SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

       


Goto Ang
Displaying Ang 8 of 1430 - Sri Guru Granth Sahib
Begin Back Next Last

ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੁ ॥

Saram Khandd Kee Baanee Roop ||

सरम खंड की बाणी रूपु ॥

In the realm of humility, the Word is Beauty.

348 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੧
Jap Guru Nanak Dev


ਤਿਥੈ ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤੁ ਅਨੂਪੁ ॥

Thithhai Ghaarrath Gharreeai Bahuth Anoop ||

तिथै घाड़ति घड़ीऐ बहुतु अनूपु ॥

Forms of incomparable beauty are fashioned there.

349 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੧
Jap Guru Nanak Dev


ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਹਿ ॥

Thaa Keeaa Galaa Kathheeaa Naa Jaahi ||

ता कीआ गला कथीआ ना जाहि ॥

These things cannot be described.

350 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੧
Jap Guru Nanak Dev


ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥

Jae Ko Kehai Pishhai Pashhuthaae ||

जे को कहै पिछै पछुताइ ॥

One who tries to speak of these shall regret the attempt.

351 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੧
Jap Guru Nanak Dev


ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥

Thithhai Gharreeai Surath Math Man Budhh ||

तिथै घड़ीऐ सुरति मति मनि बुधि ॥

The intuitive consciousness, intellect and understanding of the mind are shaped there.

352 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੨
Jap Guru Nanak Dev


ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿਧਾ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥੩੬॥

Thithhai Gharreeai Suraa Sidhhaa Kee Sudhh ||36||

तिथै घड़ीऐ सुरा सिधा की सुधि ॥३६॥

The consciousness of the spiritual warriors and the Siddhas, the beings of spiritual perfection, are shaped there. ||36||

353 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੨
Jap Guru Nanak Dev


ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰੁ ॥

Karam Khandd Kee Baanee Jor ||

करम खंड की बाणी जोरु ॥

In the realm of karma, the Word is Power.

354 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੩
Jap Guru Nanak Dev


ਤਿਥੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰੁ ॥

Thithhai Hor N Koee Hor ||

तिथै होरु न कोई होरु ॥

No one else dwells there,

355 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੩
Jap Guru Nanak Dev


ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥

Thithhai Jodhh Mehaabal Soor ||

तिथै जोध महाबल सूर ॥

Except the warriors of great power, the spiritual heroes.

356 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੩
Jap Guru Nanak Dev


ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ॥

Thin Mehi Raam Rehiaa Bharapoor ||

तिन महि रामु रहिआ भरपूर ॥

They are totally fulfilled, imbued with the Lord's Essence.

357 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੩
Jap Guru Nanak Dev


ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹਿ ॥

Thithhai Seetho Seethaa Mehimaa Maahi ||

तिथै सीतो सीता महिमा माहि ॥

Myriads of Sitas are there, cool and calm in their majestic glory.

358 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੪
Jap Guru Nanak Dev


ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹਿ ॥

Thaa Kae Roop N Kathhanae Jaahi ||

ता के रूप न कथने जाहि ॥

Their beauty cannot be described.

359 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੪
Jap Guru Nanak Dev


ਨਾ ਓਹਿ ਮਰਹਿ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹਿ ॥

Naa Ouhi Marehi N Thaagae Jaahi ||

ना ओहि मरहि न ठागे जाहि ॥

Neither death nor deception comes to those,

360 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੪
Jap Guru Nanak Dev


ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥

Jin Kai Raam Vasai Man Maahi ||

जिन कै रामु वसै मन माहि ॥

Within whose minds the Lord abides.

361 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੪
Jap Guru Nanak Dev


ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੇ ਲੋਅ ॥

Thithhai Bhagath Vasehi Kae Loa ||

तिथै भगत वसहि के लोअ ॥

The devotees of many worlds dwell there.

362 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੫
Jap Guru Nanak Dev


ਕਰਹਿ ਅਨੰਦੁ ਸਚਾ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥

Karehi Anandh Sachaa Man Soe ||

करहि अनंदु सचा मनि सोइ ॥

They celebrate; their minds are imbued with the True Lord.

363 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੫
Jap Guru Nanak Dev


ਸਚ ਖੰਡਿ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥

Sach Khandd Vasai Nirankaar ||

सच खंडि वसै निरंकारु ॥

In the realm of Truth, the Formless Lord abides.

364 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੫
Jap Guru Nanak Dev


ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥

Kar Kar Vaekhai Nadhar Nihaal ||

करि करि वेखै नदरि निहाल ॥

Having created the creation, He watches over it. By His Glance of Grace, He bestows happiness.

