Har Churun Surovur Theh Kuruhu Nivaas Munaa
ਹਰਿ ਚਰਣ ਸਰੋਵਰ ਤਹ ਕਰਹੁ ਨਿਵਾਸੁ ਮਨਾ ॥

This shabad is by Guru Arjan Dev in Raag Bihaagrhaa on Page 603
in Section 'Anand Bheyaa Vadbhageeho' of Amrit Keertan Gutka.

ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ

Bihagarra Mehala 5 ||

Bihaagraa, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੧
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਚਰਣ ਸਰੋਵਰ ਤਹ ਕਰਹੁ ਨਿਵਾਸੁ ਮਨਾ

Har Charan Sarovar Theh Karahu Nivas Mana ||

The Lord's Feet are the Pools of Ambrosial Nectar; your dwelling is there, O my mind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੨
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਮਜਨੁ ਹਰਿ ਸਰੇ ਸਭਿ ਕਿਲਬਿਖ ਨਾਸੁ ਮਨਾ

Kar Majan Har Sarae Sabh Kilabikh Nas Mana ||

Take your cleansing bath in the Ambrosial Pool of the Lord, and all of your sins shall be wiped away, O my soul.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੩
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਸਦਾ ਮਜਨੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਜਨੁ ਦੁਖ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾਸੇ

Kar Sadha Majan Gobindh Sajan Dhukh Andhhaera Nasae ||

Take your cleansing ever in the Lord God, O friends, and the pain of darkness shall be dispelled.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੪
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਹੋਇ ਤਿਸ ਕਉ ਕਟੈ ਜਮ ਕੇ ਫਾਸੇ

Janam Maran N Hoe This Ko Kattai Jam Kae Fasae ||

Birth and death shall not touch you, and the noose of Death shall be cut away.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੫
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਮਿਲੁ ਸਾਧਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਤਹਾ ਪੂਰਨ ਆਸੋ

Mil Sadhhasangae Nam Rangae Theha Pooran Aso ||

So join the Saadh Sangat, the Company of the Holy, and be imbued with the Naam, the Name of the Lord; there, your hopes shall be fulfilled.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੬
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਚਰਣ ਕਮਲ ਨਿਵਾਸੋ ॥੧॥

Binavanth Naanak Dhhar Kirapa Har Charan Kamal Nivaso ||1||

Prays Nanak, shower Your Mercy upon me, O Lord, that I might dwell at Your Lotus Feet. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੭
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਤਹ ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਸਦਾ ਅਨਹਦ ਝੁਣਕਾਰੋ ਰਾਮ

Theh Anadh Binodh Sadha Anehadh Jhunakaro Ram ||

There is bliss and ecstasy there always, and the unstruck celestial melody resounds there.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੮
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਮਿਲਿ ਗਾਵਹਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਜੈਕਾਰੋ ਰਾਮ

Mil Gavehi Santh Jana Prabh Ka Jaikaro Ram ||

Meeting together, the Saints sing God's Praises, and celebrate His Victory.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੯
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਮਿਲਿ ਸੰਤ ਗਾਵਹਿ ਖਸਮ ਭਾਵਹਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗਿ ਭਿੰਨੀਆ

Mil Santh Gavehi Khasam Bhavehi Har Praem Ras Rang Bhinneea ||

Meeting together, the Saints sing the Praises of the Lord Master; they are pleasing to the Lord, and saturated with the sublime essence of His love and affection.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਲਾਭੁ ਪਾਇਆ ਆਪੁ ਮਿਟਾਇਆ ਮਿਲੇ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ

Har Labh Paeia Ap Mittaeia Milae Chiree Vishhunnia ||

They obtain the profit of the Lord, eliminate their self-conceit, and meet Him, from whom they were separated for so long.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੧੧
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੀਨੇ ਦਇਆ ਕੀਨ੍‍ੇ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਅਗਮ ਅਪਾਰੋ

Gehi Bhuja Leenae Dhaeia Keenhae Prabh Eaek Agam Aparo ||

Taking them by the arm, He makes them His own; God, the One, inaccessible and infinite, bestows His kindness.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੧੨
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੋ ॥੨॥

Binavanth Naanak Sadha Niramal Sach Sabadh Run Jhunakaro ||2||

Prays Nanak, forever immaculate are those who sing the Praises of the True Word of the Shabad. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੧੩
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਸੁਣਿ ਵਡਭਾਗੀਆ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ

Sun Vaddabhageea Har Anmrith Banee Ram ||

Listen, O most fortunate ones, to the Ambrosial Bani of the Word of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੧੪
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਜਿਨ ਕਉ ਕਰਮਿ ਲਿਖੀ ਤਿਸੁ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ

Jin Ko Karam Likhee This Ridhai Samanee Ram ||

He alone, whose karma is so pre-ordained, has it enter into his heart.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੧੫
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਤਿਨੀ ਜਾਣੀ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ

Akathh Kehanee Thinee Janee Jis Ap Prabh Kirapa Karae ||

He alone knows the Unspoken Speech, unto whom God has shown His Mercy.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਅਮਰੁ ਥੀਆ ਫਿਰਿ ਮੂਆ ਕਲਿ ਕਲੇਸਾ ਦੁਖ ਹਰੇ

Amar Thheea Fir N Mooa Kal Kalaesa Dhukh Harae ||

He becomes immortal, and shall not die again; his troubles, disputes and pains are dispelled.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਸਰਣਿ ਪਾਈ ਤਜਿ ਜਾਈ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਭਾਣੀ

Har Saran Paee Thaj N Jaee Prabh Preeth Man Than Bhanee ||

He finds the Sanctuary of the Lord; he does not forsake the Lord, and does not leave. God's Love is pleasing to his mind and body.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਈਐ ਪਵਿਤ੍ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥੩॥

Binavanth Naanak Sadha Gaeeai Pavithr Anmrith Banee ||3||

Prays Nanak, sing forever the Sacred Ambrosial Bani of His Word. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੧੯
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਮਨ ਤਨ ਗਲਤੁ ਭਏ ਕਿਛੁ ਕਹਣੁ ਜਾਈ ਰਾਮ

Man Than Galath Bheae Kishh Kehan N Jaee Ram ||

My mind and body are intoxicated - this state cannot be described.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੨੦
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਅੜਾ ਤਿਨਿ ਲੀਆ ਸਮਾਈ ਰਾਮ

Jis Thae Oupajiarra Thin Leea Samaee Ram ||

We originated from Him, and into Him we shall merge once again.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੨੧
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਮਿਲਿ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤੀ ਓਤਿ ਪੋਤੀ ਉਦਕੁ ਉਦਕਿ ਸਮਾਇਆ

Mil Breham Jothee Outh Pothee Oudhak Oudhak Samaeia ||

I merge into God's Light, through and through, like water merging into water.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੨੨
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਏਕੁ ਰਵਿਆ ਨਹ ਦੂਜਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਆ

Jal Thhal Meheeal Eaek Ravia Neh Dhooja Dhrisattaeia ||

The One Lord permeates the water, the land and the sky - I do not see any other.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੨੩
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਬਣਿ ਤ੍ਰਿਣਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਪੂਰਿ ਪੂਰਨ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਜਾਈ

Ban Thrin Thribhavan Poor Pooran Keemath Kehan N Jaee ||

He is totally permeating the woods, meadows and the three worlds. I cannot express His worth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੨੪
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਜਾਣੈ ਜਿਨਿ ਏਹ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥੪॥੨॥੫॥

Binavanth Naanak Ap Janai Jin Eaeh Banath Banaee ||4||2||5||

Prays Nanak, He alone knows - He who created this creation. ||4||2||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੦੩ ਪੰ. ੨੫
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ

Bihagarra Mehala 5 ||

Bihaagraa, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੧੨
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਚਰਣ ਸਰੋਵਰ ਤਹ ਕਰਹੁ ਨਿਵਾਸੁ ਮਨਾ

Har Charan Sarovar Theh Karahu Nivas Mana ||

The Lord's Feet are the Pools of Ambrosial Nectar; your dwelling is there, O my mind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੧੩
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਮਜਨੁ ਹਰਿ ਸਰੇ ਸਭਿ ਕਿਲਬਿਖ ਨਾਸੁ ਮਨਾ

Kar Majan Har Sarae Sabh Kilabikh Nas Mana ||

Take your cleansing bath in the Ambrosial Pool of the Lord, and all of your sins shall be wiped away, O my soul.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਸਦਾ ਮਜਨੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਜਨੁ ਦੁਖ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾਸੇ

Kar Sadha Majan Gobindh Sajan Dhukh Andhhaera Nasae ||

Take your cleansing ever in the Lord God, O friends, and the pain of darkness shall be dispelled.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਹੋਇ ਤਿਸ ਕਉ ਕਟੈ ਜਮ ਕੇ ਫਾਸੇ

Janam Maran N Hoe This Ko Kattai Jam Kae Fasae ||

Birth and death shall not touch you, and the noose of Death shall be cut away.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਮਿਲੁ ਸਾਧਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਤਹਾ ਪੂਰਨ ਆਸੋ

Mil Sadhhasangae Nam Rangae Theha Pooran Aso ||

So join the Saadh Sangat, the Company of the Holy, and be imbued with the Naam, the Name of the Lord; there, your hopes shall be fulfilled.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਚਰਣ ਕਮਲ ਨਿਵਾਸੋ ॥੧॥

Binavanth Naanak Dhhar Kirapa Har Charan Kamal Nivaso ||1||

Prays Nanak, shower Your Mercy upon me, O Lord, that I might dwell at Your Lotus Feet. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੧੮
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਤਹ ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਸਦਾ ਅਨਹਦ ਝੁਣਕਾਰੋ ਰਾਮ

Theh Anadh Binodh Sadha Anehadh Jhunakaro Ram ||

There is bliss and ecstasy there always, and the unstruck celestial melody resounds there.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੧੯
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਮਿਲਿ ਗਾਵਹਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਜੈਕਾਰੋ ਰਾਮ

