SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

       


Goto Ang
Displaying Ang 972 of 1430 - Sri Guru Granth Sahib
Begin Back Next Last

ਜਬ ਨਖ ਸਿਖ ਇਹੁ ਮਨੁ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹਾ ॥

Jab Nakh Sikh Eihu Man Cheenhaa ||

जब नख सिख इहु मनु चीन्हा ॥

When I came to understand this mind, from the tips of my toes to the crown of my head,

41746 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੧
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਤਬ ਅੰਤਰਿ ਮਜਨੁ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹਾ ॥੧॥

Thab Anthar Majan Keenhaa ||1||

तब अंतरि मजनु कीन्हा ॥१॥

Then I took my cleansing bath, deep within my self. ||1||

41747 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੧
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਪਵਨਪਤਿ ਉਨਮਨਿ ਰਹਨੁ ਖਰਾ ॥

Pavanapath Ounaman Rehan Kharaa ||

पवनपति उनमनि रहनु खरा ॥

The mind, the master of the breath, abides in the state of supreme bliss.

41748 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੧
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਨਹੀ ਮਿਰਤੁ ਨ ਜਨਮੁ ਜਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Nehee Mirath N Janam Jaraa ||1|| Rehaao ||

नही मिरतु न जनमु जरा ॥१॥ रहाउ ॥

There is no death, no re-birth, and no aging for me now. ||1||Pause||

41749 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੨
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਉਲਟੀ ਲੇ ਸਕਤਿ ਸਹਾਰੰ ॥

Oulattee Lae Sakath Sehaaran ||

उलटी ले सकति सहारं ॥

Turning away from materialism, I have found intuitive support.

41750 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੨
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਪੈਸੀਲੇ ਗਗਨ ਮਝਾਰੰ ॥

Paiseelae Gagan Majhaaran ||

पैसीले गगन मझारं ॥

I have entered into the sky of the mind, and opened the Tenth Gate.

41751 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੨
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਬੇਧੀਅਲੇ ਚਕ੍ਰ ਭੁਅੰਗਾ ॥

Baedhheealae Chakr Bhuangaa ||

बेधीअले चक्र भुअंगा ॥

The chakras of the coiled Kundalini energy have been opened,

41752 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੩
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਭੇਟੀਅਲੇ ਰਾਇ ਨਿਸੰਗਾ ॥੨॥

Bhaetteealae Raae Nisangaa ||2||

भेटीअले राइ निसंगा ॥२॥

And I have met my Sovereign Lord King without fear. ||2||

41753 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੩
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਚੂਕੀਅਲੇ ਮੋਹ ਮਇਆਸਾ ॥

Chookeealae Moh Maeiaasaa ||

चूकीअले मोह मइआसा ॥

My attachment to Maya has been eradicated;

41754 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੩
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਸਸਿ ਕੀਨੋ ਸੂਰ ਗਿਰਾਸਾ ॥

Sas Keeno Soor Giraasaa ||

ससि कीनो सूर गिरासा ॥

The moon energy has devoured the sun energy.

41755 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੪
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਜਬ ਕੁੰਭਕੁ ਭਰਿਪੁਰਿ ਲੀਣਾ ॥

Jab Kunbhak Bharipur Leenaa ||

जब कु्मभकु भरिपुरि लीणा ॥

When I was focused and merged into the all-pervading Lord,

41756 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੪
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਤਹ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬੀਣਾ ॥੩॥

Theh Baajae Anehadh Beenaa ||3||

तह बाजे अनहद बीणा ॥३॥

Then the unstruck sound current began to vibrate. ||3||

41757 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੪
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਬਕਤੈ ਬਕਿ ਸਬਦੁ ਸੁਨਾਇਆ ॥

Bakathai Bak Sabadh Sunaaeiaa ||

बकतै बकि सबदु सुनाइआ ॥

The Speaker has spoken, and proclaimed the Word of the Shabad.