365 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੬
Jap Guru Nanak Dev


ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡ ॥

Thithhai Khandd Manddal Varabhandd ||

तिथै खंड मंडल वरभंड ॥

There are planets, solar systems and galaxies.

366 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੬
Jap Guru Nanak Dev


ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ॥

Jae Ko Kathhai Th Anth N Anth ||

जे को कथै त अंत न अंत ॥

If one speaks of them, there is no limit, no end.

367 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੬
Jap Guru Nanak Dev


ਤਿਥੈ ਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਰ ॥

Thithhai Loa Loa Aakaar ||

तिथै लोअ लोअ आकार ॥

There are worlds upon worlds of His Creation.

368 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੬
Jap Guru Nanak Dev


ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ ॥

Jiv Jiv Hukam Thivai Thiv Kaar ||

जिव जिव हुकमु तिवै तिव कार ॥

As He commands, so they exist.

369 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੭
Jap Guru Nanak Dev


ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥

Vaekhai Vigasai Kar Veechaar ||

वेखै विगसै करि वीचारु ॥

He watches over all, and contemplating the creation, He rejoices.

370 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੭
Jap Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩੭॥

Naanak Kathhanaa Kararraa Saar ||37||

नानक कथना करड़ा सारु ॥३७॥

O Nanak, to describe this is as hard as steel! ||37||

371 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੭
Jap Guru Nanak Dev


ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਨਿਆਰੁ ॥

Jath Paahaaraa Dhheeraj Suniaar ||

जतु पाहारा धीरजु सुनिआरु ॥

Let self-control be the furnace, and patience the goldsmith.

372 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੮
Jap Guru Nanak Dev


ਅਹਰਣਿ ਮਤਿ ਵੇਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥

Aharan Math Vaedh Hathheeaar ||

अहरणि मति वेदु हथीआरु ॥

Let understanding be the anvil, and spiritual wisdom the tools.

373 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੮
Jap Guru Nanak Dev


ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨਿ ਤਪ ਤਾਉ ॥

Bho Khalaa Agan Thap Thaao ||

भउ खला अगनि तप ताउ ॥

With the Fear of God as the bellows, fan the flames of tapa, the body's inner heat.

374 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੮
Jap Guru Nanak Dev


ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਿਤੁ ਢਾਲਿ ॥

Bhaanddaa Bhaao Anmrith Thith Dtaal ||

भांडा भाउ अम्रितु तितु ढालि ॥

In the crucible of love, melt the Nectar of the Name,

375 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੯
Jap Guru Nanak Dev


ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥

Gharreeai Sabadh Sachee Ttakasaal ||

घड़ीऐ सबदु सची टकसाल ॥

And mint the True Coin of the Shabad, the Word of God.

376 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੯
Jap Guru Nanak Dev


ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਤਿਨ ਕਾਰ ॥

Jin Ko Nadhar Karam Thin Kaar ||

जिन कउ नदरि करमु तिन कार ॥

Such is the karma of those upon whom He has cast His Glance of Grace.

377 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੯
Jap Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥੩੮॥

Naanak Nadharee Nadhar Nihaal ||38||

नानक नदरी नदरि निहाल ॥३८॥

O Nanak, the Merciful Lord, by His Grace, uplifts and exalts them. ||38||

378 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੧੦
Jap Guru Nanak Dev


ਸਲੋਕੁ ॥

Salok ||

सलोकु ॥

Shalok:

379 ਪੰ. ੧੦


ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ ॥

Pavan Guroo Paanee Pithaa Maathaa Dhharath Mehath ||

पवणु गुरू पाणी पिता माता धरति महतु ॥

Air is the Guru, Water is the Father, and Earth is the Great Mother of all.

380 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੧੦
Salok Guru Nanak Dev


ਦਿਵਸੁ ਰਾਤਿ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥

Dhivas Raath Dhue Dhaaee Dhaaeiaa Khaelai Sagal Jagath ||

दिवसु राति दुइ दाई दाइआ खेलै सगल जगतु ॥

Day and night are the two nurses, in whose lap all the world is at play.

381 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੧੧
Salok Guru Nanak Dev


ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂਰਿ ॥

Changiaaeeaa Buriaaeeaa Vaachai Dhharam Hadhoor ||

चंगिआईआ बुरिआईआ वाचै धरमु हदूरि ॥

Good deeds and bad deeds-the record is read out in the Presence of the Lord of Dharma.

382 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੧੧
Salok Guru Nanak Dev


ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰਿ ॥

Karamee Aapo Aapanee Kae Naerrai Kae Dhoor ||

करमी आपो आपणी के नेड़ै के दूरि ॥

According to their own actions, some are drawn closer, and some are driven farther away.

