Ouankaar Brehumaa Outhupath
ਓਅੰਕਾਰਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤਿ ॥

This shabad is by Guru Nanak Dev in Raag Raamkali on Page 783
in Section 'Gursikh Janam Savaar Dargeh Chaliaa' of Amrit Keertan Gutka.

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰੁ

Ramakalee Mehala 1 Dhakhanee Ouankaru

Raamkalee, First Mehl, Dakhanee, Ongkaar:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਓਅੰਕਾਰਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤਿ

Ouankar Brehama Outhapath ||

From Ongkaar, the One Universal Creator God, Brahma was created.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਓਅੰਕਾਰੁ ਕੀਆ ਜਿਨਿ ਚਿਤਿ

Ouankar Keea Jin Chith ||

He kept Ongkaar in his consciousness.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਓਅੰਕਾਰਿ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ

Ouankar Sail Jug Bheae ||

From Ongkaar, the mountains and the ages were created.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਓਅੰਕਾਰਿ ਬੇਦ ਨਿਰਮਏ

Ouankar Baedh Nirameae ||

Ongkaar created the Vedas.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਓਅੰਕਾਰਿ ਸਬਦਿ ਉਧਰੇ

Ouankar Sabadh Oudhharae ||

Ongkaar saves the world through the Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਓਅੰਕਾਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰੇ

Ouankar Guramukh Tharae ||

Ongkaar saves the Gurmukhs.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਓਨਮ ਅਖਰ ਸੁਣਹੁ ਬੀਚਾਰੁ

Ounam Akhar Sunahu Beechar ||

Listen to the Message of the Universal, Imperishable Creator Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਓਨਮ ਅਖਰੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸਾਰੁ ॥੧॥

Ounam Akhar Thribhavan Sar ||1||

The Universal, Imperishable Creator Lord is the essence of the three worlds. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸੁਣਿ ਪਾਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖਹੁ ਜੰਜਾਲਾ

Sun Paddae Kia Likhahu Janjala ||

Listen, O Pandit, O religious scholar, why are you writing about worldly debates?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਲਿਖੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੋਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

Likh Ram Nam Guramukh Gopala ||1|| Rehao ||

As Gurmukh, write only the Name of the Lord, the Lord of the World. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਸੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਸਹਜਿ ਉਪਾਇਆ ਤੀਨਿ ਭਵਨ ਇਕ ਜੋਤੀ

Sasai Sabh Jag Sehaj Oupaeia Theen Bhavan Eik Jothee ||

Sassa: He created the entire universe with ease; His One Light pervades the three worlds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਸਤੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਚੁਣਿ ਲੈ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ

Guramukh Vasath Parapath Hovai Chun Lai Manak Mothee ||

Become Gurmukh, and obtain the real thing; gather the gems and pearls.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਪੜਿ ਪੜਿ ਬੂਝੈ ਅੰਤਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ਸਾਚਾ

Samajhai Soojhai Parr Parr Boojhai Anth Niranthar Sacha ||

If one understands, realizes and comprehends what he reads and studies, in the end he shall realize that the True Lord dwells deep within his nucleus.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਖੈ ਸਾਚੁ ਸਮਾਲੇ ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਜਗੁ ਕਾਚਾ ॥੨॥

Guramukh Dhaekhai Sach Samalae Bin Sachae Jag Kacha ||2||

The Gurmukh sees and contemplates the True Lord; without the True Lord, the world is false. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਧਧੈ ਧਰਮੁ ਧਰੇ ਧਰਮਾ ਪੁਰਿ ਗੁਣਕਾਰੀ ਮਨੁ ਧੀਰਾ

Dhhadhhai Dhharam Dhharae Dhharama Pur Gunakaree Man Dhheera ||

Dhadha: Those who enshrine Dharmic faith and dwell in the City of Dharma are worthy; their minds are steadfast and stable.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਧਧੈ ਧੂਲਿ ਪੜੈ ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਕੰਚਨ ਭਏ ਮਨੂਰਾ

Dhhadhhai Dhhool Parrai Mukh Masathak Kanchan Bheae Manoora ||

Dhadha: If the dust of their feet touches one's face and forehead, he is transformed from iron into gold.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਧਨੁ ਧਰਣੀਧਰੁ ਆਪਿ ਅਜੋਨੀ ਤੋਲਿ ਬੋਲਿ ਸਚੁ ਪੂਰਾ

Dhhan Dhharaneedhhar Ap Ajonee Thol Bol Sach Poora ||

Blessed is the Support of the Earth; He Himself is not born; His measure and speech are perfect and True.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਕੈ ਜਾਣੈ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥੩॥

Karathae Kee Mith Karatha Janai Kai Janai Gur Soora ||3||

Only the Creator Himself knows His own extent; He alone knows the Brave Guru. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਙਿਆਨੁ ਗਵਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ ਗਰਬਿ ਗਲੇ ਬਿਖੁ ਖਾਇਆ

N(g)ian Gavaeia Dhooja Bhaeia Garab Galae Bikh Khaeia ||

In love with duality, spiritual wisdom is lost; the mortal rots away in pride, and eats poison.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਰਸੁ ਗੀਤ ਬਾਦ ਨਹੀ ਭਾਵੈ ਸੁਣੀਐ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੁ ਗਵਾਇਆ

Gur Ras Geeth Badh Nehee Bhavai Suneeai Gehir Ganbheer Gavaeia ||

He thinks that the sublime essence of the Guru's song is useless, and he does not like to hear it. He loses the profound, unfathomable Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰਿ ਸਚੁ ਕਹਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਲਹਿਆ ਮਨਿ ਤਨਿ ਸਾਚੁ ਸੁਖਾਇਆ

Gur Sach Kehia Anmrith Lehia Man Than Sach Sukhaeia ||

Through the Guru's Words of Truth, the Ambrosial Nectar is obtained, and the mind and body find joy in the True Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਆਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆਇਆ ॥੪॥

Apae Guramukh Apae Dhaevai Apae Anmrith Peeaeia ||4||

He Himself is the Gurmukh, and He Himself bestows the Ambrosial Nectar; He Himself leads us to drink it in. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਏਕੋ ਏਕੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਵਿਆਪੈ

Eaeko Eaek Kehai Sabh Koee Houmai Garab Viapai ||

Everyone says that God is the One and only, but they are engrossed in egotism and pride.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ਇਉ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਸਿਾਪੈ

Anthar Bahar Eaek Pashhanai Eio Ghar Mehal Sinjapai ||

Realize that the One God is inside and outside; understand this, that the Mansion of His Presence is within the home of your heart.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਪ੍ਰਭੁ ਨੇੜੈ ਹਰਿ ਦੂਰਿ ਜਾਣਹੁ ਏਕੋ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਬਾਈ

Prabh Naerrai Har Dhoor N Janahu Eaeko Srisatt Sabaee ||

God is near at hand; do not think that God is far away. The One Lord permeates the entire universe.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਏਕੰਕਾਰੁ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਸਮਾਈ ॥੫॥

Eaekankar Avar Nehee Dhooja Naanak Eaek Samaee ||5||

There in One Universal Creator Lord; there is no other at all. O Nanak, merge into the One Lord. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਇਸੁ ਕਰਤੇ ਕਉ ਕਿਉ ਗਹਿ ਰਾਖਉ ਅਫਰਿਓ ਤੁਲਿਓ ਜਾਈ

Eis Karathae Ko Kio Gehi Rakho Afariou Thuliou N Jaee ||

How can you keep the Creator under your control? He cannot be seized or measured.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਮਾਇਆ ਕੇ ਦੇਵਾਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਝੂਠਿ ਠਗਉਰੀ ਪਾਈ

Maeia Kae Dhaevanae Pranee Jhooth Thagouree Paee ||

Maya has made the mortal insane; she has administered the poisonous drug of falsehood.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਲਬਿ ਲੋਭਿ ਮੁਹਤਾਜਿ ਵਿਗੂਤੇ ਇਬ ਤਬ ਫਿਰਿ ਪਛੁਤਾਈ

Lab Lobh Muhathaj Vigoothae Eib Thab Fir Pashhuthaee ||

Addicted to greed and avarice, the mortal is ruined, and then later, he regrets and repents.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਏਕੁ ਸਰੇਵੈ ਤਾ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਪਾਵੈ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਈ ॥੬॥

Eaek Saraevai Tha Gath Mith Pavai Avan Jan Rehaee ||6||

So serve the One Lord, and attain the state of Salvation; your comings and goings shall cease. ||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਏਕੁ ਅਚਾਰੁ ਰੰਗੁ ਇਕੁ ਰੂਪੁ

Eaek Achar Rang Eik Roop ||

The One Lord is in all actions, colors and forms.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਅਸਰੂਪੁ

Poun Panee Aganee Asaroop ||

He manifests in many shapes through wind, water and fire.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਏਕੋ ਭਵਰੁ ਭਵੈ ਤਿਹੁ ਲੋਇ

Eaeko Bhavar Bhavai Thihu Loe ||

The One Soul wanders through the three worlds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਏਕੋ ਬੂਝੈ ਸੂਝੈ ਪਤਿ ਹੋਇ

Eaeko Boojhai Soojhai Path Hoe ||

One who understands and comprehends the One Lord is honored.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਲੇ ਸਮਸਰਿ ਰਹੈ

Gian Dhhian Lae Samasar Rehai ||

One who gathers in spiritual wisdom and meditation, dwells in the state of balance.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੁ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਲਹੈ

Guramukh Eaek Virala Ko Lehai ||

How rare are those who, as Gurmukh, attain the One Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਏ

Jis No Dhaee Kirapa Thae Sukh Paeae ||

They alone find peace, whom the Lord blesses with His Grace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ॥੭॥

Guroo Dhuarai Akh Sunaeae ||7||

In the Gurdwara, the Guru's Door, they speak and hear of the Lord. ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੪੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਊਰਮ ਧੂਰਮ ਜੋਤਿ ਉਜਾਲਾ

Ooram Dhhooram Joth Oujala ||

His Light illuminates the ocean and the earth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੪੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਤੀਨਿ ਭਵਣ ਮਹਿ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ

Theen Bhavan Mehi Gur Gopala ||

Throughout the three worlds, is the Guru, the Lord of the World.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੪੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਊਗਵਿਆ ਅਸਰੂਪੁ ਦਿਖਾਵੈ

Oogavia Asaroop Dhikhavai ||

The Lord reveals His various forms;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੪੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪੁਨੈ ਘਰਿ ਆਵੈ

Kar Kirapa Apunai Ghar Avai ||

Granting His Grace, He enters the home of the heart.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੪੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਊਨਵਿ ਬਰਸੈ ਨੀਝਰ ਧਾਰਾ

Oonav Barasai Neejhar Dhhara ||

The clouds hang low, and the rain is pouring down.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੪੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਊਤਮ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ

Ootham Sabadh Savaranehara ||

The Lord embellishes and exalts with the Sublime Word of the Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੪੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਇਸੁ ਏਕੇ ਕਾ ਜਾਣੈ ਭੇਉ

Eis Eaekae Ka Janai Bhaeo ||

One who knows the mystery of the One God,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੪੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦੇਉ ॥੮॥

Apae Karatha Apae Dhaeo ||8||

Is Himself the Creator, Himself the Divine Lord. ||8||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੪੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਉਗਵੈ ਸੂਰੁ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੈ

Ougavai Soor Asur Sangharai ||

When the sun rises, the demons are slain;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੪੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਊਚਉ ਦੇਖਿ ਸਬਦਿ ਬੀਚਾਰੈ

