Merai Anthar Lochaa Milun Kee Pi-aare Ho Kio Paa-ee Gur Poore
ਮੇਰੈ ਅੰਤਰਿ ਲੋਚਾ ਮਿਲਣ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਹਉ ਕਿਉ ਪਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥

This shabad is by Guru Arjan Dev in Raag Vadhans on Page 551
in Section 'Dharshan Piasee Dhinas Raath' of Amrit Keertan Gutka.

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ਘਰੁ

Vaddehans Mehala 5 Ghar 2

Wadahans, Fifth Mehl, Second House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੧ ਪੰ. ੧
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੧ ਪੰ. ੨
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਮੇਰੈ ਅੰਤਰਿ ਲੋਚਾ ਮਿਲਣ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਹਉ ਕਿਉ ਪਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ

Maerai Anthar Locha Milan Kee Piarae Ho Kio Paee Gur Poorae ||

Deep within me, there is a longing to meet my Beloved; how can I attain my Perfect Guru?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੧ ਪੰ. ੩
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਜੇ ਸਉ ਖੇਲ ਖੇਲਾਈਐ ਬਾਲਕੁ ਰਹਿ ਸਕੈ ਬਿਨੁ ਖੀਰੇ

Jae So Khael Khaelaeeai Balak Rehi N Sakai Bin Kheerae ||

Even though a baby may play hundreds of games, he cannot survive without milk.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੧ ਪੰ. ੪
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਮੇਰੈ ਅੰਤਰਿ ਭੁਖ ਉਤਰੈ ਅੰਮਾਲੀ ਜੇ ਸਉ ਭੋਜਨ ਮੈ ਨੀਰੇ

Maerai Anthar Bhukh N Outharai Anmalee Jae So Bhojan Mai Neerae ||

The hunger within me is not satisfied, O my friend, even though I am served hundreds of dishes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੧ ਪੰ. ੫
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਪਿਰੰਮ ਕਾ ਬਿਨੁ ਦਰਸਨ ਕਿਉ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੧॥

Maerai Man Than Praem Piranm Ka Bin Dharasan Kio Man Dhheerae ||1||

My mind and body are filled with love for my Beloved; how can my soul find relief, without the Blessed Vision of the Lord's Darshan? ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੧ ਪੰ. ੬
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਸੁਣਿ ਸਜਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਈ ਮੈ ਮੇਲਿਹੁ ਮਿਤ੍ਰੁ ਸੁਖਦਾਤਾ

Sun Sajan Maerae Preetham Bhaee Mai Maelihu Mithra Sukhadhatha ||

Listen, O my dear friends and siblings - lead me to my True Friend, the Giver of peace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੧ ਪੰ. ੭
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਓਹੁ ਜੀਅ ਕੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਬੇਦਨ ਜਾਣੈ ਨਿਤ ਸੁਣਾਵੈ ਹਰਿ ਕੀਆ ਬਾਤਾ

Ouhu Jeea Kee Maeree Sabh Baedhan Janai Nith Sunavai Har Keea Batha ||

He knows all the troubles of my soul; every day, he tells me stories of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੧ ਪੰ. ੮
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਹਉ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਰਹਿ ਸਕਾ ਜਿਉ ਚਾਤ੍ਰਿਕੁ ਜਲ ਕਉ ਬਿਲਲਾਤਾ

Ho Eik Khin This Bin Rehi N Saka Jio Chathrik Jal Ko Bilalatha ||

I cannot live without Him, even for an instant. I cry out for Him, just as the song-bird cries for the drop of water.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੧ ਪੰ. ੯
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਹਉ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲੀ ਮੈ ਨਿਰਗੁਣ ਕਉ ਰਖਿ ਲੇਤਾ ॥੨॥

Ho Kia Gun Thaerae Sar Samalee Mai Niragun Ko Rakh Laetha ||2||

Which of Your Glorious Virtues should I sing? You save even worthless beings like me. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੧ ਪੰ. ੧੦
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਹਉ ਭਈ ਉਡੀਣੀ ਕੰਤ ਕਉ ਅੰਮਾਲੀ ਸੋ ਪਿਰੁ ਕਦਿ ਨੈਣੀ ਦੇਖਾ

Ho Bhee Ouddeenee Kanth Ko Anmalee So Pir Kadh Nainee Dhaekha ||

I have become depressed, waiting for my Husband Lord, O my friend; when shall my eyes behold my Husband?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੧ ਪੰ. ੧੧
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਸਭਿ ਰਸ ਭੋਗਣ ਵਿਸਰੇ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਕਿਤੈ ਲੇਖਾ

