Gur Mil Ludhaa Jee Raam Pi-aaraa Raam
ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਲਧਾ ਜੀ ਰਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ॥

This shabad is by Guru Arjan Dev in Raag Vadhans on Page 597
in Section 'Anand Bheyaa Vadbhageeho' of Amrit Keertan Gutka.

ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ਛੰਤ ਘਰੁ

Rag Vaddehans Mehala 5 Shhanth Ghar 4

Raag Wadahans, Fifth Mehl, Chhant, Fourth House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੪੪
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੪੫
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਲਧਾ ਜੀ ਰਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ

Gur Mil Ladhha Jee Ram Piara Ram ||

Meeting with the Guru, I have found my Beloved Lord God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੪੬
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦਿਤੜਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ਰਾਮ

Eihu Than Man Dhitharra Varo Vara Ram ||

I have made this body and mind a sacrifice, a sacrificial offering to my Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੪੭
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਤਨੁ ਮਨੁ ਦਿਤਾ ਭਵਜਲੁ ਜਿਤਾ ਚੂਕੀ ਕਾਂਣਿ ਜਮਾਣੀ

Than Man Dhitha Bhavajal Jitha Chookee Kann Jamanee ||

Dedicating my body and mind, I have crossed over the terrifying world-ocean, and shaken off the fear of death.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੪੮
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਅਸਥਿਰੁ ਥੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ ਰਹਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣੀ

Asathhir Thheea Anmrith Peea Rehia Avan Janee ||

Drinking in the Ambrosial Nectar, I have become immortal; my comings and goings have ceased.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੪੯
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਸੋ ਘਰੁ ਲਧਾ ਸਹਜਿ ਸਮਧਾ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ

So Ghar Ladhha Sehaj Samadhha Har Ka Nam Adhhara ||

I have found that home, of celestial Samaadhi; the Name of the Lord is my only Support.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੫੦
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਮਾਣੇ ਰਲੀਆਂ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੰਉ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥੧॥

Kahu Naanak Sukh Manae Raleeaan Gur Poorae Kano Namasakara ||1||

Says Nanak, I enjoy peace and pleasure; I bow in reverence to the Perfect Guru. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੫੧
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਸੁਣਿ ਸਜਣ ਜੀ ਮੈਡੜੇ ਮੀਤਾ ਰਾਮ

Sun Sajan Jee Maiddarrae Meetha Ram ||

Listen, O my friend and companion

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੫੨
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਗੁਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਦੀਤਾ ਰਾਮ

Gur Manthra Sabadh Sach Dheetha Ram ||

- the Guru has given the Mantra of the Shabad, the True Word of God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੫੩
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਧਿਆਇਆ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਚੂਕੇ ਮਨਹੁ ਅਦੇਸਾ

Sach Sabadh Dhhiaeia Mangal Gaeia Chookae Manahu Adhaesa ||

Meditating on this True Shabad, I sing the songs of joy, and my mind is rid of anxiety.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੫੪
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਕਤਹਿ ਜਾਇਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਬੈਸਾ

So Prabh Paeia Kathehi N Jaeia Sadha Sadha Sang Baisa ||

I have found God, who never leaves; forever and ever, He sits with me.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੫੫
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਭਾਣਾ ਸਚਾ ਮਾਣਾ ਪ੍ਰਭਿ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸਹਜੇ ਦੀਤਾ

Prabh Jee Bhana Sacha Mana Prabh Har Dhhan Sehajae Dheetha ||

One who is pleasing to God receives true honor. The Lord God blesses him with wealth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੫੬
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤੇਰਾ ਦਾਨੁ ਸਭਨੀ ਹੈ ਲੀਤਾ ॥੨॥

Kahu Naanak This Jan Baliharee Thaera Dhan Sabhanee Hai Leetha ||2||

Says Nanak, I am a sacrifice to such a humble being. O Lord, You bless all with Your bountiful blessings. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੫੭
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਤਉ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਏ ਰਾਮ

Tho Bhana Than Thripath Aghaeae Ram ||

When it pleases You, then I am satisfied and satiated.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੫੮
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਮਨੁ ਥੀਆ ਠੰਢਾ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸਨ ਬੁਝਾਏ ਰਾਮ

Man Thheea Thandta Sabh Thrisan Bujhaeae Ram ||

My mind is soothed and calmed, and all my thirst is quenched.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੫੯
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਮਨੁ ਥੀਆ ਠੰਢਾ ਚੂਕੀ ਡੰਝਾ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤੁ ਖਜਾਨਾ

Man Thheea Thandta Chookee Ddanjha Paeia Bahuth Khajana ||

My mind is soothed and calmed, the burning has ceased, and I have found so many treasures.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੬੦
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਸਭਿ ਭੁੰਚਣ ਲਗੇ ਹੰਉ ਸਤਗੁਰ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨਾ

Sikh Saevak Sabh Bhunchan Lagae Hano Sathagur Kai Kurabana ||

All the Sikhs and servants partake of them; I am a sacrifice to my True Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੬੧
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਖਸਮ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਬੁਝਾਏ

Nirabho Bheae Khasam Rang Rathae Jam Kee Thras Bujhaeae ||

I have become fearless, imbued with the Love of my Lord Master, and I have shaken off the fear of death.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੬੨
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਸੇਵਕੁ ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਕਰੰਉ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥੩॥

Naanak Dhas Sadha Sang Saevak Thaeree Bhagath Karano Liv Laeae ||3||

Slave Nanak, Your humble servant, lovingly embraces Your meditation; O Lord, be with me always. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੬੩
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ

Pooree Asa Jee Manasa Maerae Ram ||

My hopes and desires have been fulfilled, O my Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੬੪
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਜੀਉ ਸਭਿ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਰਾਮ

Mohi Niragun Jeeo Sabh Gun Thaerae Ram ||

I am worthless, without virtue; all virtues are Yours, O Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੬੫
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਸਭਿ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਕਿਤੁ ਮੁਖਿ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ

Sabh Gun Thaerae Thakur Maerae Kith Mukh Thudhh Salahee ||

All virtues are Yours, O my Lord and Master; with what mouth should I praise You?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੬੬
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਗੁਣੁ ਅਵਗੁਣੁ ਮੇਰਾ ਕਿਛੁ ਬੀਚਾਰਿਆ ਬਖਸਿ ਲੀਆ ਖਿਨ ਮਾਹੀ

Gun Avagun Maera Kishh N Beecharia Bakhas Leea Khin Mahee ||

You did not consider my merits and demerits; you forgave me in an instant.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੬੭
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ

No Nidhh Paee Vajee Vadhhaee Vajae Anehadh Thoorae ||

I have obtained the nine treasures, congratulations are pouring in, and the unstruck melody resounds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੬੮
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਵਰੁ ਘਰਿ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਲਾਥੇ ਜੀ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ॥੪॥੧॥

Kahu Naanak Mai Var Ghar Paeia Maerae Lathhae Jee Sagal Visoorae ||4||1||

Says Nanak, I have found my Husband Lord within my own home, and all my anxiety is forgotten. ||4||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੭ ਪੰ. ੬੯
Raag Vadhans Guru Arjan Dev