383 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੧੨
Salok Guru Nanak Dev


ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਲਿ ॥

Jinee Naam Dhhiaaeiaa Geae Masakath Ghaal ||

जिनी नामु धिआइआ गए मसकति घालि ॥

Those who have meditated on the Naam, the Name of the Lord, and departed after having worked by the sweat of their brows

384 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੧੨
Salok Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥

Naanak Thae Mukh Oujalae Kaethee Shhuttee Naal ||1||

नानक ते मुख उजले केती छुटी नालि ॥१॥

-O Nanak, their faces are radiant in the Court of the Lord, and many are saved along with them! ||1||

385 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੧੨
Salok Guru Nanak Dev


ਸੋ ਦਰੁ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧

So Dhar Raag Aasaa Mehalaa 1

सो दरु रागु आसा महला १

So Dar ~ That Door. Raag Aasaa, First Mehl:

386 ਪੰ. ੧੪
Guru Nanak Dev


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

ੴ सतिगुर प्रसादि ॥

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

387 ਪੰ. ੧੪
Guru Nanak Dev


ਸੋ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥

So Dhar Thaeraa Kaehaa So Ghar Kaehaa Jith Behi Sarab Samaalae ||

सो दरु तेरा केहा सो घरु केहा जितु बहि सरब समाले ॥

Where is That Door of Yours, and where is That Home, in which You sit and take care of all?

388 ਸੋਦਰੁ ਆਸਾ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥

Vaajae Thaerae Naadh Anaek Asankhaa Kaethae Thaerae Vaavanehaarae ||

वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावणहारे ॥

The Sound-current of the Naad vibrates there for You, and countless musicians play all sorts of instruments there for You.

389 ਸੋਦਰੁ ਆਸਾ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਹਿ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥

Kaethae Thaerae Raag Paree Sio Keheeahi Kaethae Thaerae Gaavanehaarae ||

केते तेरे राग परी सिउ कहीअहि केते तेरे गावणहारे ॥

There are so many Ragas and musical harmonies to You; so many minstrels sing hymns of You.

390 ਸੋਦਰੁ ਆਸਾ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਪਵਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁਆਰੇ ॥

Gaavan Thudhhano Pavan Paanee Baisanthar Gaavai Raajaa Dhharam Dhuaarae ||

गावनि तुधनो पवणु पाणी बैसंतरु गावै राजा धरमु दुआरे ॥

Wind, water and fire sing of You. The Righteous Judge of Dharma sings at Your Door.

391 ਸੋਦਰੁ ਆਸਾ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤੁ ਗੁਪਤੁ ਲਿਖਿ ਜਾਣਨਿ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥

Gaavan Thudhhano Chith Gupath Likh Jaanan Likh Likh Dhharam Beechaarae ||

गावनि तुधनो चितु गुपतु लिखि जाणनि लिखि लिखि धरमु बीचारे ॥

Chitr and Gupt, the angels of the conscious and the subconscious who keep the record of actions, and the Righteous Judge of Dharma who reads this record, sing of You.

392 ਸੋਦਰੁ ਆਸਾ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨਿ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥

Gaavan Thudhhano Eesar Brehamaa Dhaevee Sohan Thaerae Sadhaa Savaarae ||

गावनि तुधनो ईसरु ब्रहमा देवी सोहनि तेरे सदा सवारे ॥

Shiva, Brahma and the Goddess of Beauty, ever adorned by You, sing of You.

393 ਸੋਦਰੁ ਆਸਾ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਸਣਿ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰਿ ਨਾਲੇ ॥

Gaavan Thudhhano Eindhr Eindhraasan Baithae Dhaevathiaa Dhar Naalae ||

गावनि तुधनो इंद्र इंद्रासणि बैठे देवतिआ दरि नाले ॥

Indra, seated on His Throne, sings of You, with the deities at Your Door.

394 ਸੋਦਰੁ ਆਸਾ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰਿ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ ॥

Gaavan Thudhhano Sidhh Samaadhhee Andhar Gaavan Thudhhano Saadhh Beechaarae ||

गावनि तुधनो सिध समाधी अंदरि गावनि तुधनो साध बीचारे ॥

The Siddhas in Samaadhi sing of You; the Saadhus sing of You in contemplation.

395 ਸੋਦਰੁ ਆਸਾ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯ ਪੰ. ੧੯
Raag Asa Guru Nanak Dev


       


Goto Ang
Displaying Ang 8 of 1430 - Sri Guru Granth Sahib
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/guru_granth_sahib/ang/8
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.