Oocho Dhaekh Sabadh Beecharai ||

The mortal looks upwards, and contemplates the Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੫੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਊਪਰਿ ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਤਿਹੁ ਲੋਇ

Oopar Adh Anth Thihu Loe ||

The Lord is beyond the beginning and the end, beyond the three worlds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੫੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਪੇ ਕਰੈ ਕਥੈ ਸੁਣੈ ਸੋਇ

Apae Karai Kathhai Sunai Soe ||

He Himself acts, speaks and listens.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੫੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਓਹੁ ਬਿਧਾਤਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇਇ

Ouhu Bidhhatha Man Than Dhaee ||

He is the Architect of Destiny; He blesses us with mind and body.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੫੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਓਹੁ ਬਿਧਾਤਾ ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਸੋਇ

Ouhu Bidhhatha Man Mukh Soe ||

That Architect of Destiny is in my mind and mouth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੫੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਪ੍ਰਭੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਅਵਰੁ ਕੋਇ

Prabh Jagajeevan Avar N Koe ||

God is the Life of the world; there is no other at all.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੫੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥੯॥

Naanak Nam Rathae Path Hoe ||9||

O Nanak, imbued with the Naam, the Name of the Lord, one is honored. ||9||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੫੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਰਵੈ ਹਿਤਕਾਰਿ

Rajan Ram Ravai Hithakar ||

One who lovingly chants the Name of the Sovereign Lord King,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੫੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਰਣ ਮਹਿ ਲੂਝੈ ਮਨੂਆ ਮਾਰਿ

Ran Mehi Loojhai Manooa Mar ||

Fights the battle and conquers his own mind;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੫੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਰਾਤਿ ਦਿਨੰਤਿ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ

Rath Dhinanth Rehai Rang Ratha ||

Day and night, he remains imbued with the Lord's Love.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੫੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਤੀਨਿ ਭਵਨ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ

Theen Bhavan Jug Charae Jatha ||

He is famous throughout the three worlds and the four ages.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੬੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ ਸੋ ਤਿਸ ਹੀ ਜੇਹਾ

Jin Jatha So This Hee Jaeha ||

One who knows the Lord, becomes like Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੬੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਅਤਿ ਨਿਰਮਾਇਲੁ ਸੀਝਸਿ ਦੇਹਾ

Ath Niramaeil Seejhas Dhaeha ||

He becomes absolutely immaculate, and his body is sanctified.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੬੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਰਹਸੀ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਇਕ ਭਾਇ

Rehasee Ram Ridhai Eik Bhae ||

His heart is happy, in love with the One Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੬੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਸਾਚਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧੦॥

Anthar Sabadh Sach Liv Lae ||10||

He lovingly centers his attention deep within upon the True Word of the Shabad. ||10||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੬੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਰੋਸੁ ਕੀਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ ਰਹਣੁ ਨਹੀ ਸੰਸਾਰੇ

Ros N Keejai Anmrith Peejai Rehan Nehee Sansarae ||

Don't be angry - drink in the Ambrosial Nectar; you shall not remain in this world forever.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੬੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਰਾਜੇ ਰਾਇ ਰੰਕ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ਆਇ ਜਾਇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ

Rajae Rae Rank Nehee Rehana Ae Jae Jug Charae ||

The ruling kings and the paupers shall not remain; they come and go, throughout the four ages.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੬੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਰਹਣ ਕਹਣ ਤੇ ਰਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੁ ਪਹਿ ਕਰਉ ਬਿਨੰਤੀ

Rehan Kehan Thae Rehai N Koee Kis Pehi Karo Binanthee ||

Everyone says that they will remain, but none of them remain; unto whom should I offer my prayer?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੬੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਰੋਧਰੁ ਗੁਰੁ ਦੇਵੈ ਪਤਿ ਮਤੀ ॥੧੧॥

Eaek Sabadh Ram Nam Nirodhhar Gur Dhaevai Path Mathee ||11||

The One Shabad, the Name of the Lord, will never fail you; the Guru grants honor and understanding. ||11||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੬੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਲਾਜ ਮਰੰਤੀ ਮਰਿ ਗਈ ਘੂਘਟੁ ਖੋਲਿ ਚਲੀ

Laj Maranthee Mar Gee Ghooghatt Khol Chalee ||

My shyness and hesitation have died and gone, and I walk with my face unveiled.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੬੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਾਸੁ ਦਿਵਾਨੀ ਬਾਵਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸੰਕ ਟਲੀ

Sas Dhivanee Bavaree Sir Thae Sank Ttalee ||

The confusion and doubt from my crazy, insane mother-in-law has been removed from over my head.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੭੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਪ੍ਰੇਮਿ ਬੁਲਾਈ ਰਲੀ ਸਿਉ ਮਨ ਮਹਿ ਸਬਦੁ ਅਨੰਦੁ

Praem Bulaee Ralee Sio Man Mehi Sabadh Anandh ||

My Beloved has summoned me with joyful caresses; my mind is filled with the bliss of the Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੭੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਲਾਲਿ ਰਤੀ ਲਾਲੀ ਭਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਈ ਨਿਚਿੰਦੁ ॥੧੨॥

Lal Rathee Lalee Bhee Guramukh Bhee Nichindh ||12||

Imbued with the Love of my Beloved, I have become Gurmukh, and carefree. ||12||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੭੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਜਪਿ ਸਾਰੁ

Laha Nam Rathan Jap Sar ||

Chant the jewel of the Naam, and earn the profit of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੭੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਬੁਰਾ ਅਹੰਕਾਰੁ

Lab Lobh Bura Ahankar ||

Greed, avarice, evil and egotism;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੭੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਲਾੜੀ ਚਾੜੀ ਲਾਇਤਬਾਰੁ

Larree Charree Laeithabar ||

Slander, inuendo and gossip;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੭੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਮੁਗਧੁ ਗਵਾਰੁ

Manamukh Andhha Mugadhh Gavar ||

The self-willed manmukh is blind, foolish and ignorant.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੭੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਲਾਹੇ ਕਾਰਣਿ ਆਇਆ ਜਗਿ

Lahae Karan Aeia Jag ||

For the sake of earning the profit of the Lord, the mortal comes into the world.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੭੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਹੋਇ ਮਜੂਰੁ ਗਇਆ ਠਗਾਇ ਠਗਿ

Hoe Majoor Gaeia Thagae Thag ||

But he becomes a mere slave laborer, and is mugged by the mugger, Maya.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੭੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਪੂੰਜੀ ਵੇਸਾਹੁ

Laha Nam Poonjee Vaesahu ||

One who earns the profit of the Naam, with the capital of faith,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੭੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਪਤਿ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥੧੩॥

Naanak Sachee Path Sacha Pathisahu ||13||

O Nanak, is truly honored by the True Supreme King. ||13||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੮੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਇ ਵਿਗੂਤਾ ਜਗੁ ਜਮ ਪੰਥੁ

Ae Vigootha Jag Jam Panthh ||

The world is ruined on the path of Death.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੮੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਈ ਮੇਟਣ ਕੋ ਸਮਰਥੁ

Aee N Maettan Ko Samarathh ||

No one has the power to erase Maya's influence.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੮੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਥਿ ਸੈਲ ਨੀਚ ਘਰਿ ਹੋਇ

Athh Sail Neech Ghar Hoe ||

If wealth visits the home of the lowliest clown,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੮੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਥਿ ਦੇਖਿ ਨਿਵੈ ਜਿਸੁ ਦੋਇ

Athh Dhaekh Nivai Jis Dhoe ||

Seeing that wealth, all pay their respects to him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੮੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਥਿ ਹੋਇ ਤਾ ਮੁਗਧੁ ਸਿਆਨਾ

Athh Hoe Tha Mugadhh Siana ||

Even an idiot is thought of as clever, if he is rich.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੮੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਭਗਤਿ ਬਿਹੂਨਾ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ

Bhagath Bihoona Jag Bourana ||

Without devotional worship, the world is insane.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੮੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਇ

Sabh Mehi Varathai Eaeko Soe ||

The One Lord is contained among all.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੮੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਿਸ ਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੧੪॥

Jis No Kirapa Karae This Paragatt Hoe ||14||

He reveals Himself, unto those whom He blesses with His Grace. ||14||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੮੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਥਾਪਿ ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰੁ

Jug Jug Thhap Sadha Niravair ||

Throughout the ages, the Lord is eternally established; He has no vengeance.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੮੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਨਮਿ ਮਰਣਿ ਨਹੀ ਧੰਧਾ ਧੈਰੁ

Janam Maran Nehee Dhhandhha Dhhair ||

He is not subject to birth and death; He is not entangled in worldly affairs.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੯੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪਿ

Jo Dheesai So Apae Ap ||

Whatever is seen, is the Lord Himself.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੯੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਆਪੇ ਘਟ ਥਾਪਿ

Ap Oupae Apae Ghatt Thhap ||

Creating Himself, He establishes Himself in the heart.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੯੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਪਿ ਅਗੋਚਰੁ ਧੰਧੈ ਲੋਈ

Ap Agochar Dhhandhhai Loee ||

He Himself is unfathomable; He links people to their affairs.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੯੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਜਗਜੀਵਨੁ ਸੋਈ

Jog Jugath Jagajeevan Soee ||

He is the Way of Yoga, the Life of the World.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੯੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਕਰਿ ਆਚਾਰੁ ਸਚੁ ਸੁਖੁ ਹੋਈ

Kar Achar Sach Sukh Hoee ||

Living a righteous lifestyle, true peace is found.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੯੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਾ ਮੁਕਤਿ ਕਿਵ ਹੋਈ ॥੧੫॥

Nam Vihoona Mukath Kiv Hoee ||15||

Without the Naam, the Name of the Lord, how can anyone find liberation? ||15||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੯੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਵੇਰੋਧੁ ਸਰੀਰ

Vin Navai Vaerodhh Sareer ||

Without the Name, even one's own body is an enemy.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੯੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਕਿਉ ਮਿਲਹਿ ਕਾਟਹਿ ਮਨ ਪੀਰ

Kio N Milehi Kattehi Man Peer ||

Why not meet the Lord, and take away the pain of your mind?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੯੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਵਾਟ ਵਟਾਊ ਆਵੈ ਜਾਇ

Vatt Vattaoo Avai Jae ||

The traveller comes and goes along the highway.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੯੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਕਿਆ ਲੇ ਆਇਆ ਕਿਆ ਪਲੈ ਪਾਇ

Kia Lae Aeia Kia Palai Pae ||

What did he bring when he came, and what will he take away when he goes?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੦੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਤੋਟਾ ਸਭ ਥਾਇ

Vin Navai Thotta Sabh Thhae ||

Without the Name, one loses everywhere.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੦੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਲਾਹਾ ਮਿਲੈ ਜਾ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ

Laha Milai Ja Dhaee Bujhae ||

The profit is earned, when the Lord grants understanding.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੦੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਵਣਜੁ ਵਾਪਾਰੁ ਵਣਜੈ ਵਾਪਾਰੀ

Vanaj Vapar Vanajai Vaparee ||

In merchandise and trade, the merchant is trading.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੦੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਕੈਸੀ ਪਤਿ ਸਾਰੀ ॥੧੬॥

Vin Navai Kaisee Path Saree ||16||

Without the Name, how can one find honor and nobility? ||16||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੦੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਣ ਵੀਚਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਇ

