SearchGurbani.com

Dasam Granth - Chapter Index


Chapter Page No.
Jāp(u) Sahib 1
Akāl Ustat 33
Bachitra Nāṭak 94
Chaṅḍῑ Charitra 175
Chaṅḍῑ dῑ Vār 297
Giān Prabodh 325
Chaubῑ s Autār 643
Machchh Avtār 385
Kachchh Avtār 389
Nar Tritῑ ya ate Nārāiṇ Avtār 393
Mahā Mohanῑ Avtār 394
Bairāh Avtār 396
Narsiṅgh Avtār 400
Bāvan Avtār 409
Parasrām Avtār 414
Brahmā Avtār 421
Rudra Avtār 422
Jalaṅdhar Avtār 438
Bisan Avtār 443
Chatradasvoṇ Avtār 444
Arhaṅt Dev Avtāṅ 445
Manu Rājā Avtār 448
Dhanaṅtra Avtār 449
Sῡraj Avtār 451
Chaṅdra Avtār 455
Rām Avtār 458
Krishnā Avtār 601
Nar Avtār 1134
Baudh Teīsavo Avtār 1134
Nihkalaṅkī Chaubīsavo Avtār 1135
Mehdī Mīr 1192
Brahmā Avtār kathanaṅg 1194
Dutīya Avtār Brahma Kasshap kathanaṅg 1198
Tritīā Avtār Shukra kathanaṅg 1199
Chaturath Brahmā Baches kathanaṅg 1199
Paṅchamo Avtār Brahma Biās Manu Rājā ko Rāj kathanaṅg 1200
Prith Rājā ko Rāj kathanaṅg 1202
Jujāt Rājā ko Rāj kathanaṅg 1209
Ben Rāje ko Rāj kathanaṅg 1210
Māndhātā ko Rāj kathanaṅg 1211
Dalīp ko Rāj kathanaṅg 1212
Raghu Rājā ko Rāj kathanaṅg 1214
Aj Rājā ko Rāj kathanaṅg 1217
Brahmāv Khaṭ Rikhi kathanaṅg 1227
Brahmāv Kālidās Rikhi kathanaṅg 1228
Rudra Avtār Kathanaṅg 1229
Akāsh Bāni Datt pratī 1233
Triti Gurū Makakā kathanaṅg 1245
Bak Chatrath Gurū kathanaṅg 1246
Biṛāl Paṅcham Gurū Nām 1247
Dhunīā Gurū Kathanaṅg 1247
Māchhi Saptamo Gurū kathanaṅg 1248
Cherī Ashṭamo Gurū kathanaṅg 1248
Banjārā Navmo Gurū kathanaṅg 1249
Kāchhan Dasmo Gurū kathanaṅg 1249
Suratth Yārmo Gurū kathanaṅg 1250
Bālī Duādasmo Gurū kathanaṅg 1254
Bhrit Traudasmo Gurū kathanaṅg 1255
Chatardasmo Gur Nām 1257
Bāngar Paṅdarvau Gurū kathanaṅg 1261
Chāṅvaḍ Sorvoṅ Gur kathanaṅg 1263
Dudhīrā Satārvoṅ Gurū kathanaṅg 1263
Mrigahā Athārasavoṅ Gurū kathanaṅg 1264
Nalani Suk Unīvo Gurū kathanaṅg 1266
Shāh Bīsvo Gurū kathanaṅg 1269
Suk Paṛāvat Nar Ikīsavoṅ Gurū kathanaṅg 1270
Har Bāhat Bāīsavo Gurū kathanaṅg 1271
Triā Jachchhaṇ ī Teīsamo Gurū kathanaṅg 1273
Pāras Nth Rudra Avtār kathanaṅg 1278
Nrip Bikek ke Dal kathanaṅg 1324
Charpaṭ Nāth Pragṭaṇ o Nām 1340
Shabad 1343
33 Sawaiye 1350
Sawaiye (Khālsā Mahima) 1355
Srī Shastra Nām Mālā Purān likhyate 1356
Srī Chakra Nām 1358
Srī Bāṇ ke Nām 1362
Srī Pāṅs ke Nām 1375
Tupak ke Nām 1390
Chaupai (Hamrī karo hāth kai rachchhā) 1465
Zafarnāmah 1469


Printed from https://searchgurbani.com/dasam_granth/chapter_index
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.