Sabh Ras Bhogan Visarae Bin Pir Kithai N Laekha ||

I have forgotten how to enjoy all pleasures; without my Husband Lord, they are of no use at all.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੧ ਪੰ. ੧੨
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਇਹੁ ਕਾਪੜੁ ਤਨਿ ਸੁਖਾਵਈ ਕਰਿ ਸਕਉ ਹਉ ਵੇਸਾ

Eihu Kaparr Than N Sukhavee Kar N Sako Ho Vaesa ||

These clothes do not please my body; I cannot dress myself.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੧ ਪੰ. ੧੩
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਲਾਲੁ ਰਾਵਿਆ ਪਿਆਰਾ ਤਿਨ ਆਗੈ ਹਮ ਆਦੇਸਾ ॥੩॥

Jinee Sakhee Lal Ravia Piara Thin Agai Ham Adhaesa ||3||

I bow to those friends of mine, who have enjoyed their Beloved Husband Lord. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੧ ਪੰ. ੧੪
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਮੈ ਸਭਿ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅੰਮਾਲੀ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਕਾਮਿ ਆਏ

Mai Sabh Seegar Banaeia Anmalee Bin Pir Kam N Aeae ||

I have adorned myself with all sorts of decorations, O my friend, but without my Husband Lord, they are of no use at all.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੧ ਪੰ. ੧੫
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਜਾ ਸਹਿ ਬਾਤ ਪੁਛੀਆ ਅੰਮਾਲੀ ਤਾ ਬਿਰਥਾ ਜੋਬਨੁ ਸਭੁ ਜਾਏ

Ja Sehi Bath N Pushheea Anmalee Tha Birathha Joban Sabh Jaeae ||

When my Husband does not care for me, O my friend, then my youth passes, totally useless.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੧ ਪੰ. ੧੬
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਧਨੁ ਧਨੁ ਤੇ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅੰਮਾਲੀ ਜਿਨ ਸਹੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ

Dhhan Dhhan Thae Sohaganee Anmalee Jin Sahu Rehia Samaeae ||

Blessed, blessed are the happy soul-brides, O my friend, who are blended with their Husband Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੧ ਪੰ. ੧੭
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਹਉ ਵਾਰਿਆ ਤਿਨ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅੰਮਾਲੀ ਤਿਨ ਕੇ ਧੋਵਾ ਸਦ ਪਾਏ ॥੪॥

Ho Varia Thin Sohaganee Anmalee Thin Kae Dhhova Sadh Paeae ||4||

I am a sacrifice to those happy soul-brides; I wash their feet again and again. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੧ ਪੰ. ੧੮
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਜਿਚਰੁ ਦੂਜਾ ਭਰਮੁ ਸਾ ਅੰਮਾਲੀ ਤਿਚਰੁ ਮੈ ਜਾਣਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਦੂਰੇ

Jichar Dhooja Bharam Sa Anmalee Thichar Mai Jania Prabh Dhoorae ||

As long as I suffered from duality and doubt, O my friend, I thought God was far away.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੧ ਪੰ. ੧੯
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮਾਲੀ ਤਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੂਰੇ

Ja Milia Poora Sathiguroo Anmalee Tha Asa Manasa Sabh Poorae ||

But when I met the Perfect True Guru, O my friend, then all my hopes and desires were fulfilled.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੧ ਪੰ. ੨੦
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਮੈ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅੰਮਾਲੀ ਪਿਰੁ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ

Mai Sarab Sukha Sukh Paeia Anmalee Pir Sarab Rehia Bharapoorae ||

I have obtained all pleasures and comforts, O my friend; my Husband Lord is all-pervading everywhere.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੧ ਪੰ. ੨੧
Raag Vadhans Guru Arjan Dev


ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਮਾਣਿਆ ਅੰਮਾਲੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਲਗਿ ਪੈਰੇ ॥੫॥੧॥੯॥

Jan Naanak Har Rang Mania Anmalee Gur Sathigur Kai Lag Pairae ||5||1||9||

Servant Nanak enjoys the Lord's Love, O my friend; I fall at the feet of the Guru, the True Guru. ||5||1||9||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੧ ਪੰ. ੨੨
Raag Vadhans Guru Arjan Dev