Gun Veecharae Gianee Soe ||

One who contemplates the Lord's Virtues is spiritually wise.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੦੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਣ ਮਹਿ ਗਿਆਨੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ

Gun Mehi Gian Parapath Hoe ||

Through His Virtues, one receives spiritual wisdom.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੦੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਣਦਾਤਾ ਵਿਰਲਾ ਸੰਸਾਰਿ

Gunadhatha Virala Sansar ||

How rare in this world, is the Giver of virtue.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੦੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਾਚੀ ਕਰਣੀ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ

Sachee Karanee Gur Veechar ||

The True way of life comes through contemplation of the Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੦੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ

Agam Agochar Keemath Nehee Pae ||

The Lord is inaccessible and unfathomable. His worth cannot be estimated.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੦੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਤਾ ਮਿਲੀਐ ਜਾ ਲਏ ਮਿਲਾਇ

Tha Mileeai Ja Leae Milae ||

They alone meet Him, whom the Lord causes to meet.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧ ੧੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਨੀਤ

Gunavanthee Gun Sarae Neeth ||

The virtuous soul bride continually contemplates His Virtues.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੧੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲੀਐ ਮੀਤ ॥੧੭॥

Naanak Guramath Mileeai Meeth ||17||

O Nanak, following the Guru's Teachings, one meets the Lord, the true friend. ||17||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੧੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਕਾਇਆ ਕਉ ਗਾਲੈ

Kam Krodhh Kaeia Ko Galai ||

Unfulfilled sexual desire and unresolved anger waste the body away,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੧੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੋਹਾਗਾ ਢਾਲੈ

Jio Kanchan Sohaga Dtalai ||

As gold is dissolved by borax.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੧੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਕਸਿ ਕਸਵਟੀ ਸਹੈ ਸੁ ਤਾਉ

Kas Kasavattee Sehai S Thao ||

The gold is touched to the touchstone, and tested by fire;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੧੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਦਰਿ ਸਰਾਫ ਵੰਨੀ ਸਚੜਾਉ

Nadhar Saraf Vannee Sacharrao ||

When its pure color shows through, it is pleasing to the eye of the assayer.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੧੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਗਤੁ ਪਸੂ ਅਹੰ ਕਾਲੁ ਕਸਾਈ

Jagath Pasoo Ahan Kal Kasaee ||

The world is a beast, and arrogent Death is the butcher.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੧੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਕਰਿ ਕਰਤੈ ਕਰਣੀ ਕਰਿ ਪਾਈ

Kar Karathai Karanee Kar Paee ||

The created beings of the Creator receive the karma of their actions.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੧੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਿਨਿ ਕੀਤੀ ਤਿਨਿ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ

Jin Keethee Thin Keemath Paee ||

He who created the world, knows its worth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੧੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹਣੁ ਜਾਈ ॥੧੮॥

Hor Kia Keheeai Kishh Kehan N Jaee ||18||

What else can be said? There is nothing at all to say. ||18||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੨੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ

Khojath Khojath Anmrith Peea ||

Searching, searching, I drink in the Ambrosial Nectar.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੨੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਮਨੁ ਸਤਗੁਰਿ ਦੀਆ

Khima Gehee Man Sathagur Dheea ||

I have adopted the way of tolerance, and given my mind to the True Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੨੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ

Khara Khara Akhai Sabh Koe ||

Everyone calls himself true and genuine.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੨੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਖਰਾ ਰਤਨੁ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਇ

Khara Rathan Jug Charae Hoe ||

He alone is true, who obtains the jewel throughout the four ages.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੨੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਖਾਤ ਪੀਅੰਤ ਮੂਏ ਨਹੀ ਜਾਨਿਆ

Khath Peeanth Mooeae Nehee Jania ||

Eating and drinking, one dies, but still does not know.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੨੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਖਿਨ ਮਹਿ ਮੂਏ ਜਾ ਸਬਦੁ ਪਛਾਨਿਆ

Khin Mehi Mooeae Ja Sabadh Pashhania ||

He dies in an instant, when he realizes the Word of the Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੨੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਅਸਥਿਰੁ ਚੀਤੁ ਮਰਨਿ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ

Asathhir Cheeth Maran Man Mania ||

His consciousness becomes permanently stable, and his mind accepts death.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੨੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨਿਆ ॥੧੯॥

Gur Kirapa Thae Nam Pashhania ||19||

By Guru's Grace, he realizes the Naam, the Name of the Lord. ||19||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੨੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗਗਨ ਗੰਭੀਰੁ ਗਗਨੰਤਰਿ ਵਾਸੁ

Gagan Ganbheer Gagananthar Vas ||

The Profound Lord dwells in the sky of the mind, the Tenth Gate;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੨੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਨਿਵਾਸੁ

Gun Gavai Sukh Sehaj Nivas ||

Singing His Glorious Praises, one dwells in intuitive poise and peace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੩੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗਇਆ ਆਵੈ ਆਇ ਜਾਇ

Gaeia N Avai Ae N Jae ||

He does not go to come, or come to go.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੩੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ

Gur Parasadh Rehai Liv Lae ||

By Guru's Grace, he remains lovingly focused on the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੩੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗਗਨੁ ਅਗੰਮੁ ਅਨਾਥੁ ਅਜੋਨੀ

Gagan Aganm Anathh Ajonee ||

The Lord of the mind-sky is inaccessible, independent and beyond birth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੩੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਅਸਥਿਰੁ ਚੀਤੁ ਸਮਾਧਿ ਸਗੋਨੀ

Asathhir Cheeth Samadhh Sagonee ||

The most worthy Samaadhi is to keep the consciousness stable, focused on Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੩੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਚੇਤਿ ਫਿਰਿ ਪਵਹਿ ਜੂਨੀ

Har Nam Chaeth Fir Pavehi N Joonee ||

Remembering the Lord's Name, one is not subject to reincarnation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੩੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੁ ਹੋਰ ਨਾਮ ਬਿਹੂਨੀ ॥੨੦॥

Guramath Sar Hor Nam Bihoonee ||20||

The Guru's Teachings are the most Excellent; all other ways lack the Naam, the Name of the Lord. ||20||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੩੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਘਰ ਦਰ ਫਿਰਿ ਥਾਕੀ ਬਹੁਤੇਰੇ

Ghar Dhar Fir Thhakee Bahuthaerae ||

Wandering to countless doorsteps and homes, I have grown weary.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੩੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਾਤਿ ਅਸੰਖ ਅੰਤ ਨਹੀ ਮੇਰੇ

Jath Asankh Anth Nehee Maerae ||

My incarnations are countless, without limit.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੩੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਕੇਤੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਧੀਆ

Kaethae Math Pitha Suth Dhheea ||

I have had so many mothers and fathers, sons and daughters.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੩੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਫੁਨਿ ਹੂਆ

Kaethae Gur Chaelae Fun Hooa ||

I have had so many gurus and disciples.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੪੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤਿ ਹੂਆ

Kachae Gur Thae Mukath N Hooa ||

Through a false guru, liberation is not found.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੪੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਕੇਤੀ ਨਾਰਿ ਵਰੁ ਏਕੁ ਸਮਾਲਿ

Kaethee Nar Var Eaek Samal ||

There are so many brides of the One Husband Lord - consider this.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੪੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲਿ

Guramukh Maran Jeevan Prabh Nal ||

The Gurmukh dies, and lives with God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੪੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਦਹ ਦਿਸ ਢੂਢਿ ਘਰੈ ਮਹਿ ਪਾਇਆ

Dheh Dhis Dtoodt Gharai Mehi Paeia ||

Searching in the ten directions, I found Him within my own home.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੪੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ॥੨੧॥

Mael Bhaeia Sathiguroo Milaeia ||21||

I have met Him; the True Guru has led me to meet Him. ||21||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੪੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੋਲੈ

Guramukh Gavai Guramukh Bolai ||

The Gurmukh sings, and the Gurmukh speaks.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੪੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੋਲਿ ਤੁੋਲਾਵੈ ਤੋਲੈ

Guramukh Thol Thuolavai Tholai ||

The Gurmukh evaluates the value of the Lord, and inspires others to evaluate Him as well.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੪੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ਨਿਸੰਗੁ

Guramukh Avai Jae Nisang ||

The Gurmukh comes and goes without fear.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੪੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਪਰਹਰਿ ਮੈਲੁ ਜਲਾਇ ਕਲੰਕੁ

Parehar Mail Jalae Kalank ||

His filth is taken away, and his stains are burnt off.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੪੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੁ

Guramukh Nadh Baedh Beechar ||

The Gurmukh contemplates the sound current of the Naad for his Vedas.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੫੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਜਨੁ ਚਜੁ ਅਚਾਰੁ

Guramukh Majan Chaj Achar ||

The Gurmukh's cleansing bath is the performance of good deeds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੫੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਸਾਰੁ

Guramukh Sabadh Anmrith Hai Sar ||

For the Gurmukh, the Shabad is the most excellent Ambrosial Nectar.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੫੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਪਾਰੁ ॥੨੨॥

Naanak Guramukh Pavai Par ||22||

O Nanak, the Gurmukh crosses over. ||22||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੫੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਚੰਚਲੁ ਚੀਤੁ ਰਹਈ ਠਾਇ

Chanchal Cheeth N Rehee Thae ||

The fickle consciousness does not remain stable.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੫੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਚੋਰੀ ਮਿਰਗੁ ਅੰਗੂਰੀ ਖਾਇ

Choree Mirag Angooree Khae ||

The deer secretly nibbles at the green sprouts.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੫੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਚਰਨ ਕਮਲ ਉਰ ਧਾਰੇ ਚੀਤ

Charan Kamal Our Dhharae Cheeth ||

One who enshrines the Lord's lotus feet in his heart and consciousness

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੫੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਚਿਰੁ ਜੀਵਨੁ ਚੇਤਨੁ ਨਿਤ ਨੀਤ

Chir Jeevan Chaethan Nith Neeth ||

Lives long, always remembering the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੫੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦੀਸੈ ਸਭੁ ਕੋਇ

Chinthath Hee Dheesai Sabh Koe ||

Everyone has worries and cares.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੫੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਚੇਤਹਿ ਏਕੁ ਤਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ

Chaethehi Eaek Thehee Sukh Hoe ||

He alone finds peace, who thinks of the One Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੫੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਚਿਤਿ ਵਸੈ ਰਾਚੈ ਹਰਿ ਨਾਇ

Chith Vasai Rachai Har Nae ||

When the Lord dwells in the consciousness, and one is absorbed in the Lord's Name,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੬੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਮੁਕਤਿ ਭਇਆ ਪਤਿ ਸਿਉ ਘਰਿ ਜਾਇ ॥੨੩॥

Mukath Bhaeia Path Sio Ghar Jae ||23||

One is liberated, and returns home with honor. ||23||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੬੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਛੀਜੈ ਦੇਹ ਖੁਲੈ ਇਕ ਗੰਢਿ

Shheejai Dhaeh Khulai Eik Gandt ||

The body falls apart, when one knot is untied.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੬੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਛੇਆ ਨਿਤ ਦੇਖਹੁ ਜਗਿ ਹੰਢਿ

Shhaea Nith Dhaekhahu Jag Handt ||

Behold, the world is on the decline; it will be totally destroyed.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੬੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਧੂਪ ਛਾਵ ਜੇ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਣੈ

Dhhoop Shhav Jae Sam Kar Janai ||

Only one who looks alike upon sunshine and shade

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੬੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਮੁਕਤਿ ਘਰਿ ਆਣੈ