Mil Gavehi Santh Jana Prabh Ka Jaikaro Ram ||

Meeting together, the Saints sing God's Praises, and celebrate His Victory.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੨੦
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਮਿਲਿ ਸੰਤ ਗਾਵਹਿ ਖਸਮ ਭਾਵਹਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗਿ ਭਿੰਨੀਆ

Mil Santh Gavehi Khasam Bhavehi Har Praem Ras Rang Bhinneea ||

Meeting together, the Saints sing the Praises of the Lord Master; they are pleasing to the Lord, and saturated with the sublime essence of His love and affection.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੨੧
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਲਾਭੁ ਪਾਇਆ ਆਪੁ ਮਿਟਾਇਆ ਮਿਲੇ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ

Har Labh Paeia Ap Mittaeia Milae Chiree Vishhunnia ||

They obtain the profit of the Lord, eliminate their self-conceit, and meet Him, from whom they were separated for so long.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੨੨
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੀਨੇ ਦਇਆ ਕੀਨ੍‍ੇ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਅਗਮ ਅਪਾਰੋ

Gehi Bhuja Leenae Dhaeia Keenhae Prabh Eaek Agam Aparo ||

Taking them by the arm, He makes them His own; God, the One, inaccessible and infinite, bestows His kindness.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੨੩
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੋ ॥੨॥

Binavanth Naanak Sadha Niramal Sach Sabadh Run Jhunakaro ||2||

Prays Nanak, forever immaculate are those who sing the Praises of the True Word of the Shabad. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੨੪
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਸੁਣਿ ਵਡਭਾਗੀਆ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ

Sun Vaddabhageea Har Anmrith Banee Ram ||

Listen, O most fortunate ones, to the Ambrosial Bani of the Word of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੨੫
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਜਿਨ ਕਉ ਕਰਮਿ ਲਿਖੀ ਤਿਸੁ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ

Jin Ko Karam Likhee This Ridhai Samanee Ram ||

He alone, whose karma is so pre-ordained, has it enter into his heart.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੨੬
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਤਿਨੀ ਜਾਣੀ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ

Akathh Kehanee Thinee Janee Jis Ap Prabh Kirapa Karae ||

He alone knows the Unspoken Speech, unto whom God has shown His Mercy.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੨੭
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਅਮਰੁ ਥੀਆ ਫਿਰਿ ਮੂਆ ਕਲਿ ਕਲੇਸਾ ਦੁਖ ਹਰੇ

Amar Thheea Fir N Mooa Kal Kalaesa Dhukh Harae ||

He becomes immortal, and shall not die again; his troubles, disputes and pains are dispelled.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੨੮
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਸਰਣਿ ਪਾਈ ਤਜਿ ਜਾਈ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਭਾਣੀ

Har Saran Paee Thaj N Jaee Prabh Preeth Man Than Bhanee ||

He finds the Sanctuary of the Lord; he does not forsake the Lord, and does not leave. God's Love is pleasing to his mind and body.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੨੯
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਈਐ ਪਵਿਤ੍ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥੩॥

Binavanth Naanak Sadha Gaeeai Pavithr Anmrith Banee ||3||

Prays Nanak, sing forever the Sacred Ambrosial Bani of His Word. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੩੦
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਮਨ ਤਨ ਗਲਤੁ ਭਏ ਕਿਛੁ ਕਹਣੁ ਜਾਈ ਰਾਮ

Man Than Galath Bheae Kishh Kehan N Jaee Ram ||

My mind and body are intoxicated - this state cannot be described.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੩੧
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਅੜਾ ਤਿਨਿ ਲੀਆ ਸਮਾਈ ਰਾਮ

Jis Thae Oupajiarra Thin Leea Samaee Ram ||

We originated from Him, and into Him we shall merge once again.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੩੨
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਮਿਲਿ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤੀ ਓਤਿ ਪੋਤੀ ਉਦਕੁ ਉਦਕਿ ਸਮਾਇਆ

Mil Breham Jothee Outh Pothee Oudhak Oudhak Samaeia ||

I merge into God's Light, through and through, like water merging into water.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੩੩
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਏਕੁ ਰਵਿਆ ਨਹ ਦੂਜਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਆ

Jal Thhal Meheeal Eaek Ravia Neh Dhooja Dhrisattaeia ||

The One Lord permeates the water, the land and the sky - I do not see any other.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੩੪
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਬਣਿ ਤ੍ਰਿਣਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਪੂਰਿ ਪੂਰਨ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਜਾਈ

Ban Thrin Thribhavan Poor Pooran Keemath Kehan N Jaee ||

He is totally permeating the woods, meadows and the three worlds. I cannot express His worth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੩੫
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਜਾਣੈ ਜਿਨਿ ਏਹ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥੪॥੨॥੫॥

Binavanth Naanak Ap Janai Jin Eaeh Banath Banaee ||4||2||5||

Prays Nanak, He alone knows - He who created this creation. ||4||2||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੪ ਪੰ. ੩੬
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev