Kuchaa Rung Kusunbh Kaa Thorrarri-aa Dhin Chaar Jeeo
ਕਚਾ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਥੋੜੜਿਆ ਦਿਨ ਚਾਰਿ ਜੀਉ ॥

This shabad is by Guru Nanak Dev in Raag Suhi on Page 934
in Section 'Aisaa Kaahe Bhool Paray' of Amrit Keertan Gutka.

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਘਰੁ

Soohee Mehala 1 Ghar 9

Soohee, First Mehl, Ninth House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕਚਾ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਥੋੜੜਿਆ ਦਿਨ ਚਾਰਿ ਜੀਉ

Kacha Rang Kasunbh Ka Thhorrarria Dhin Char Jeeo ||

The color of safflower is transitory; it lasts for only a few days.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਭ੍ਰਮਿ ਭੁਲੀਆ ਠਗਿ ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰਿ ਜੀਉ

Vin Navai Bhram Bhuleea Thag Muthee Koorriar Jeeo ||

Without the Name, the false woman is deluded by doubt and plundered by thieves.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਜਨਮੁ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੀਉ ॥੧॥

Sachae Saethee Rathia Janam N Dhoojee Var Jeeo ||1||

But those who are attuned to the True Lord, are not reincarnated again. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਰੰਗੇ ਕਾ ਕਿਆ ਰੰਗੀਐ ਜੋ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ਜੀਉ

Rangae Ka Kia Rangeeai Jo Rathae Rang Lae Jeeo ||

How can one who is already dyed in the color of the Lord's Love, be colored any other color?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵੀਐ ਸਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

Rangan Vala Saeveeai Sachae Sio Chith Lae Jeeo ||1|| Rehao ||

So serve God the Dyer, and focus your consciousness on the True Lord. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਜੇ ਭਵਹਿ ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਧਨੁ ਨਾਹਿ ਜੀਉ

Charae Kundda Jae Bhavehi Bin Bhaga Dhhan Nahi Jeeo ||

You wander around in the four directions, but without the good fortune of destiny, you shall never obtain wealth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅਵਗਣਿ ਮੁਠੀ ਜੇ ਫਿਰਹਿ ਬਧਿਕ ਥਾਇ ਪਾਹਿ ਜੀਉ

Avagan Muthee Jae Firehi Badhhik Thhae N Pahi Jeeo ||

If you are plundered by corruption and vice, you shall wander around, but like a fugitive, you shall find no place of rest.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹਿ ਜੀਉ ॥੨॥

Gur Rakhae Sae Oubarae Sabadh Rathae Man Mahi Jeeo ||2||

Only those who are protected by the Guru are saved; their minds are attuned to the Word of the Shabad. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੧੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਚਿਟੇ ਜਿਨ ਕੇ ਕਪੜੇ ਮੈਲੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਜੀਉ

Chittae Jin Kae Kaparrae Mailae Chith Kathor Jeeo ||

Those who wear white clothes, but have filthy and stone-hearted minds,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੧੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਤਿਨ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਊਪਜੈ ਦੂਜੈ ਵਿਆਪੇ ਚੋਰ ਜੀਉ

Thin Mukh Nam N Oopajai Dhoojai Viapae Chor Jeeo ||

May chant the Lord's Name with their mouths, but they are engrossed in duality; they are thieves.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੧੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮੂਲੁ ਬੂਝਹਿ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪਸੂਆ ਸੇ ਢੋਰ ਜੀਉ ॥੩॥

Mool N Boojhehi Apana Sae Pasooa Sae Dtor Jeeo ||3||

They do not understand their own roots; they are beasts. They are just animals! ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੧੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਿਤ ਨਿਤ ਖੁਸੀਆ ਮਨੁ ਕਰੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੰਗੈ ਸੁਖ ਜੀਉ

Nith Nith Khuseea Man Karae Nith Nith Mangai Sukh Jeeo ||

Constantly, continually, the mortal seeks pleasures. Constantly, continually, he begs for peace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕਰਤਾ ਚਿਤਿ ਆਵਈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਲਗਹਿ ਦੁਖ ਜੀਉ