Bandhhan Katt Mukath Ghar Anai ||

Has his bonds shattered; he is liberated and returns home.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੬੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਛਾਇਆ ਛੂਛੀ ਜਗਤੁ ਭੁਲਾਨਾ

Shhaeia Shhooshhee Jagath Bhulana ||

Maya is empty and petty; she has defrauded the world.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੬੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਲਿਖਿਆ ਕਿਰਤੁ ਧੁਰੇ ਪਰਵਾਨਾ

Likhia Kirath Dhhurae Paravana ||

Such destiny is pre-ordained by past actions.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੬੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਛੀਜੈ ਜੋਬਨੁ ਜਰੂਆ ਸਿਰਿ ਕਾਲੁ

Shheejai Joban Jarooa Sir Kal ||

Youth is wasting away; old age and death hover above the head.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੬੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ ਭਈ ਸਿਬਾਲੁ ॥੨੪॥

Kaeia Shheejai Bhee Sibal ||24||

The body falls apart, like algae upon the water. ||24||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੬੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਾਪੈ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਹੁ ਲੋਇ

Japai Ap Prabhoo Thihu Loe ||

God Himself appears throughout the three worlds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੭੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਦਾਤਾ ਅਵਰੁ ਕੋਇ

Jug Jug Dhatha Avar N Koe ||

Throughout the ages, He is the Great Giver; there is no other at all.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੭੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹਿ ਰਾਖੁ

Jio Bhavai Thio Rakhehi Rakh ||

As it pleases You, You protect and preserve us.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੭੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਸੁ ਜਾਚਉ ਦੇਵੈ ਪਤਿ ਸਾਖੁ

Jas Jacho Dhaevai Path Sakh ||

I ask for the Lord's Praises, which bless me with honor and credit.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੭੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਾਗਤੁ ਜਾਗਿ ਰਹਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ

Jagath Jag Reha Thudhh Bhava ||

Remaining awake and aware, I am pleasing to You, O Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੭੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਾ ਤੂ ਮੇਲਹਿ ਤਾ ਤੁਝੈ ਸਮਾਵਾ

Ja Thoo Maelehi Tha Thujhai Samava ||

When You unite me with Yourself, then I am merged in You.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੭੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਪਉ ਜਗਦੀਸ

Jai Jai Kar Japo Jagadhees ||

I chant Your Victorious Praises, O Life of the World.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੭੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲੀਐ ਬੀਸ ਇਕੀਸ ॥੨੫॥

Guramath Mileeai Bees Eikees ||25||

Accepting the Guru's Teachings, one is sure to merge in the One Lord. ||25||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੭੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਝਖਿ ਬੋਲਣੁ ਕਿਆ ਜਗ ਸਿਉ ਵਾਦੁ

Jhakh Bolan Kia Jag Sio Vadh ||

Why do you speak such nonsense, and argue with the world?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੭੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਝੂਰਿ ਮਰੈ ਦੇਖੈ ਪਰਮਾਦੁ

Jhoor Marai Dhaekhai Paramadh ||

You shall die repenting, when you see your own insanity.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੭੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਨਮਿ ਮੂਏ ਨਹੀ ਜੀਵਣ ਆਸਾ

Janam Mooeae Nehee Jeevan Asa ||

He is born, only to die, but he does not wish to live.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੮੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਇ ਚਲੇ ਭਏ ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ

Ae Chalae Bheae As Nirasa ||

He comes hopeful, and then goes, without hope.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੮੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਝੁਰਿ ਝੁਰਿ ਝਖਿ ਮਾਟੀ ਰਲਿ ਜਾਇ

Jhur Jhur Jhakh Mattee Ral Jae ||

Regretting, repenting and grieving, he is dust mixing with dust.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੮੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਕਾਲੁ ਚਾਂਪੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ

Kal N Chanpai Har Gun Gae ||

Death does not chew up one who sings the Glorious Praises of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੮੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਪਾਈ ਨਵ ਨਿਧਿ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਇ

Paee Nav Nidhh Har Kai Nae ||

The nine treasures are obtained through the Name of the Lord;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੮੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥੨੬॥

Apae Dhaevai Sehaj Subhae ||26||

The Lord bestows intuitive peace and poise. ||26||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੮੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਿਨੋ ਬੋਲੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ

Njiano Bolai Apae Boojhai ||

He speaks spiritual wisdom, and He Himself understands it.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੮੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਪੇ ਸਮਝੈ ਆਪੇ ਸੂਝੈ

Apae Samajhai Apae Soojhai ||

He Himself knows it, and He Himself comprehends it.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੮੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਅੰਕਿ ਸਮਾਵੈ

Gur Ka Kehia Ank Samavai ||

One who takes the Words of the Guru into his very fiber,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੮੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਿਰਮਲ ਸੂਚੇ ਸਾਚੋ ਭਾਵੈ

Niramal Soochae Sacho Bhavai ||

Is immaculate and holy, and is pleasing to the True Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੮੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਰਤਨੀ ਨਹੀ ਤੋਟ

Gur Sagar Rathanee Nehee Thott ||

In the ocean of the Guru, there is no shortage of pearls.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੯੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਲਾਲ ਪਦਾਰਥ ਸਾਚੁ ਅਖੋਟ

Lal Padharathh Sach Akhott ||

The treasure of jewels is truly inexhaustible.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੯੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ

Gur Kehia Sa Kar Kamavahu ||

Do those deeds which the Guru has ordained.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੯੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਣੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵਹੁ

Gur Kee Karanee Kahae Dhhavahu ||

Why are you chasing after the Guru's actions?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੯੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚਿ ਸਮਾਵਹੁ ॥੨੭॥

Naanak Guramath Sach Samavahu ||27||

O Nanak, through the Guru's Teachings, merge in the True Lord. ||27||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੯੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਟੂਟੈ ਨੇਹੁ ਕਿ ਬੋਲਹਿ ਸਹੀ

Ttoottai Naehu K Bolehi Sehee ||

Love is broken, when one speaks in defiance.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੯੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਟੂਟੈ ਬਾਹ ਦੁਹੂ ਦਿਸ ਗਹੀ

Ttoottai Bah Dhuhoo Dhis Gehee ||

The arm is broken, when it is pulled from both sides.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੯੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਟੂਟਿ ਪਰੀਤਿ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲਿ

Ttoott Pareeth Gee Bur Bol ||

Love breaks, when the speech goes sour.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੯੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਦੁਰਮਤਿ ਪਰਹਰਿ ਛਾਡੀ ਢੋਲਿ

Dhuramath Parehar Shhaddee Dtol ||

The Husband Lord abandons and leaves behind the evil-minded bride.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੯੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਟੂਟੈ ਗੰਠਿ ਪੜੈ ਵੀਚਾਰਿ

Ttoottai Ganth Parrai Veechar ||

The broken knot is tied again, through contemplation and meditation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੧੯੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਘਰਿ ਕਾਰਜੁ ਸਾਰਿ

Gur Sabadhee Ghar Karaj Sar ||

Through the Word of the Guru's Shabad, one's affairs are resolved in one's own home.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੦੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਲਾਹਾ ਸਾਚੁ ਆਵੈ ਤੋਟਾ

Laha Sach N Avai Thotta ||

One who earns the profit of the True Name, will not lose it again;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੦੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਠਾਕੁਰੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮੋਟਾ ॥੨੮॥

Thribhavan Thakur Preetham Motta ||28||

The Lord and Master of the three worlds is your best friend. ||28||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੦੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਠਾਕਹੁ ਮਨੂਆ ਰਾਖਹੁ ਠਾਇ

Thakahu Manooa Rakhahu Thae ||

Control your mind, and keep it in its place.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੦੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਠਹਕਿ ਮੁਈ ਅਵਗੁਣਿ ਪਛੁਤਾਇ

Thehak Muee Avagun Pashhuthae ||

The world is destroyed by conflict, regretting its sinful mistakes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੦੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਠਾਕੁਰੁ ਏਕੁ ਸਬਾਈ ਨਾਰਿ

Thakur Eaek Sabaee Nar ||

There is one Husband Lord, and all are His brides.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੦੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਬਹੁਤੇ ਵੇਸ ਕਰੇ ਕੂੜਿਆਰਿ

Bahuthae Vaes Karae Koorriar ||

The false bride wears many costumes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੦੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਪਰ ਘਰਿ ਜਾਤੀ ਠਾਕਿ ਰਹਾਈ

Par Ghar Jathee Thak Rehaee ||

He stops her from going into the homes of others;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੦੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਈ ਠਾਕ ਪਾਈ

Mehal Bulaee Thak N Paee ||

He summons her to the Mansion of His Presence, and no obstacles block her path.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੦੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀ ਸਾਚਿ ਪਿਆਰੀ

Sabadh Savaree Sach Piaree ||

She is embellished with the Word of the Shabad, and is loved by the True Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੦੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਾਈ ਸੁੋਹਾਗਣਿ ਠਾਕੁਰਿ ਧਾਰੀ ॥੨੯॥

Saee Suohagan Thakur Dhharee ||29||

She is the happy soul bride, who takes the Support of her Lord and Master. ||29||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੧੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਡੋਲਤ ਡੋਲਤ ਹੇ ਸਖੀ ਫਾਟੇ ਚੀਰ ਸੀਗਾਰ

Ddolath Ddolath Hae Sakhee Fattae Cheer Seegar ||

Wandering and roaming around, O my companion, your beautiful robes are torn.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੧੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਡਾਹਪਣਿ ਤਨਿ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਬਿਨੁ ਡਰ ਬਿਣਠੀ ਡਾਰ

Ddahapan Than Sukh Nehee Bin Ddar Binathee Ddar ||

In jealousy, the body is not at peace; without the Fear of God, multitudes are ruined.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੧੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਡਰਪਿ ਮੁਈ ਘਰਿ ਆਪਣੈ ਡੀਠੀ ਕੰਤਿ ਸੁਜਾਣਿ

Ddarap Muee Ghar Apanai Ddeethee Kanth Sujan ||

One who remains dead within her own home, through the Fear of God, is looked upon with favor by her all-knowing Husband Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੧੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਡਰੁ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰਿ ਆਪਣੈ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਿ

Ddar Rakhia Gur Apanai Nirabho Nam Vakhan ||

She maintains fear of her Guru, and chants the Name of the Fearless Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੧੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਡੂਗਰਿ ਵਾਸੁ ਤਿਖਾ ਘਣੀ ਜਬ ਦੇਖਾ ਨਹੀ ਦੂਰਿ

Ddoogar Vas Thikha Ghanee Jab Dhaekha Nehee Dhoor ||

Living on the mountain, I suffer such great thirst; when I see Him, I know that He is not far away.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੧੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਸਬਦੁ ਮੰਨਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ ਭਰਪੂਰਿ

Thikha Nivaree Sabadh Mann Anmrith Peea Bharapoor ||

My thirst is quenched, and I have accepted the Word of the Shabad. I drink my fill of the Ambrosial Nectar.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੧੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਦੇਹਿ ਦੇਹਿ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ

Dhaehi Dhaehi Akhai Sabh Koee Jai Bhavai Thai Dhaee ||

Everyone says, ""Give! Give!"" As He pleases, He gives.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੧੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਦੇਵਸੀ ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੈ ਸੋਇ ॥੩੦॥

Guroo Dhuarai Dhaevasee Thikha Nivarai Soe ||30||

Through the Gurdwara, the Guru's Door, He gives, and quenches the thirst. ||30||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੧੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਢੰਢੋਲਤ ਢੂਢਤ ਹਉ ਫਿਰੀ ਢਹਿ ਢਹਿ ਪਵਨਿ ਕਰਾਰਿ

Dtandtolath Dtoodtath Ho Firee Dtehi Dtehi Pavan Karar ||

Searching and seeking, I fell down and collapsed upon the bank of the river of life.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੧੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਭਾਰੇ ਢਹਤੇ ਢਹਿ ਪਏ ਹਉਲੇ ਨਿਕਸੇ ਪਾਰਿ

Bharae Dtehathae Dtehi Peae Houlae Nikasae Par ||

Those who are heavy with sin sink down, but those who are light swim across.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੨੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਅਮਰ ਅਜਾਚੀ ਹਰਿ ਮਿਲੇ ਤਿਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿ ਜਾਉ

Amar Ajachee Har Milae Thin Kai Ho Bal Jao ||

I am a sacrifice to those who meet the immortal and immeasurable Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੨੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਤਿਨ ਕੀ ਧੂੜਿ ਅਘੁਲੀਐ ਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਉ

Thin Kee Dhhoorr Aghuleeai Sangath Mael Milao ||

The dust of their feet brings emancipation; in their company, we are united in the Lord's Union.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੨੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਮਨੁ ਦੀਆ ਗੁਰਿ ਆਪਣੈ ਪਾਇਆ ਨਿਰਮਲ ਨਾਉ

Man Dheea Gur Apanai Paeia Niramal Nao ||

I gave my mind to my Guru, and received the Immaculate Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੨੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਤਿਸੁ ਸੇਵਸਾ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ

Jin Nam Dheea This Saevasa This Baliharai Jao ||

I serve the One who gave me the Naam; I am a sacrifice to Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੨੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜੋ ਉਸਾਰੇ ਸੋ ਢਾਹਸੀ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਕੋਇ

Jo Ousarae So Dtahasee This Bin Avar N Koe ||

He who builds, also demolishes; there is no other than Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੨੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਿਸੁ ਸੰਮ੍‍ਲਾ ਤਾ ਤਨਿ ਦੂਖੁ ਹੋਇ ॥੩੧॥

Gur Parasadhee This Sanmhala Tha Than Dhookh N Hoe ||31||

By Guru's Grace, I contemplate Him, and then my body does not suffer in pain. ||31||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੨੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਣਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਕਿਸੁ ਗਹੀ ਣਾ ਕੋ ਹੋਆ ਹੋਗੁ

Na Ko Maera Kis Gehee Na Ko Hoa N Hog ||

No one is mine - whose gown should I grasp and hold? No one ever was, and no one shall ever be mine.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੨੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਵਣਿ ਜਾਣਿ ਵਿਗੁਚੀਐ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗੁ

Avan Jan Vigucheeai Dhubidhha Viapai Rog ||

Coming and going, one is ruined, afflicted with the disease of dual-mindedness.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੨੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਣਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਕਲਰ ਕੰਧ ਗਿਰੰਤਿ

Nam Vihoonae Adhamee Kalar Kandhh Giranth ||

Those beings who lack the Naam, the Name of the Lord, collapse like pillars of salt.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੨੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਕਿਉ ਛੂਟੀਐ ਜਾਇ ਰਸਾਤਲਿ ਅੰਤਿ

Vin Navai Kio Shhootteeai Jae Rasathal Anth ||

Without the Name, how can they find release? They fall into hell in the end.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੩੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗਣਤ ਗਣਾਵੈ ਅਖਰੀ ਅਗਣਤੁ ਸਾਚਾ ਸੋਇ

Ganath Ganavai Akharee Aganath Sacha Soe ||

Using a limited number of words, we describe the unlimited True Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੩੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਅਗਿਆਨੀ ਮਤਿਹੀਣੁ ਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਹੋਇ

Agianee Mathiheen Hai Gur Bin Gian N Hoe ||

The ignorant lack understanding. Without the Guru, there is no spiritual wisdom.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੩੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਤੂਟੀ ਤੰਤੁ ਰਬਾਬ ਕੀ ਵਾਜੈ ਨਹੀ ਵਿਜੋਗਿ

Thoottee Thanth Rabab Kee Vajai Nehee Vijog ||

The separated soul is like the broken string of a guitar, which does not vibrate its sound.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੩੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਵਿਛੁੜਿਆ ਮੇਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਕਰਿ ਸੰਜੋਗ ॥੩੨॥

Vishhurria Maelai Prabhoo Naanak Kar Sanjog ||32||

God unites the separated souls with Himself, awakening their destiny. ||32||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੩੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਤਰਵਰੁ ਕਾਇਆ ਪੰਖਿ ਮਨੁ ਤਰਵਰਿ ਪੰਖੀ ਪੰਚ

Tharavar Kaeia Pankh Man Tharavar Pankhee Panch ||

The body is the tree, and the mind is the bird; the birds in the tree are the five senses.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੩੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਤਤੁ ਚੁਗਹਿ ਮਿਲਿ ਏਕਸੇ ਤਿਨ ਕਉ ਫਾਸ ਰੰਚ

Thath Chugehi Mil Eaekasae Thin Ko Fas N Ranch ||

They peck at the essence of reality, and merge with the One Lord. They are never trapped at all.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੩੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਉਡਹਿ ਬੇਗੁਲ ਬੇਗੁਲੇ ਤਾਕਹਿ ਚੋਗ ਘਣੀ

Ouddehi Th Baegul Baegulae Thakehi Chog Ghanee ||

But the others fly away in a hurry, when they see the food.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੩੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਪੰਖ ਤੁਟੇ ਫਾਹੀ ਪੜੀ ਅਵਗੁਣਿ ਭੀੜ ਬਣੀ

Pankh Thuttae Fahee Parree Avagun Bheerr Banee ||

Their feathers are clipped, and they are caught in the noose; through their mistakes, they are caught in disaster.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੩੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਕਿਉ ਛੂਟੀਐ ਹਰਿ ਗੁਣ ਕਰਮਿ ਮਣੀ

Bin Sachae Kio Shhootteeai Har Gun Karam Manee ||

Without the True Lord, how can anyone find release? The jewel of the Lord's Glorious Praises comes by the karma of good actions.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੩੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਪਿ ਛਡਾਏ ਛੂਟੀਐ ਵਡਾ ਆਪਿ ਧਣੀ

Ap Shhaddaeae Shhootteeai Vadda Ap Dhhanee ||

When He Himself releases them, only then are they released. He Himself is the Great Master.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੪੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਛੂਟੀਐ ਕਿਰਪਾ ਆਪਿ ਕਰੇਇ

Gur Parasadhee Shhootteeai Kirapa Ap Karaee ||

By Guru's Grace, they are released, when He Himself grants His Grace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੪੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਅਪਣੈ ਹਾਥਿ ਵਡਾਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ॥੩੩॥

Apanai Hathh Vaddaeea Jai Bhavai Thai Dhaee ||33||

Glorious greatness rests in His Hands. He blesses those with whom He is pleased. ||33||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੪੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਥਰ ਥਰ ਕੰਪੈ ਜੀਅੜਾ ਥਾਨ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋਇ

Thhar Thhar Kanpai Jeearra Thhan Vihoona Hoe ||

The soul trembles and shakes, when it loses its mooring and support.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੪੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਥਾਨਿ ਮਾਨਿ ਸਚੁ ਏਕੁ ਹੈ ਕਾਜੁ ਫੀਟੈ ਕੋਇ

Thhan Man Sach Eaek Hai Kaj N Feettai Koe ||

Only the support of the True Lord brings honor and glory. Through it, one's works are never in vain.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੪੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਥਿਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਥਿਰੁ ਗੁਰੂ ਥਿਰੁ ਸਾਚਾ ਬੀਚਾਰੁ

Thhir Naraein Thhir Guroo Thhir Sacha Beechar ||

The Lord is eternal and forever stable; the Guru is stable, and contemplation upon the True Lord is stable.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੪੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸੁਰਿ ਨਰ ਨਾਥਹ ਨਾਥੁ ਤੂ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ

Sur Nar Nathheh Nathh Thoo Nidhhara Adhhar ||

O Lord and Master of angels, men and Yogic masters, You are the support of the unsupported.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੪੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਰਬੇ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰੀ ਤੂ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰੁ

Sarabae Thhan Thhanantharee Thoo Dhatha Dhathar ||

In all places and interspaces, You are the Giver, the Great Giver.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੪੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਏਕੁ ਤੂ ਅੰਤੁ ਪਾਰਾਵਾਰੁ

Jeh Dhaekha Theh Eaek Thoo Anth N Paravar ||

Wherever I look, there I see You, Lord; You have no end or limitation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੪੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰਿ

Thhan Thhananthar Rav Rehia Gur Sabadhee Veechar ||

You are pervading and permeating the places and interspaces; reflecting upon the Word of the Guru's Shabad, You are found.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੪੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਅਣਮੰਗਿਆ ਦਾਨੁ ਦੇਵਸੀ ਵਡਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥੩੪॥

Anamangia Dhan Dhaevasee Vadda Agam Apar ||34||

You give gifts even when they are not asked for; You are great, inaccessible and infinite. ||34||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੫੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਦਇਆ ਦਾਨੁ ਦਇਆਲੁ ਤੂ ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖਣਹਾਰੁ

Dhaeia Dhan Dhaeial Thoo Kar Kar Dhaekhanehar ||

O Merciful Lord, You are the embodiment of mercy; creating the Creation, You behold it.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੫੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਦਇਆ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਿ ਲੈਹਿ ਖਿਨ ਮਹਿ ਢਾਹਿ ਉਸਾਰਿ

Dhaeia Karehi Prabh Mael Laihi Khin Mehi Dtahi Ousar ||

Please shower Your Mercy upon me, O God, and unite me with Yourself. In an instant, You destroy and rebuild.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੫੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਦਾਨਾ ਤੂ ਬੀਨਾ ਤੁਹੀ ਦਾਨਾ ਕੈ ਸਿਰਿ ਦਾਨੁ

Dhana Thoo Beena Thuhee Dhana Kai Sir Dhan ||

You are all-wise and all-seeing; You are the Greatest Giver of all givers.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੫੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਦਾਲਦ ਭੰਜਨ ਦੁਖ ਦਲਣ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ॥੩੫॥

Dhaladh Bhanjan Dhukh Dhalan Guramukh Gian Dhhian ||35||

He is the Eradicator of poverty, and the Destroyer of pain; the Gurmukh realizes spiritual wisdom and meditation. ||35||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੫੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਧਨਿ ਗਇਐ ਬਹਿ ਝੂਰੀਐ ਧਨ ਮਹਿ ਚੀਤੁ ਗਵਾਰ

Dhhan Gaeiai Behi Jhooreeai Dhhan Mehi Cheeth Gavar ||

Losing his wealth, he cries out in anguish; the fool's consciousness is engrossed in wealth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੫੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਧਨੁ ਵਿਰਲੀ ਸਚੁ ਸੰਚਿਆ ਨਿਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰਿ

Dhhan Viralee Sach Sanchia Niramal Nam Piar ||

How rare are those who gather the wealth of Truth, and love the Immaculate Naam, the Name of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੫੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਧਨੁ ਗਇਆ ਤਾ ਜਾਣ ਦੇਹਿ ਜੇ ਰਾਚਹਿ ਰੰਗਿ ਏਕ

Dhhan Gaeia Tha Jan Dhaehi Jae Rachehi Rang Eaek ||

If by losing your wealth, you may become absorbed in the Love of the One Lord, then just let it go.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੫੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਸਿਰੁ ਸਉਪੀਐ ਭੀ ਕਰਤੇ ਕੀ ਟੇਕ

Man Dheejai Sir Soupeeai Bhee Karathae Kee Ttaek ||

Dedicate your mind, and surrender your head; seek only the Support of the Creator Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੫੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਧੰਧਾ ਧਾਵਤ ਰਹਿ ਗਏ ਮਨ ਮਹਿ ਸਬਦੁ ਅਨੰਦੁ

Dhhandhha Dhhavath Rehi Geae Man Mehi Sabadh Anandh ||

Worldly affairs and wanderings cease, when the mind is filled with the bliss of the Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੫੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਦੁਰਜਨ ਤੇ ਸਾਜਨ ਭਏ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦ

Dhurajan Thae Sajan Bheae Bhaettae Gur Govindh ||

Even one's enemies become friends, meeting with the Guru, the Lord of the Universe.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੬੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਬਨੁ ਬਨੁ ਫਿਰਤੀ ਢੂਢਤੀ ਬਸਤੁ ਰਹੀ ਘਰਿ ਬਾਰਿ

Ban Ban Firathee Dtoodtathee Basath Rehee Ghar Bar ||

Wandering from forest to forest searching, you will find that those things are within the home of your own heart.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੬੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੇਲੀ ਮਿਲਿ ਰਹੀ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਨਿਵਾਰਿ ॥੩੬॥

Sathigur Maelee Mil Rehee Janam Maran Dhukh Nivar ||36||

United by the True Guru, you shall remain united, and the pains of birth and death will be ended. ||36||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੬੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਾਨਾ ਕਰਤ ਛੂਟੀਐ ਵਿਣੁ ਗੁਣ ਜਮ ਪੁਰਿ ਜਾਹਿ

Nana Karath N Shhootteeai Vin Gun Jam Pur Jahi ||

Through various rituals, one does not find release. Without virtue, one is sent to the City of Death.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੬੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਾ ਤਿਸੁ ਏਹੁ ਓਹੁ ਹੈ ਅਵਗੁਣਿ ਫਿਰਿ ਪਛੁਤਾਹਿ

Na This Eaehu N Ouhu Hai Avagun Fir Pashhuthahi ||

One will not have this world or the next; committing sinful mistakes, one comes to regret and repent in the end.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੬੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਾ ਤਿਸੁ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਹੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਧਰਮੁ ਧਿਆਨੁ

Na This Gian N Dhhian Hai Na This Dhharam Dhhian ||

He has neither spiritual wisdom or meditation; neither Dharmic faith mor meditation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੬੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਿਰਭਉ ਕਹਾ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਅਭਿਮਾਨੁ

Vin Navai Nirabho Keha Kia Jana Abhiman ||

Without the Name, how can one be fearless? How can he understand egotistical pride?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੬੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਥਾਕਿ ਰਹੀ ਕਿਵ ਅਪੜਾ ਹਾਥ ਨਹੀ ਨਾ ਪਾਰੁ

Thhak Rehee Kiv Aparra Hathh Nehee Na Par ||

I am so tired - how can I get there? This ocean has no bottom or end.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੬੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਾ ਸਾਜਨ ਸੇ ਰੰਗੁਲੇ ਕਿਸੁ ਪਹਿ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ

Na Sajan Sae Rangulae Kis Pehi Karee Pukar ||

I have no loving companions, whom I can ask for help.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੬੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਜੇ ਕਰੀ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰੁ

Naanak Prio Prio Jae Karee Maelae Maelanehar ||

O Nanak, crying out, ""Beloved, Beloved"", we are united with the Uniter.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੬੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਿਨਿ ਵਿਛੋੜੀ ਸੋ ਮੇਲਸੀ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਅਪਾਰਿ ॥੩੭॥

Jin Vishhorree So Maelasee Gur Kai Haeth Apar ||37||

He who separated me, unites me again; my love for the Guru is infinite. ||37||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੭੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਪਾਪੁ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕਉ ਪਿਆਰਾ

Pap Bura Papee Ko Piara ||

Sin is bad, but it is dear to the sinner.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੭੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਪਾਪਿ ਲਦੇ ਪਾਪੇ ਪਾਸਾਰਾ

Pap Ladhae Papae Pasara ||

He loads himself with sin, and expands his world through sin.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੭੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਪਰਹਰਿ ਪਾਪੁ ਪਛਾਣੈ ਆਪੁ

Parehar Pap Pashhanai Ap ||

Sin is far away from one who understands himself.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੭੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਾ ਤਿਸੁ ਸੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਸੰਤਾਪੁ

Na This Sog Vijog Santhap ||

He is not afflicted by sorrow or separation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੭੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਰਕਿ ਪੜੰਤਉ ਕਿਉ ਰਹੈ ਕਿਉ ਬੰਚੈ ਜਮਕਾਲੁ

Narak Parrantho Kio Rehai Kio Banchai Jamakal ||

How can one avoid falling into hell? How can he cheat the Messenger of Death?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੭੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਕਿਉ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਵੀਸਰੈ ਝੂਠੁ ਬੁਰਾ ਖੈ ਕਾਲੁ

Kio Avan Jana Veesarai Jhooth Bura Khai Kal ||

How can coming and going be forgotten? Falsehood is bad, and death is cruel.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੭੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਮਨੁ ਜੰਜਾਲੀ ਵੇੜਿਆ ਭੀ ਜੰਜਾਲਾ ਮਾਹਿ

Man Janjalee Vaerria Bhee Janjala Mahi ||

The mind is enveloped by entanglements, and into entanglements it falls.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੭੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਕਿਉ ਛੂਟੀਐ ਪਾਪੇ ਪਚਹਿ ਪਚਾਹਿ ॥੩੮॥

Vin Navai Kio Shhootteeai Papae Pachehi Pachahi ||38||

Without the Name, how can anyone be saved? They rot away in sin. ||38||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੭੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਫਾਹੀ ਫਾਸੈ ਕਊਆ

Fir Fir Fahee Fasai Kooa ||

Again and again, the crow falls into the trap.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੭੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਫਿਰਿ ਪਛੁਤਾਨਾ ਅਬ ਕਿਆ ਹੂਆ

Fir Pashhuthana Ab Kia Hooa ||

Then he regrets it, but what can he do now?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੮੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਫਾਥਾ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਨਹੀ ਬੂਝੈ

Fathha Chog Chugai Nehee Boojhai ||

Even though he is trapped, he pecks at the food; he does not understand.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੮੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਤਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਆਖੀ ਸੂਝੈ

Sathagur Milai Th Akhee Soojhai ||

If he meets the True Guru, then he sees with his eyes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੮੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਿਉ ਮਛੁਲੀ ਫਾਥੀ ਜਮ ਜਾਲਿ

Jio Mashhulee Fathhee Jam Jal ||

Like a fish, he is caught in the noose of death.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੮੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਵਿਣੁ ਗੁਰ ਦਾਤੇ ਮੁਕਤਿ ਭਾਲਿ

Vin Gur Dhathae Mukath N Bhal ||

Do not seek liberation from anyone else, except the Guru, the Great Giver.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੮੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜਾਇ

Fir Fir Avai Fir Fir Jae ||

Over and over again, he comes; over and over again, he goes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੮੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਇਕ ਰੰਗਿ ਰਚੈ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ

Eik Rang Rachai Rehai Liv Lae ||

Be absorbed in love for the One Lord, and remain lovingly focused on Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੮੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਇਵ ਛੂਟੈ ਫਿਰਿ ਫਾਸ ਪਾਇ ॥੩੯॥

Eiv Shhoottai Fir Fas N Pae ||39||

In this way you shall be saved, and you shall not fall into the trap again. ||39||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੮੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਬੀਰਾ ਬੀਰਾ ਕਰਿ ਰਹੀ ਬੀਰ ਭਏ ਬੈਰਾਇ

Beera Beera Kar Rehee Beer Bheae Bairae ||

She calls out, ""Brother, O brother - stay, O brother!"" But he becomes a stranger.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੮੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਬੀਰ ਚਲੇ ਘਰਿ ਆਪਣੈ ਬਹਿਣ ਬਿਰਹਿ ਜਲਿ ਜਾਇ

Beer Chalae Ghar Apanai Behin Birehi Jal Jae ||

Her brother departs for his own home, and his sister burns with the pain of separation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੮੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਬਾਬੁਲ ਕੈ ਘਰਿ ਬੇਟੜੀ ਬਾਲੀ ਬਾਲੈ ਨੇਹਿ

Babul Kai Ghar Baettarree Balee Balai Naehi ||

In this world, her father's home, the daughter, the innocent soul bride, loves her Young Husband Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੯੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜੇ ਲੋੜਹਿ ਵਰੁ ਕਾਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਤੇਹਿ

Jae Lorrehi Var Kamanee Sathigur Saevehi Thaehi ||

If you long for your Husband Lord, O soul bride, then serve the True Guru with love.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੯੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਬਿਰਲੋ ਗਿਆਨੀ ਬੂਝਣਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਚਿ ਮਿਲੇਇ

Biralo Gianee Boojhano Sathigur Sach Milaee ||

How rare are the spiritually wise, who meet the True Guru, and truly understand.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੯੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਠਾਕੁਰ ਹਾਥਿ ਵਡਾਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ

Thakur Hathh Vaddaeea Jai Bhavai Thai Dhaee ||

All glorious greatness rests in the Lord and Master's Hands. He grants them, when He is pleased.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੯੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਬਾਣੀ ਬਿਰਲਉ ਬੀਚਾਰਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ

Banee Biralo Beecharasee Jae Ko Guramukh Hoe ||

How rare are those who contemplate the Word of the Guru's Bani; they become Gurmukh.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੯੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥੪੦॥

Eih Banee Meha Purakh Kee Nij Ghar Vasa Hoe ||40||

This is the Bani of the Supreme Being; through it, one dwells within the home of his inner being. ||40||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੯੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਭਨਿ ਭਨਿ ਘੜੀਐ ਘੜਿ ਘੜਿ ਭਜੈ ਢਾਹਿ ਉਸਾਰੈ ਉਸਰੇ ਢਾਹੈ

Bhan Bhan Gharreeai Gharr Gharr Bhajai Dtahi Ousarai Ousarae Dtahai ||

Shattering and breaking apart, He creates and re-creates; creating, He shatters again. He builds up what He has demolished, and demolishes what He has built.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੯੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਰ ਭਰਿ ਸੋਖੈ ਭੀ ਭਰਿ ਪੋਖੈ ਸਮਰਥ ਵੇਪਰਵਾਹੈ

Sar Bhar Sokhai Bhee Bhar Pokhai Samarathh Vaeparavahai ||

He dries up the pools which are full, and fills the dried tanks again. He is all-powerful and independent.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੯੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਨੇ ਭਏ ਦਿਵਾਨੇ ਵਿਣੁ ਭਾਗਾ ਕਿਆ ਪਾਈਐ

Bharam Bhulanae Bheae Dhivanae Vin Bhaga Kia Paeeai ||

Deluded by doubt, they have gone insane; without destiny, what do they obtain?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੯੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਡੋਰੀ ਪ੍ਰਭਿ ਪਕੜੀ ਜਿਨ ਖਿੰਚੈ ਤਿਨ ਜਾਈਐ

Guramukh Gian Ddoree Prabh Pakarree Jin Khinchai Thin Jaeeai ||

The Gurmukhs know that God holds the string; wherever He pulls it, they must go.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੨੯੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸਦਾ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਬਹੁੜਿ ਪਛੋਤਾਈਐ

