SearchGurbani.com

Amrit Keertan

       


Goto Page
Displaying Page 754 of 1040
Begin Back Next Last

ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

पउड़ी ॥

Pauree:

25079 1 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੧
Shabad: Dhurath Aakaas Paathaal Hai Chundh Soor Binaasee
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਧਰਤਿ ਆਕਾਸੁ ਪਾਤਾਲੁ ਹੈ ਚੰਦੁ ਸੂਰੁ ਬਿਨਾਸੀ ॥

Dhharath Akas Pathal Hai Chandh Soor Binasee ||

धरति आकासु पातालु है चंदु सूरु बिनासी ॥

The earth, the Akaashic ethers of the sky, the nether regions of the underworld, the moon and the sun shall pass away.

25080 2 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੨
Shabad: Dhurath Aakaas Paathaal Hai Chundh Soor Binaasee
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਬਾਦਿਸਾਹ ਸਾਹ ਉਮਰਾਵ ਖਾਨ ਢਾਹਿ ਡੇਰੇ ਜਾਸੀ ॥

Badhisah Sah Oumarav Khan Dtahi Ddaerae Jasee ||

बादिसाह साह उमराव खान ढाहि डेरे जासी ॥

Emperors, bankers, rulers and leaders shall depart, and their homes shall be demolished.

25081 3 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੩
Shabad: Dhurath Aakaas Paathaal Hai Chundh Soor Binaasee
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਰੰਗ ਤੁੰਗ ਗਰੀਬ ਮਸਤ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਸਿਧਾਸੀ ॥

Rang Thung Gareeb Masath Sabh Lok Sidhhasee ||

रंग तुंग गरीब मसत सभु लोकु सिधासी ॥

The poor and the rich, the humble and the intoxicated, all these people shall pass away.

25082 4 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੪
Shabad: Dhurath Aakaas Paathaal Hai Chundh Soor Binaasee
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਕਾਜੀ ਸੇਖ ਮਸਾਇਕਾ ਸਭੇ ਉਠਿ ਜਾਸੀ ॥

Kajee Saekh Masaeika Sabhae Outh Jasee ||

काजी सेख मसाइका सभे उठि जासी ॥

The Qazis, Shaykhs and preachers shall all arise and depart.

25083 5 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੫
Shabad: Dhurath Aakaas Paathaal Hai Chundh Soor Binaasee
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਪੀਰ ਪੈਕਾਬਰ ਅਉਲੀਏ ਕੋ ਥਿਰੁ ਨ ਰਹਾਸੀ ॥

Peer Paikabar Aouleeeae Ko Thhir N Rehasee ||

पीर पैकाबर अउलीए को थिरु न रहासी ॥

The spiritual teachers, prophets and disciples - none of these shall remain permanently.

25084 6 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੬
Shabad: Dhurath Aakaas Paathaal Hai Chundh Soor Binaasee
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਰੋਜਾ ਬਾਗ ਨਿਵਾਜ ਕਤੇਬ ਵਿਣੁ ਬੁਝੇ ਸਭ ਜਾਸੀ ॥

Roja Bag Nivaj Kathaeb Vin Bujhae Sabh Jasee ||

रोजा बाग निवाज कतेब विणु बुझे सभ जासी ॥

Fasts, calls to prayer and sacred scriptures - without understanding, all these shall vanish.

25085 7 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੭
Shabad: Dhurath Aakaas Paathaal Hai Chundh Soor Binaasee
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਆਵੈ ਜਾਸੀ ॥

Lakh Chouraseeh Maedhanee Sabh Avai Jasee ||

लख चउरासीह मेदनी सभ आवै जासी ॥

The 8.4 million species of beings of the earth shall all continue coming and going in reincarnation.

25086 8 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੮
Shabad: Dhurath Aakaas Paathaal Hai Chundh Soor Binaasee
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਨਿਹਚਲੁ ਸਚੁ ਖੁਦਾਇ ਏਕੁ ਖੁਦਾਇ ਬੰਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥੧੭॥

Nihachal Sach Khudhae Eaek Khudhae Bandha Abinasee ||17||

निहचलु सचु खुदाइ एकु खुदाइ बंदा अबिनासी ॥१७॥

The One True Lord God is eternal and unchanging. The Lord's slave is also eternal. ||17||

25087 9 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੯
Shabad: Dhurath Aakaas Paathaal Hai Chundh Soor Binaasee
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸਵਯਾ

Savaya

सवया

25088 10 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Thu Than Thiaaguth Hee Sun Rae Jurr Praeth Bukhaan Thriaa Bhuj Jaihai
Amrit Keertan Guru Gobind Singh


ਤੌ ਤਨਿ ਤਿਆਗਤ ਹੀ ਸੁਨ ਰੇ ਜੜ ਪ੍ਰੇਤ ਬਖਾਣ ਤ੍ਰਿਆ ਭਜ ਜੈਹੈ ॥

Tha Than Thiagath Hee Sun Rae Jarr Praeth Bakhan Thria Bhaj Jaihai ||

तौ तनि तिआगत ही सुन रे जड़ प्रेत बखाण त्रिआ भज जैहै ॥

25089 11 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Thu Than Thiaaguth Hee Sun Rae Jurr Praeth Bukhaan Thriaa Bhuj Jaihai
Amrit Keertan Guru Gobind Singh


ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਸੁਮਿਤ੍ਰ ਸਖਾ ਇਹ ਬੇਗ ਨਕਾਰਹੁ ਆਇਸੁ ਦੈਹੈ ॥

Puthr Kalathr Sumithr Sakha Eih Baeg Nakarahu Aeis Dhaihai ||

पुत्र कलत्र सुमित्र सखा इह बेग नकारहु आइसु दैहै ॥

25090 12 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Thu Than Thiaaguth Hee Sun Rae Jurr Praeth Bukhaan Thriaa Bhuj Jaihai
Amrit Keertan Guru Gobind Singh


ਭਉਨ ਭੰਡਾਰ ਧਰਾ ਗੜ ਜੇਤਕ ਛਾਡਤ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਗਾਨ ਕਹੈ ਹੈ ॥

Bhoun Bhanddar Dhhara Garr Jaethak Shhaddath Pran Bigan Kehai Hai ||

भउन भंडार धरा गड़ जेतक छाडत प्रान बिगान कहै है ॥

25091 13 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Thu Than Thiaaguth Hee Sun Rae Jurr Praeth Bukhaan Thriaa Bhuj Jaihai
Amrit Keertan Guru Gobind Singh


ਚੇਤ ਰੇ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮਹਾਂ ਪਸੁ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਅਕੇਲੋ ਹੀ ਜੈ ਹੈ ॥੩੩॥

Chaeth Rae Chaeth Achaeth Mehan Pas Anth Kee Bar Akaelo Hee Jai Hai ||33||

चेत रे चेत अचेत महां पसु अंत की बार अकेलो ही जै है ॥३३॥

25092 14 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Thu Than Thiaaguth Hee Sun Rae Jurr Praeth Bukhaan Thriaa Bhuj Jaihai
Amrit Keertan Guru Gobind Singh


ਆਸਾ ॥

Asa ||

आसा ॥

Aasaa:

25093 15 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Lunkaa Saa Kot Sumundh See Khaa-ee
Raag Asa Bhagat Kabir


ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟੁ ਸਮੁੰਦ ਸੀ ਖਾਈ ॥

Lanka Sa Kott Samundh See Khaee ||

लंका सा कोटु समुंद सी खाई ॥

A fortress like that of Sri Lanka, with the ocean as a moat around it

25094 16 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Lunkaa Saa Kot Sumundh See Khaa-ee
Raag Asa Bhagat Kabir


ਤਿਹ ਰਾਵਨ ਘਰ ਖਬਰਿ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥

Thih Ravan Ghar Khabar N Paee ||1||

तिह रावन घर खबरि न पाई ॥१॥

- there is no news about that house of Raavan. ||1||

25095 17 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Lunkaa Saa Kot Sumundh See Khaa-ee
Raag Asa Bhagat Kabir


ਕਿਆ ਮਾਗਉ ਕਿਛੁ ਥਿਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ॥

Kia Mago Kishh Thhir N Rehaee ||

किआ मागउ किछु थिरु न रहाई ॥

What shall I ask for? Nothing is permanent.