Karatha Chith N Avee Fir Fir Lagehi Dhukh Jeeo ||

But he does not think of the Creator Lord, and so he is overtaken by pain, again and again.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ਤਿਤੁ ਤਨਿ ਕੈਸੀ ਭੁਖ ਜੀਉ ॥੪॥

Sukh Dhukh Dhatha Man Vasai Thith Than Kaisee Bhukh Jeeo ||4||

But one, within whose mind the Giver of pleasure and pain dwells - how can his body feel any need? ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਤਲਬੀਐ ਸਿਰਿ ਮਾਰੇ ਜੰਦਾਰੁ ਜੀਉ

Bakee Vala Thalabeeai Sir Marae Jandhar Jeeo ||

One who has a karmic debt to pay off is summoned, and the Messenger of Death smashes his head.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਦੇਵਣਾ ਪੁਛੈ ਕਰਿ ਬੀਚਾਰੁ ਜੀਉ

Laekha Mangai Dhaevana Pushhai Kar Beechar Jeeo ||

When his account is called for, it has to be given. After it is reviewed, payment is demanded.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੧੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਚੇ ਕੀ ਲਿਵ ਉਬਰੈ ਬਖਸੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥੫॥

Sachae Kee Liv Oubarai Bakhasae Bakhasanehar Jeeo ||5||

Only love for the True One will save you; the Forgiver forgives. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੧੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅਨ ਕੋ ਕੀਜੈ ਮਿਤੜਾ ਖਾਕੁ ਰਲੈ ਮਰਿ ਜਾਇ ਜੀਉ

An Ko Keejai Mitharra Khak Ralai Mar Jae Jeeo ||

If you make any friend other than God, you shall die and mingle with the dust.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੨੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਬਹੁ ਰੰਗ ਦੇਖਿ ਭੁਲਾਇਆ ਭੁਲਿ ਭੁਲਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ਜੀਉ

Bahu Rang Dhaekh Bhulaeia Bhul Bhul Avai Jae Jeeo ||

Gazing upon the many games of love, you are beguiled and bewildered; you come and go in reincarnation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੨੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਦਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਛੁਟੀਐ ਨਦਰੀ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ ॥੬॥

Nadhar Prabhoo Thae Shhutteeai Nadharee Mael Milae Jeeo ||6||

Only by God's Grace can you be saved. By His Grace, He unites in His Union. ||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੨੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਗਾਫਲ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਿਆ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਭਾਲਿ ਜੀਉ

Gafal Gian Vihoonia Gur Bin Gian N Bhal Jeeo ||

O careless one, you are totally lacking any wisdom; do not seek wisdom without the Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੨੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਖਿੰਚੋਤਾਣਿ ਵਿਗੁਚੀਐ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਇ ਨਾਲਿ ਜੀਉ

Khinchothan Vigucheeai Bura Bhala Dhue Nal Jeeo ||

By indecision and inner conflict, you shall come to ruin. Good and bad both pull at you.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੨੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਭੈ ਰਤਿਆ ਸਭ ਜੋਹੀ ਜਮਕਾਲਿ ਜੀਉ ॥੭॥

Bin Sabadhai Bhai Rathia Sabh Johee Jamakal Jeeo ||7||

Without being attuned to the Word of the Shabad and the Fear of God, all come under the gaze of the Messenger of Death. ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੨੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਕਾਰਣੁ ਧਾਰਿਆ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਆਧਾਰੁ ਜੀਉ

Jin Kar Karan Dhharia Sabhasai Dhaee Adhhar Jeeo ||

He who created the creation and sustains it, gives sustenance to all.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੨੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ਜੀਉ

So Kio Manahu Visareeai Sadha Sadha Dhathar Jeeo ||

How can you forget Him from your mind? He is the Great Giver, forever and ever.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੨੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵੀਸਰੈ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ਜੀਉ ॥੮॥੧॥੨॥

Naanak Nam N Veesarai Nidhhara Adhhar Jeeo ||8||1||2||

Nanak shall never forget the Naam, the Name of the Lord, the Support of the unsupported. ||8||1||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੪ ਪੰ. ੨੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev