमी दह दिस होइ अनंद ॥

On the tenth day of the lunar cycle, there is ecstasy in all directions.

15762 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਛੂਟੈ ਭਰਮੁ ਮਿਲੈ ਗੋਬਿੰਦ ॥

Shhoottai Bharam Milai Gobindh ||

छूटै भरमु मिलै गोबिंद ॥

Doubt is dispelled, and the Lord of the Universe is met.

15763 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਤਤ ਅਨੂਪ ॥

Joth Saroopee Thath Anoop ||

जोति सरूपी तत अनूप ॥

He is the Embodiment of light, the incomparable essence.

15764 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਅਮਲ ਨ ਮਲ ਨ ਛਾਹ ਨਹੀ ਧੂਪ ॥੧੧॥

Amal N Mal N Shhaah Nehee Dhhoop ||11||

अमल न मल न छाह नही धूप ॥११॥

He is stainless, without stain, beyond both sunshine and shade. ||11||

15765 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੨
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਏਕਾਦਸੀ ਏਕ ਦਿਸ ਧਾਵੈ ॥

Eaekaadhasee Eaek Dhis Dhhaavai ||

एकादसी एक दिस धावै ॥

On the eleventh day of the lunar cycle, if you run in the direction of the One,

15766 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੨
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਤਉ ਜੋਨੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵੈ ॥

Tho Jonee Sankatt Bahur N Aavai ||

तउ जोनी संकट बहुरि न आवै ॥

You will not have to suffer the pains of reincarnation again.

15767 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੨
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਸੀਤਲ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਸਰੀਰਾ ॥

Seethal Niramal Bhaeiaa Sareeraa ||

सीतल निरमल भइआ सरीरा ॥

Your body will become cool, immaculate and pure.

15768 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੩
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਦੂਰਿ ਬਤਾਵਤ ਪਾਇਆ ਨੀਰਾ ॥੧੨॥

Dhoor Bathaavath Paaeiaa Neeraa ||12||

दूरि बतावत पाइआ नीरा ॥१२॥

The Lord was said to be far away, but He is found near at hand. ||12||

15769 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੩
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਬਾਰਸਿ ਬਾਰਹ ਉਗਵੈ ਸੂਰ ॥

Baaras Baareh Ougavai Soor ||

बारसि बारह उगवै सूर ॥

On the twelfth day of the lunar cycle, twelve suns rise.

15770 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੩
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਅਹਿਨਿਸਿ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ ॥

Ahinis Baajae Anehadh Thoor ||

अहिनिसि बाजे अनहद तूर ॥

Day and night, the celestial bugles vibrate the unstruck melody.

15771 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੪
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਦੇਖਿਆ ਤਿਹੂੰ ਲੋਕ ਕਾ ਪੀਉ ॥

Dhaekhiaa Thihoon Lok Kaa Peeo ||

देखिआ तिहूं लोक का पीउ ॥

Then, one beholds the Father of the three worlds.

15772 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੪
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਅਚਰਜੁ ਭਇਆ ਜੀਵ ਤੇ ਸੀਉ ॥੧੩॥

Acharaj Bhaeiaa Jeev Thae Seeo ||13||

अचरजु भइआ जीव ते सीउ ॥१३॥

This is wonderful! The human being has become God! ||13||

15773 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੪
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਤੇਰਸਿ ਤੇਰਹ ਅਗਮ ਬਖਾਣਿ ॥

Thaeras Thaereh Agam Bakhaan ||

तेरसि तेरह अगम बखाणि ॥

On the thirteenth day of the lunar cycle, the thirteen holy books proclaim

15774 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੫
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਅਰਧ ਉਰਧ ਬਿਚਿ ਸਮ ਪਹਿਚਾਣਿ ॥

Aradhh Ouradhh Bich Sam Pehichaan ||

अरध उरध बिचि सम पहिचाणि ॥

That you must recognize the Lord in the nether regions of the underworld as well as the heavens.

15775 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੫
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਨੀਚ ਊਚ ਨਹੀ ਮਾਨ ਅਮਾਨ ॥

Neech Ooch Nehee Maan Amaan ||

नीच ऊच नही मान अमान ॥

There is no high or low, no honor or dishonor.

15776 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੫
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਬਿਆਪਿਕ ਰਾਮ ਸਗਲ ਸਾਮਾਨ ॥੧੪॥

Biaapik Raam Sagal Saamaan ||14||

बिआपिक राम सगल सामान ॥१४॥

The Lord is pervading and permeating all. ||14||

15777 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੬
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਚਉਦਸਿ ਚਉਦਹ ਲੋਕ ਮਝਾਰਿ ॥

Choudhas Choudheh Lok Majhaar ||

चउदसि चउदह लोक मझारि ॥

On the fourteenth day of the lunar cycle, in the fourteen worlds

15778 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੬
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਰੋਮ ਰੋਮ ਮਹਿ ਬਸਹਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥

Rom Rom Mehi Basehi Muraar ||

रोम रोम महि बसहि मुरारि ॥

And on each and every hair, the Lord abides.

15779 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੬
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਹੁ ਧਿਆਨ ॥

Sath Santhokh Kaa Dhharahu Dhhiaan ||

सत संतोख का धरहु धिआन ॥

Center yourself and meditate on truth and contentment.

15780 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੭
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਕਥਨੀ ਕਥੀਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ॥੧੫॥

Kathhanee Kathheeai Breham Giaan ||15||

कथनी कथीऐ ब्रहम गिआन ॥१५॥

Speak the speech of God's spiritual wisdom. ||15||

15781 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੭
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਪੂਨਿਉ ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਅਕਾਸ ॥

Poonio Pooraa Chandh Akaas ||

पूनिउ पूरा चंद अकास ॥

On the day of the full moon, the full moon fills the heavens.

15782 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੭
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਪਸਰਹਿ ਕਲਾ ਸਹਜ ਪਰਗਾਸ ॥

Pasarehi Kalaa Sehaj Paragaas ||

पसरहि कला सहज परगास ॥

Its power is diffused through its gentle light.

15783 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੭
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਮਧਿ ਹੋਇ ਰਹਿਆ ਥੀਰ ॥

Aadh Anth Madhh Hoe Rehiaa Thheer ||

आदि अंति मधि होइ रहिआ थीर ॥

In the beginning, in the end, and in the middle, God remains firm and steady.

15784 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੮
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਰਮਹਿ ਕਬੀਰ ॥੧੬॥

Sukh Saagar Mehi Ramehi Kabeer ||16||

सुख सागर महि रमहि कबीर ॥१६॥

Kabeer is immersed in the ocean of peace. ||16||

15785 ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੮
Gauri Thiteen Bhagat Kabir


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

ੴ सतिगुर प्रसादि ॥

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

15786 ਪੰ. ੯


ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ੭ ॥

Raag Gourree Vaar Kabeer Jeeo Kae 7 ||

रागु गउड़ी वार कबीर जीउ के ७ ॥

Raag Gauree, The Seven Days Of The Week Of Kabeer Jee:

15787 ਪੰ. ੯


ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥

Baar Baar Har Kae Gun Gaavo ||

बार बार हरि के गुन गावउ ॥

Sing the Glorious Praises of the Lord each and every day.

15788 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੯
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਗੁਰ ਗਮਿ ਭੇਦੁ ਸੁ ਹਰਿ ਕਾ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Gur Gam Bhaedh S Har Kaa Paavo ||1|| Rehaao ||

गुर गमि भेदु सु हरि का पावउ ॥१॥ रहाउ ॥

Meeting with the Guru, you shall come to know the mystery of the Lord. ||1||Pause||

15789 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੯
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਆਦਿਤ ਕਰੈ ਭਗਤਿ ਆਰੰਭ ॥

Aadhith Karai Bhagath Aaranbh ||

आदित करै भगति आर्मभ ॥

On Sunday, begin the devotional worship of the Lord,

15790 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੦
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਕਾਇਆ ਮੰਦਰ ਮਨਸਾ ਥੰਭ ॥

Kaaeiaa Mandhar Manasaa Thhanbh ||

काइआ मंदर मनसा थ्मभ ॥

And restrain the desires within the temple of the body.

15791 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੦
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਅਹਿਨਿਸਿ ਅਖੰਡ ਸੁਰਹੀ ਜਾਇ ॥

Ahinis Akhandd Surehee Jaae ||

अहिनिसि अखंड सुरही जाइ ॥

When your attention is focused day and night upon that imperishable place,

15792 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਤਉ ਅਨਹਦ ਬੇਣੁ ਸਹਜ ਮਹਿ ਬਾਇ ॥੧॥

Tho Anehadh Baen Sehaj Mehi Baae ||1||

तउ अनहद बेणु सहज महि बाइ ॥१॥

Then the celestial flutes play the unstruck melody in tranquil peace and poise. ||1||

15793 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਸੋਮਵਾਰਿ ਸਸਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਝਰੈ ॥

Somavaar Sas Anmrith Jharai ||

सोमवारि ससि अम्रितु झरै ॥

On Monday, the Ambrosial Nectar trickles down from the moon.

15794 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਚਾਖਤ ਬੇਗਿ ਸਗਲ ਬਿਖ ਹਰੈ ॥

Chaakhath Baeg Sagal Bikh Harai ||

चाखत बेगि सगल बिख हरै ॥

Tasting it, all poisons are removed in an instant.

15795 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਬਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰਹੈ ਦੁਆਰ ॥

Baanee Rokiaa Rehai Dhuaar ||

बाणी रोकिआ रहै दुआर ॥

Restrained by Gurbani, the mind remains indoors;

15796 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਤਉ ਮਨੁ ਮਤਵਾਰੋ ਪੀਵਨਹਾਰ ॥੨॥

Tho Man Mathavaaro Peevanehaar ||2||

तउ मनु मतवारो पीवनहार ॥२॥

Drinking in this Nectar, it is intoxicated. ||2||

15797 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਲੇ ਮਾਹੀਤਿ ॥

Mangalavaarae Lae Maaheeth ||

मंगलवारे ले माहीति ॥

On Tuesday, understand reality;

15798 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਪੰਚ ਚੋਰ ਕੀ ਜਾਣੈ ਰੀਤਿ ॥

Panch Chor Kee Jaanai Reeth ||

पंच चोर की जाणै रीति ॥

You must know the way the five thieves work.

15799 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਘਰ ਛੋਡੇਂ ਬਾਹਰਿ ਜਿਨਿ ਜਾਇ ॥

Ghar Shhoddaen Baahar Jin Jaae ||

घर छोडें बाहरि जिनि जाइ ॥

Those who leave their own home to go out wandering

15800 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਨਾਤਰੁ ਖਰਾ ਰਿਸੈ ਹੈ ਰਾਇ ॥੩॥

Naathar Kharaa Risai Hai Raae ||3||

नातरु खरा रिसै है राइ ॥३॥

Shall feel the terrible wrath of the Lord, their King. ||3||

15801 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਬੁਧਵਾਰਿ ਬੁਧਿ ਕਰੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥

Budhhavaar Budhh Karai Pragaas ||

बुधवारि बुधि करै प्रगास ॥

On Wednesday, one's understanding is enlightened.

15802 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਮਹਿ ਹਰਿ ਕਾ ਬਾਸ ॥

Hiradhai Kamal Mehi Har Kaa Baas ||

हिरदै कमल महि हरि का बास ॥

The Lord comes to dwell in the lotus of the heart.

15803 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਦੋਊ ਏਕ ਸਮ ਧਰੈ ॥

Gur Mil Dhooo Eaek Sam Dhharai ||

गुर मिलि दोऊ एक सम धरै ॥

Meeting the Guru, one comes to look alike upon pleasure and pain,

15804 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਉਰਧ ਪੰਕ ਲੈ ਸੂਧਾ ਕਰੈ ॥੪॥

Ouradhh Pank Lai Soodhhaa Karai ||4||

उरध पंक लै सूधा करै ॥४॥

And the inverted lotus is turned upright. ||4||

15805 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਬ੍ਰਿਹਸਪਤਿ ਬਿਖਿਆ ਦੇਇ ਬਹਾਇ ॥

Brihasapath Bikhiaa Dhaee Behaae ||

ब्रिहसपति बिखिआ देइ बहाइ ॥

On Thursday, wash off your corruption.

15806 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਤੀਨਿ ਦੇਵ ਏਕ ਸੰਗਿ ਲਾਇ ॥

Theen Dhaev Eaek Sang Laae ||

तीनि देव एक संगि लाइ ॥

Forsake the trinity, and attach yourself to the One God.

15807 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਤੀਨਿ ਨਦੀ ਤਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਮਾਹਿ ॥

Theen Nadhee Theh Thrikuttee Maahi ||

तीनि नदी तह त्रिकुटी माहि ॥

At the confluence of the three rivers of knowledge, right action and devotion, there,

15808 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਅਹਿਨਿਸਿ ਕਸਮਲ ਧੋਵਹਿ ਨਾਹਿ ॥੫॥

Ahinis Kasamal Dhhovehi Naahi ||5||

अहिनिसि कसमल धोवहि नाहि ॥५॥

Why not wash away your sinful mistakes? ||5||

15809 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਸਹਾਰੈ ਸੁ ਇਹ ਬ੍ਰਤਿ ਚੜੈ ॥

Sukirath Sehaarai S Eih Brath Charrai ||

सुक्रितु सहारै सु इह ब्रति चड़ै ॥

On Friday, keep up and complete your fast;

15810 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਅਨਦਿਨ ਆਪਿ ਆਪ ਸਿਉ ਲੜੈ ॥

Anadhin Aap Aap Sio Larrai ||

अनदिन आपि आप सिउ लड़ै ॥

Day and night, you must fight against your own self.

15811 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਸੁਰਖੀ ਪਾਂਚਉ ਰਾਖੈ ਸਬੈ ॥

Surakhee Paancho Raakhai Sabai ||

सुरखी पांचउ राखै सबै ॥

If you restrain your five senses,

15812 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਤਉ ਦੂਜੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨ ਪੈਸੈ ਕਬੈ ॥੬॥

Tho Dhoojee Dhrisatt N Paisai Kabai ||6||

तउ दूजी द्रिसटि न पैसै कबै ॥६॥

Then you shall not cast your glance on another. ||6||

15813 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਥਾਵਰ ਥਿਰੁ ਕਰਿ ਰਾਖੈ ਸੋਇ ॥

Thhaavar Thhir Kar Raakhai Soe ||

थावर थिरु करि राखै सोइ ॥

On Saturday, keep the candle of God's Light

15814 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਜੋਤਿ ਦੀ ਵਟੀ ਘਟ ਮਹਿ ਜੋਇ ॥

Joth Dhee Vattee Ghatt Mehi Joe ||

जोति दी वटी घट महि जोइ ॥

Steady within your heart;

15815 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਬਾਹਰਿ ਭੀਤਰਿ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥

Baahar Bheethar Bhaeiaa Pragaas ||

बाहरि भीतरि भइआ प्रगासु ॥

You will be enlightened, inwardly and outwardly.

15816 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੮
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਤਬ ਹੂਆ ਸਗਲ ਕਰਮ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੭॥

Thab Hooaa Sagal Karam Kaa Naas ||7||

तब हूआ सगल करम का नासु ॥७॥

All your karma will be erased. ||7||

15817 ਗਉੜੀ ਸਤ ਵਾਰ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੪੪ ਪੰ. ੧੮
Raag Gauri Bhagat Kabir


       


Goto Ang
Displaying Ang 344 of 1430 - Sri Guru Granth Sahib
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/guru_granth_sahib/ang/344
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.