Har Gun Gae Sadha Rang Rathae Bahurr N Pashhothaeeai ||

Those who sing the Glorious Praises of the Lord, are forever imbued with His Love; they never again feel regret.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੦੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਭਭੈ ਭਾਲਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝਹਿ ਤਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਈਐ

Bhabhai Bhalehi Guramukh Boojhehi Tha Nij Ghar Vasa Paeeai ||

Bhabha: If someone seeks, and then becomes Gurmukh, then he comes to dwell in the home of his own heart.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੦੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਭਭੈ ਭਉਜਲੁ ਮਾਰਗੁ ਵਿਖੜਾ ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ ਤਰੀਐ

Bhabhai Bhoujal Marag Vikharra As Nirasa Thareeai ||

Bhabha: The way of the terrifying world-ocean is treacherous. Remain free of hope, in the midst of hope, and you shall cross over.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੦੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਆਪੋ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਜੀਵਤਿਆ ਇਵ ਮਰੀਐ ॥੪੧॥

Gur Parasadhee Apo Cheenhai Jeevathia Eiv Mareeai ||41||

By Guru's Grace, one comes to understand himself; in this way, he remains dead while yet alive. ||41||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੦੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਰਿ ਮੁਏ ਮਾਇਆ ਕਿਸੈ ਸਾਥਿ

Maeia Maeia Kar Mueae Maeia Kisai N Sathh ||

Crying out for the wealth and riches of Maya, they die; but Maya does not go along with them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੦੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਹੰਸੁ ਚਲੈ ਉਠਿ ਡੁਮਣੋ ਮਾਇਆ ਭੂਲੀ ਆਥਿ

Hans Chalai Outh Ddumano Maeia Bhoolee Athh ||

The soul-swan arises and departs, sad and depressed, leaving its wealth behind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੦੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਮਨੁ ਝੂਠਾ ਜਮਿ ਜੋਹਿਆ ਅਵਗੁਣ ਚਲਹਿ ਨਾਲਿ

Man Jhootha Jam Johia Avagun Chalehi Nal ||

The false mind is hunted by the Messenger of Death; it carries its faults along when it goes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੦੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਮਨ ਮਹਿ ਮਨੁ ਉਲਟੋ ਮਰੈ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਹਿ ਨਾਲਿ

Man Mehi Man Oulatto Marai Jae Gun Hovehi Nal ||

The mind turns inward, and merges with mind, when it is with virtue.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੦੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਮੁਏ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੁ ਭਾਲਿ

Maeree Maeree Kar Mueae Vin Navai Dhukh Bhal ||

Crying out, ""Mine, mine!"", they have died, but without the Name, they find only pain.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੦੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੜ ਮੰਦਰ ਮਹਲਾ ਕਹਾ ਜਿਉ ਬਾਜੀ ਦੀਬਾਣੁ

Garr Mandhar Mehala Keha Jio Bajee Dheeban ||

So where are their forts, mansions, palaces and courts? They are like a short story.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੦੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਣੁ ਝੂਠਾ ਆਵਣ ਜਾਣੁ

Naanak Sachae Nam Vin Jhootha Avan Jan ||

O Nanak, without the True Name, the false just come and go.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੧੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਪੇ ਚਤੁਰੁ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪੇ ਜਾਣੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪੨॥

Apae Chathur Saroop Hai Apae Jan Sujan ||42||

He Himself is clever and so very beautiful; He Himself is wise and all-knowing. ||42||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੧੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜੋ ਆਵਹਿ ਸੇ ਜਾਹਿ ਫੁਨਿ ਆਇ ਗਏ ਪਛੁਤਾਹਿ

Jo Avehi Sae Jahi Fun Ae Geae Pashhuthahi ||

Those who come, must go in the end; they come and go, regretting and repenting.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੧੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮੇਦਨੀ ਘਟੈ ਵਧੈ ਉਤਾਹਿ

Lakh Chouraseeh Maedhanee Ghattai N Vadhhai Outhahi ||

They will pass through 8.4 millions species; this number does not decrease or rise.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੧੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ ਜਿਨ ਹਰਿ ਭਾਇਆ

Sae Jan Oubarae Jin Har Bhaeia ||

They alone are saved, who love the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੧੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਧੰਧਾ ਮੁਆ ਵਿਗੂਤੀ ਮਾਇਆ

Dhhandhha Mua Vigoothee Maeia ||

Their worldly entanglements are ended, and Maya is conquered.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੧੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਸੀ ਕਿਸ ਕਉ ਮੀਤੁ ਕਰੇਉ

Jo Dheesai So Chalasee Kis Ko Meeth Karaeo ||

Whoever is seen, shall depart; who should I make my friend?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੧੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜੀਉ ਸਮਪਉ ਆਪਣਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਆਗੈ ਦੇਉ

Jeeo Samapo Apana Than Man Agai Dhaeo ||

I dedicate my soul, and place my body and mind in offering before Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੧੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਅਸਥਿਰੁ ਕਰਤਾ ਤੂ ਧਣੀ ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਮੈ ਓਟ

Asathhir Karatha Thoo Dhhanee This Hee Kee Mai Outt ||

You are eternally stable, O Creator, Lord and Master; I lean on Your Support.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੧੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਣ ਕੀ ਮਾਰੀ ਹਉ ਮੁਈ ਸਬਦਿ ਰਤੀ ਮਨਿ ਚੋਟ ॥੪੩॥

Gun Kee Maree Ho Muee Sabadh Rathee Man Chott ||43||

Conquered by virtue, egotism is killed; imbued with the Word of the Shabad, the mind rejects the world. ||43||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੧੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਕੋ ਰਹੈ ਰੰਗੁ ਤੁੰਗੁ ਫਕੀਰੁ

Rana Rao N Ko Rehai Rang N Thung Fakeer ||

Neither the kings nor the nobles will remain; neither the rich nor the poor will remain.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੨੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਇ ਬੰਧੈ ਧੀਰ

Varee Apo Apanee Koe N Bandhhai Dhheer ||

When one's turn comes, no one can stay here.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੨੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਰਾਹੁ ਬੁਰਾ ਭੀਹਾਵਲਾ ਸਰ ਡੂਗਰ ਅਸਗਾਹ

Rahu Bura Bheehavala Sar Ddoogar Asagah ||

The path is difficult and treacherous; the pools and mountains are impassable.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੨੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਮੈ ਤਨਿ ਅਵਗਣ ਝੁਰਿ ਮੁਈ ਵਿਣੁ ਗੁਣ ਕਿਉ ਘਰਿ ਜਾਹ

Mai Than Avagan Jhur Muee Vin Gun Kio Ghar Jah ||

My body is filled with faults; I am dying of grief. Without virtue, how can I enter my home?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੨੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਣੀਆ ਗੁਣ ਲੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਕਿਉ ਤਿਨ ਮਿਲਉ ਪਿਆਰਿ

Guneea Gun Lae Prabh Milae Kio Thin Milo Piar ||

The virtuous take virtue, and meet God; how can I meet them with love?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੨੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਤਿਨ ਹੀ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾਂ ਜਪਿ ਜਪਿ ਰਿਦੈ ਮੁਰਾਰਿ

Thin Hee Jaisee Thhee Rehan Jap Jap Ridhai Murar ||

If ony I could be like them, chanting and meditating within my heart on the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੨੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਅਵਗੁਣੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਗੁਣ ਭੀ ਵਸਹਿ ਨਾਲਿ

Avagunee Bharapoor Hai Gun Bhee Vasehi Nal ||

He is overflowing with faults and demerits, but virtue dwells within him as well.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੨੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਵਿਣੁ ਸਤਗੁਰ ਗੁਣ ਜਾਪਨੀ ਜਿਚਰੁ ਸਬਦਿ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪੪॥

Vin Sathagur Gun N Japanee Jichar Sabadh N Karae Beechar ||44||

Without the True Guru, he does not see God's Virtues; he does not chant the Glorious Virtues of God. ||44||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੨੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਲਸਕਰੀਆ ਘਰ ਸੰਮਲੇ ਆਏ ਵਜਹੁ ਲਿਖਾਇ

Lasakareea Ghar Sanmalae Aeae Vajahu Likhae ||

God's soldiers take care of their homes; their pay is pre-ordained, before they come into the world.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੨੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਕਾਰ ਕਮਾਵਹਿ ਸਿਰਿ ਧਣੀ ਲਾਹਾ ਪਲੈ ਪਾਇ

Kar Kamavehi Sir Dhhanee Laha Palai Pae ||

They serve their Supreme Lord and Master, and obtain the profit.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੨੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਬੁਰਿਆਈਆ ਛੋਡੇ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰਿ

Lab Lobh Buriaeea Shhoddae Manahu Visar ||

They renounce greed, avarice and evil, and forget them from their minds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੩੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੜਿ ਦੋਹੀ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕੀ ਕਦੇ ਆਵੈ ਹਾਰਿ

Garr Dhohee Pathisah Kee Kadhae N Avai Har ||

In the fortress of the body, they announce the victory of their Supreme King; they are never ever vanquished.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੩੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਚਾਕਰੁ ਕਹੀਐ ਖਸਮ ਕਾ ਸਉਹੇ ਉਤਰ ਦੇਇ

Chakar Keheeai Khasam Ka Souhae Outhar Dhaee ||

One who calls himself a servant of his Lord and Master, and yet speaks defiantly to Him,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੩੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਵਜਹੁ ਗਵਾਏ ਆਪਣਾ ਤਖਤਿ ਬੈਸਹਿ ਸੇਇ

Vajahu Gavaeae Apana Thakhath N Baisehi Saee ||

Shall forfeit his pay, and not be seated upon the throne.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੩੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਥਿ ਵਡਿਆਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ

Preetham Hathh Vaddiaeea Jai Bhavai Thai Dhaee ||

Glorious greatness rests in the hands of my Beloved; He gives, according to the Pleasure of His Will.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੩੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਪਿ ਕਰੇ ਕਿਸੁ ਆਖੀਐ ਅਵਰੁ ਕੋਇ ਕਰੇਇ ॥੪੫॥

Ap Karae Kis Akheeai Avar N Koe Karaee ||45||

He Himself does everything; who else should we address? No one else does anything. ||45||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੩੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਬੀਜਉ ਸੂਝੈ ਕੋ ਨਹੀ ਬਹੈ ਦੁਲੀਚਾ ਪਾਇ

Beejo Soojhai Ko Nehee Behai Dhuleecha Pae ||

I cannot conceive of any other, who could be seated upon the royal cushions.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੩੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਣੁ ਨਰਹ ਨਰੁ ਸਾਚਉ ਸਾਚੈ ਨਾਇ

Narak Nivaran Nareh Nar Sacho Sachai Nae ||

The Supreme Man of men eradicates hell; He is True, and True is His Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੩੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਵਣੁ ਤ੍ਰਿਣੁ ਢੂਢਤ ਫਿਰਿ ਰਹੀ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰਉ ਬੀਚਾਰੁ

Van Thrin Dtoodtath Fir Rehee Man Mehi Karo Beechar ||

I wandered around searching for Him in the forests and meadows; I contemplate Him within my mind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੩੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਲਾਲ ਰਤਨ ਬਹੁ ਮਾਣਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਥਿ ਭੰਡਾਰੁ

Lal Rathan Bahu Manakee Sathigur Hathh Bhanddar ||

The treasures of myriads of pearls, jewels and emeralds are in the hands of the True Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੩੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਊਤਮੁ ਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲੈ ਇਕ ਮਨਿ ਏਕੈ ਭਾਇ