25096 18 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Lunkaa Saa Kot Sumundh See Khaa-ee
Raag Asa Bhagat Kabir


ਦੇਖਤ ਨੈਨ ਚਲਿਓ ਜਗੁ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Dhaekhath Nain Chaliou Jag Jaee ||1|| Rehao ||

देखत नैन चलिओ जगु जाई ॥१॥ रहाउ ॥

I see with my eyes that the world is passing away. ||1||Pause||

25097 19 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Lunkaa Saa Kot Sumundh See Khaa-ee
Raag Asa Bhagat Kabir


ਇਕੁ ਲਖੁ ਪੂਤ ਸਵਾ ਲਖੁ ਨਾਤੀ ॥

Eik Lakh Pooth Sava Lakh Nathee ||

इकु लखु पूत सवा लखु नाती ॥

Thousands of sons and thousands of grandsons

25098 20 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Lunkaa Saa Kot Sumundh See Khaa-ee
Raag Asa Bhagat Kabir


ਤਿਹ ਰਾਵਨ ਘਰ ਦੀਆ ਨ ਬਾਤੀ ॥੨॥

Thih Ravan Ghar Dheea N Bathee ||2||

तिह रावन घर दीआ न बाती ॥२॥

- but in that house of Raavan, the lamps and wicks have gone out. ||2||

25099 21 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Lunkaa Saa Kot Sumundh See Khaa-ee
Raag Asa Bhagat Kabir


ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਜਾ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ ॥

Chandh Sooraj Ja Kae Thapath Rasoee ||

चंदु सूरजु जा के तपत रसोई ॥

The moon and the sun cooked his food.

25100 22 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Lunkaa Saa Kot Sumundh See Khaa-ee
Raag Asa Bhagat Kabir


ਬੈਸੰਤਰੁ ਜਾ ਕੇ ਕਪਰੇ ਧੋਈ ॥੩॥

Baisanthar Ja Kae Kaparae Dhhoee ||3||

बैसंतरु जा के कपरे धोई ॥३॥

The fire washed his clothes. ||3||

25101 23 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Lunkaa Saa Kot Sumundh See Khaa-ee
Raag Asa Bhagat Kabir


ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮੈ ਨਾਮਿ ਬਸਾਈ ॥

Guramath Ramai Nam Basaee ||

गुरमति रामै नामि बसाई ॥

Under Guru's Instructions, one whose mind is filled with the Lord's Name,

25102 24 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Lunkaa Saa Kot Sumundh See Khaa-ee
Raag Asa Bhagat Kabir


ਅਸਥਿਰੁ ਰਹੈ ਨ ਕਤਹੂੰ ਜਾਈ ॥੪॥

Asathhir Rehai N Kathehoon Jaee ||4||

असथिरु रहै न कतहूं जाई ॥४॥

Becomes permanent, and does not go anywhere. ||4||

25103 25 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Lunkaa Saa Kot Sumundh See Khaa-ee
Raag Asa Bhagat Kabir


ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਈ ॥

Kehath Kabeer Sunahu Rae Loee ||

कहत कबीर सुनहु रे लोई ॥

Says Kabeer, listen, people:

25104 26 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Lunkaa Saa Kot Sumundh See Khaa-ee
Raag Asa Bhagat Kabir


ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥੮॥੨੧॥

Ram Nam Bin Mukath N Hoee ||5||8||21||

राम नाम बिनु मुकति न होई ॥५॥८॥२१॥

Without the Lord's Name, no one is liberated. ||5||8||21||

25105 27 ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੫੪ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Lunkaa Saa Kot Sumundh See Khaa-ee
Raag Asa Bhagat Kabir


       


Goto Page
Displaying Page 754 of 1040
Begin Back Next Last


Printed from http://searchgurbani.com/amrit_keertan/page/754
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.