41758 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੪
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਸੁਨਤੈ ਸੁਨਿ ਮੰਨਿ ਬਸਾਇਆ ॥

Sunathai Sun Mann Basaaeiaa ||

सुनतै सुनि मंनि बसाइआ ॥

The hearer has heard, and enshrined it in the mind.

41759 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੫
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਕਰਿ ਕਰਤਾ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰੰ ॥

Kar Karathaa Outharas Paaran ||

करि करता उतरसि पारं ॥

Chanting to the Creator, one crosses over.

41760 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੫
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ ਸਾਰੰ ॥੪॥੧॥੧੦॥

Kehai Kabeeraa Saaran ||4||1||10||

कहै कबीरा सारं ॥४॥१॥१०॥

Says Kabeer, this is the essence. ||4||1||10||

41761 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੫
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁਇ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ॥

Chandh Sooraj Dhue Joth Saroop ||

चंदु सूरजु दुइ जोति सरूपु ॥

The moon and the sun are both the embodiment of light.

41762 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੬
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਜੋਤੀ ਅੰਤਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਅਨੂਪੁ ॥੧॥

Jothee Anthar Breham Anoop ||1||

जोती अंतरि ब्रहमु अनूपु ॥१॥

Within their light, is God, the incomparable. ||1||

41763 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੬
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਕਰੁ ਰੇ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥

Kar Rae Giaanee Breham Beechaar ||

करु रे गिआनी ब्रहम बीचारु ॥

O spiritual teacher, contemplate God.

41764 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੬
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਜੋਤੀ ਅੰਤਰਿ ਧਰਿਆ ਪਸਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jothee Anthar Dhhariaa Pasaar ||1|| Rehaao ||

जोती अंतरि धरिआ पसारु ॥१॥ रहाउ ॥

In this light is contained the expanse of the created universe. ||1||Pause||

41765 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੬
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਹੀਰਾ ਦੇਖਿ ਹੀਰੇ ਕਰਉ ਆਦੇਸੁ ॥

Heeraa Dhaekh Heerae Karo Aadhaes ||

हीरा देखि हीरे करउ आदेसु ॥

Gazing upon the diamond, I humbly salute this diamond.

41766 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੭
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਨਿਰੰਜਨ ਅਲੇਖੁ ॥੨॥੨॥੧੧॥

Kehai Kabeer Niranjan Alaekh ||2||2||11||

कहै कबीरु निरंजन अलेखु ॥२॥२॥११॥

Says Kabeer, the Immaculate Lord is indescribable. ||2||2||11||

41767 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੭
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਦੁਨੀਆ ਹੁਸੀਆਰ ਬੇਦਾਰ ਜਾਗਤ ਮੁਸੀਅਤ ਹਉ ਰੇ ਭਾਈ ॥

Dhuneeaa Huseeaar Baedhaar Jaagath Museeath Ho Rae Bhaaee ||

दुनीआ हुसीआर बेदार जागत मुसीअत हउ रे भाई ॥

People of the world, remain awake and aware. Even though you are awake, you are being robbed, O Siblings of Destiny.

41768 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੮
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਨਿਗਮ ਹੁਸੀਆਰ ਪਹਰੂਆ ਦੇਖਤ ਜਮੁ ਲੇ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Nigam Huseeaar Peharooaa Dhaekhath Jam Lae Jaaee ||1|| Rehaao ||

निगम हुसीआर पहरूआ देखत जमु ले जाई ॥१॥ रहाउ ॥

While the Vedas stand guard watching, the Messenger of Death carries you away. ||1||Pause||

41769 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੮
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਨੀਬੁ ਭਇਓ ਆਂਬੁ ਆਂਬੁ ਭਇਓ ਨੀਬਾ ਕੇਲਾ ਪਾਕਾ ਝਾਰਿ ॥

Naneeb Bhaeiou Aaanb Aaanb Bhaeiou Naneebaa Kaelaa Paakaa Jhaar ||

नं​‍ीबु भइओ आंबु आंबु भइओ नं​‍ीबा केला पाका झारि ॥

He thinks that the bitter nimm fruit is a mango, and the mango is a bitter nimm. He imagines the ripe banana on the thorny bush.

41770 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੯
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਨਾਲੀਏਰ ਫਲੁ ਸੇਬਰਿ ਪਾਕਾ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥੧॥

Naaleeeaer Fal Saebar Paakaa Moorakh Mugadhh Gavaar ||1||

नालीएर फलु सेबरि पाका मूरख मुगध गवार ॥१॥

He thinks that the ripe coconut hangs on the barren simmal tree; what a stupid, idiotic fool he is! ||1||

41771 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੧੦
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਹਰਿ ਭਇਓ ਖਾਂਡੁ ਰੇਤੁ ਮਹਿ ਬਿਖਰਿਓ ਹਸਤੀ ਚੁਨਿਓ ਨ ਜਾਈ ॥

Har Bhaeiou Khaandd Raeth Mehi Bikhariou Hasathanee Chuniou N Jaaee ||

हरि भइओ खांडु रेतु महि बिखरिओ हसतं​‍ी चुनिओ न जाई ॥

The Lord is like sugar, spilled onto the sand; the elephant cannot pick it up.

41772 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੧੦
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਕਹਿ ਕਮੀਰ ਕੁਲ ਜਾਤਿ ਪਾਂਤਿ ਤਜਿ ਚੀਟੀ ਹੋਇ ਚੁਨਿ ਖਾਈ ॥੨॥੩॥੧੨॥

Kehi Kameer Kul Jaath Paanth Thaj Cheettee Hoe Chun Khaaee ||2||3||12||

कहि कमीर कुल जाति पांति तजि चीटी होइ चुनि खाई ॥२॥३॥१२॥

Says Kabeer, give up your ancestry, social status and honor; be like the tiny ant - pick up and eat the sugar. ||2||3||12||

41773 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੧੧
Raag Raamkali Bhagat Kabir


ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੧

Baanee Naamadhaeo Jeeo Kee Raamakalee Ghar 1

बाणी नामदेउ जीउ की रामकली घरु १

The Word Of Naam Dayv Jee, Raamkalee, First House:

41774 ਪੰ. ੧੨


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

ੴ सतिगुर प्रसादि ॥

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

41775 ਪੰ. ੧੨


ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਦੁ ਕਾਟੀਲੇ ਗੂਡੀ ਆਕਾਸ ਮਧੇ ਭਰਮੀਅਲੇ ॥

Aaneelae Kaagadh Kaatteelae Gooddee Aakaas Madhhae Bharameealae ||

आनीले कागदु काटीले गूडी आकास मधे भरमीअले ॥

The boy takes paper, cuts it and makes a kite, and flies it in the sky.

41776 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੧੩
Raag Raamkali Bhagat Namdev


ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਬਾਤ ਬਤਊਆ ਚੀਤੁ ਸੁ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੧॥

Panch Janaa Sio Baath Bathooaa Cheeth S Ddoree Raakheealae ||1||

पंच जना सिउ बात बतऊआ चीतु सु डोरी राखीअले ॥१॥

Talking with his friends, he still keeps his attention on the kite string. ||1||

41777 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੧੩
Raag Raamkali Bhagat Namdev


ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਧੀਅਲੇ ॥

Man Raam Naamaa Baedhheealae ||

मनु राम नामा बेधीअले ॥

My mind has been pierced by the Name of the Lord,

41778 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੧੪
Raag Raamkali Bhagat Namdev


ਜੈਸੇ ਕਨਿਕ ਕਲਾ ਚਿਤੁ ਮਾਂਡੀਅਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jaisae Kanik Kalaa Chith Maanddeealae ||1|| Rehaao ||

जैसे कनिक कला चितु मांडीअले ॥१॥ रहाउ ॥

Like the goldsmith, whose attention is held by his work. ||1||Pause||

41779 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੧੪
Raag Raamkali Bhagat Namdev


ਆਨੀਲੇ ਕੁੰਭੁ ਭਰਾਈਲੇ ਊਦਕ ਰਾਜ ਕੁਆਰਿ ਪੁਰੰਦਰੀਏ ॥

Aaneelae Kunbh Bharaaeelae Oodhak Raaj Kuaar Purandhareeeae ||

आनीले कु्मभु भराईले ऊदक राज कुआरि पुरंदरीए ॥

The young girl in the city takes a pitcher, and fills it with water.

41780 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੧੪
Raag Raamkali Bhagat Namdev


ਹਸਤ ਬਿਨੋਦ ਬੀਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਚੀਤੁ ਸੁ ਗਾਗਰਿ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੨॥

Hasath Binodh Beechaar Karathee Hai Cheeth S Gaagar Raakheealae ||2||

हसत बिनोद बीचार करती है चीतु सु गागरि राखीअले ॥२॥

She laughs, and plays, and talks with her friends, but she keeps her attention focused on the pitcher of water. ||2||

41781 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੧੫
Raag Raamkali Bhagat Namdev


ਮੰਦਰੁ ਏਕੁ ਦੁਆਰ ਦਸ ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾਡੀਅਲੇ ॥

Mandhar Eaek Dhuaar Dhas Jaa Kae Goo Charaavan Shhaaddeealae ||

मंदरु एकु दुआर दस जा के गऊ चरावन छाडीअले ॥

The cow is let loose, out of the mansion of the ten gates, to graze in the field.

41782 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Raamkali Bhagat Namdev


ਪਾਂਚ ਕੋਸ ਪਰ ਗਊ ਚਰਾਵਤ ਚੀਤੁ ਸੁ ਬਛਰਾ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੩॥

Paanch Kos Par Goo Charaavath Cheeth S Bashharaa Raakheealae ||3||

पांच कोस पर गऊ चरावत चीतु सु बछरा राखीअले ॥३॥

It grazes up to five miles away, but keeps its attention focused on its calf. ||3||

41783 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Raamkali Bhagat Namdev


ਕਹਤ ਨਾਮਦੇਉ ਸੁਨਹੁ ਤਿਲੋਚਨ ਬਾਲਕੁ ਪਾਲਨ ਪਉਢੀਅਲੇ ॥

Kehath Naamadhaeo Sunahu Thilochan Baalak Paalan Poudteealae ||

कहत नामदेउ सुनहु तिलोचन बालकु पालन पउढीअले ॥

Says Naam Dayv, listen, O Trilochan: the child is laid down in the cradle.

41784 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੧੭
Raag Raamkali Bhagat Namdev


ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਕਾਜ ਬਿਰੂਧੀ ਚੀਤੁ ਸੁ ਬਾਰਿਕ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੪॥੧॥

Anthar Baahar Kaaj Biroodhhee Cheeth S Baarik Raakheealae ||4||1||

अंतरि बाहरि काज बिरूधी चीतु सु बारिक राखीअले ॥४॥१॥

Its mother is at work, inside and outside, but she holds her child in her thoughts. ||4||1||

41785 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੧੭
Raag Raamkali Bhagat Namdev


ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਾਸਤ੍ਰ ਆਨੰਤਾ ਗੀਤ ਕਬਿਤ ਨ ਗਾਵਉਗੋ ॥

Baedh Puraan Saasathr Aananthaa Geeth Kabith N Gaavougo ||

बेद पुरान सासत्र आनंता गीत कबित न गावउगो ॥

There are countless Vedas, Puraanas and Shaastras; I do not sing their songs and hymns.

41786 ਰਾਮਕਲੀ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੭੨ ਪੰ. ੧੮
Raag Raamkali Bhagat Namdev


       


Goto Ang
Displaying Ang 972 of 1430 - Sri Guru Granth Sahib
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/guru_granth_sahib/ang/972
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.