Ootham Hova Prabh Milai Eik Man Eaekai Bhae ||

Meeting with God, I am exalted and elevated; I love the One Lord single-mindedly.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੪੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਸਿ ਮਿਲੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਪਰਥਾਇ

Naanak Preetham Ras Milae Laha Lai Parathhae ||

O Nanak, one who lovingly meets with his Beloved, earns profit in the world hereafter.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੪੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਰਚਨਾ ਰਾਚਿ ਜਿਨਿ ਰਚੀ ਜਿਨਿ ਸਿਰਿਆ ਆਕਾਰੁ

Rachana Rach Jin Rachee Jin Siria Akar ||

He who created and formed the creation, made your form as well.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੪੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੇਅੰਤੁ ਧਿਆਈਐ ਅੰਤੁ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੪੬॥

Guramukh Baeanth Dhhiaeeai Anth N Paravar ||46||

As Gurmukh, meditate on the Infinite Lord, who has no end or limitation. ||46||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੪੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ੜਾੜੈ ਰੂੜਾ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸੋਈ

Rrarrai Roorra Har Jeeo Soee ||

Rharha: The Dear Lord is beautiful;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੪੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਰਾਜਾ ਅਵਰੁ ਕੋਈ

This Bin Raja Avar N Koee ||

There is no other king, except Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੪੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ੜਾੜੈ ਗਾਰੁੜੁ ਤੁਮ ਸੁਣਹੁ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ

Rrarrai Garurr Thum Sunahu Har Vasai Man Mahi ||

Rharha: Listen to the spell, and the Lord will come to dwell in your mind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੪੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਮਤੁ ਕੋ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਹਿ

Gur Parasadhee Har Paeeai Math Ko Bharam Bhulahi ||

By Guru's Grace, one finds the Lord; do not be deluded by doubt.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੪੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸੋ ਸਾਹੁ ਸਾਚਾ ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਧਨੁ ਰਾਸਿ

So Sahu Sacha Jis Har Dhhan Ras ||

He alone is the true banker, who has the capital of the wealth of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੪੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੂਰਾ ਤਿਸੁ ਸਾਬਾਸਿ

Guramukh Poora This Sabas ||

The Gurmukh is perfect - applaud him!

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੪੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਬੀਚਾਰਿ

Roorree Banee Har Paeia Gur Sabadhee Beechar ||

Through the beautiful Word of the Guru's Bani, the Lord is obtained; contemplate the Word of the Guru's Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੫੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਪੁ ਗਇਆ ਦੁਖੁ ਕਟਿਆ ਹਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਨਾਰਿ ॥੪੭॥

Ap Gaeia Dhukh Kattia Har Var Paeia Nar ||47||

Self-conceit is eliminated, and pain is eradicated; the soul bride obtains her Husband Lord. ||47||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੫੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਸੰਚੀਐ ਧਨੁ ਕਾਚਾ ਬਿਖੁ ਛਾਰੁ

Sueina Rupa Sancheeai Dhhan Kacha Bikh Shhar ||

He hoards gold and silver, but this wealth is false and poisonous, nothing more than ashes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੫੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਾਹੁ ਸਦਾਏ ਸੰਚਿ ਧਨੁ ਦੁਬਿਧਾ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ

Sahu Sadhaeae Sanch Dhhan Dhubidhha Hoe Khuar ||

He calls himself a banker, gathering wealth, but he is ruined by his dual-mindedness.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੫੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਚਿਆਰੀ ਸਚੁ ਸੰਚਿਆ ਸਾਚਉ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ

Sachiaree Sach Sanchia Sacho Nam Amol ||

The truthful ones gather Truth; the True Name is priceless.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੫੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਹਰਿ ਨਿਰਮਾਇਲੁ ਊਜਲੋ ਪਤਿ ਸਾਚੀ ਸਚੁ ਬੋਲੁ

Har Niramaeil Oojalo Path Sachee Sach Bol ||

The Lord is immaculate and pure; through Him, their honor is true, and their speech is true.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੫੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਸੁਜਾਣੁ ਤੂ ਤੂ ਸਰਵਰੁ ਤੂ ਹੰਸੁ

Sajan Meeth Sujan Thoo Thoo Saravar Thoo Hans ||

You are my friend and companion, all-knowing Lord; You are the lake, and You are the swan.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੫੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਾਚਉ ਠਾਕੁਰੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਸੁ

Sacho Thakur Man Vasai Ho Baliharee This ||

I am a sacrifice to that being, whose mind is filled with the True Lord and Master.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੫੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨਿ ਕੀਤੀ ਸੋ ਜਾਣੁ

Maeia Mamatha Mohanee Jin Keethee So Jan ||

Know the One who created love and attachment to Maya, the Enticer.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੫੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਬਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਏਕੁ ਹੈ ਬੂਝੈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪੮॥

Bikhia Anmrith Eaek Hai Boojhai Purakh Sujan ||48||

One who realizes the all-knowing Primal Lord, looks alike upon poison and nectar. ||48||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੫੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਖਿਮਾ ਵਿਹੂਣੇ ਖਪਿ ਗਏ ਖੂਹਣਿ ਲਖ ਅਸੰਖ

Khima Vihoonae Khap Geae Khoohan Lakh Asankh ||

Without patience and forgiveness, countless hundreds of thousands have perished.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੬੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਗਣਤ ਆਵੈ ਕਿਉ ਗਣੀ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮੁਏ ਬਿਸੰਖ

Ganath N Avai Kio Ganee Khap Khap Mueae Bisankh ||

Their numbers cannot be counted; how could I count them? Bothered and bewildered, uncounted numbers have died.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੬੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਖਸਮੁ ਪਛਾਣੈ ਆਪਣਾ ਖੂਲੈ ਬੰਧੁ ਪਾਇ

Khasam Pashhanai Apana Khoolai Bandhh N Pae ||

One who realizes his Lord and Master is set free, and not bound by chains.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੬੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਬਦਿ ਮਹਲੀ ਖਰਾ ਤੂ ਖਿਮਾ ਸਚੁ ਸੁਖ ਭਾਇ

Sabadh Mehalee Khara Thoo Khima Sach Sukh Bhae ||

Through the Word of the Shabad, enter the Mansion of the Lord's Presence; you shall be blessed with patience, forgiveness, truth and peace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੬੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਖਰਚੁ ਖਰਾ ਧਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤੂ ਆਪੇ ਵਸਹਿ ਸਰੀਰਿ

Kharach Khara Dhhan Dhhian Thoo Apae Vasehi Sareer ||

Partake of the true wealth of meditation, and the Lord Himself shall abide within your body.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੬੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੁਖਿ ਜਾਪੈ ਸਦਾ ਗੁਣ ਅੰਤਰਿ ਮਨਿ ਧੀਰ

Man Than Mukh Japai Sadha Gun Anthar Man Dhheer ||

With mind, body and mouth, chant His Glorious Virtues forever; courage and composure shall enter deep within your mind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੬੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਹਉਮੈ ਖਪੈ ਖਪਾਇਸੀ ਬੀਜਉ ਵਥੁ ਵਿਕਾਰੁ

Houmai Khapai Khapaeisee Beejo Vathh Vikar ||

Through egotism, one is distracted and ruined; other than the Lord, all things are corrupt.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੬੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਵਿਚਿ ਪਾਇਅਨੁ ਕਰਤਾ ਅਲਗੁ ਅਪਾਰੁ ॥੪੯॥

Janth Oupae Vich Paeian Karatha Alag Apar ||49||

Forming His creatures, He placed Himself within them; the Creator is unattached and infinite. ||49||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੬੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸ੍ਰਿਸਟੇ ਭੇਉ ਜਾਣੈ ਕੋਇ

Srisattae Bhaeo N Janai Koe ||

No one knows the mystery of the Creator of the World.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੬੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸ੍ਰਿਸਟਾ ਕਰੈ ਸੁ ਨਿਹਚਉ ਹੋਇ

Srisatta Karai S Nihacho Hoe ||

Whatever the Creator of the World does, is certain to occur.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੬੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸੰਪੈ ਕਉ ਈਸਰੁ ਧਿਆਈਐ

Sanpai Ko Eesar Dhhiaeeai ||

For wealth, some meditate on the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੭੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸੰਪੈ ਪੁਰਬਿ ਲਿਖੇ ਕੀ ਪਾਈਐ

Sanpai Purab Likhae Kee Paeeai ||

By pre-ordained destiny, wealth is obtained.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੭੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸੰਪੈ ਕਾਰਣਿ ਚਾਕਰ ਚੋਰ

Sanpai Karan Chakar Chor ||

For the sake of wealth, some become servants or thieves.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੭੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸੰਪੈ ਸਾਥਿ ਚਾਲੈ ਹੋਰ

Sanpai Sathh N Chalai Hor ||

Wealth does not go along with them when they die; it passes into the hands of others.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੭੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਨਹੀ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ

Bin Sachae Nehee Dharageh Man ||

Without Truth, honor is not obtained in the Court of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੭੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਛੁਟੈ ਨਿਦਾਨਿ ॥੫੦॥

Har Ras Peevai Shhuttai Nidhan ||50||

Drinking in the subtle essence of the Lord, one is emancipated in the end. ||50||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੭੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਹੇਰਤ ਹੇਰਤ ਹੇ ਸਖੀ ਹੋਇ ਰਹੀ ਹੈਰਾਨੁ

Haerath Haerath Hae Sakhee Hoe Rehee Hairan ||

Seeing and perceiving, O my companions, I am wonder-struck and amazed.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੭੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੀ ਮੈ ਮੁਈ ਸਬਦਿ ਰਵੈ ਮਨਿ ਗਿਆਨੁ

Ho Ho Karathee Mai Muee Sabadh Ravai Man Gian ||

My egotism, which proclaimed itself in possessiveness and self-conceit, is dead. My mind chants the Word of the Shabad, and attains spiritual wisdom.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੭੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਹਾਰ ਡੋਰ ਕੰਕਨ ਘਣੇ ਕਰਿ ਥਾਕੀ ਸੀਗਾਰੁ

Har Ddor Kankan Ghanae Kar Thhakee Seegar ||

I am so tired of wearing all these necklaces, hair-ties and bracelets, and decorating myself.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੭੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗਲਿ ਹਾਰੁ

Mil Preetham Sukh Paeia Sagal Guna Gal Har ||

Meeting with my Beloved, I have found peace; now, I wear the necklace of total virtue.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੭੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੁ

Naanak Guramukh Paeeai Har Sio Preeth Piar ||

O Nanak, the Gurmukh attains the Lord, with love and affection.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੮੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਦੇਖਹੁ ਮਨਿ ਬੀਚਾਰਿ

Har Bin Kin Sukh Paeia Dhaekhahu Man Beechar ||

Without the Lord, who has found peace? Reflect upon this in your mind, and see.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੮੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਹਰਿ ਪੜਣਾ ਹਰਿ ਬੁਝਣਾ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਖਹੁ ਪਿਆਰੁ

Har Parrana Har Bujhana Har Sio Rakhahu Piar ||

Read about the Lord, understand the Lord, and enshrine love for the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੮੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਹਰਿ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥੫੧॥

Har Japeeai Har Dhhiaeeai Har Ka Nam Adhhar ||51||

Chant the Lord's Name, and meditate on the Lord; hold tight to the Support of the Name of the Lord. ||51||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੮੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਲੇਖੁ ਮਿਟਈ ਹੇ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰਿ

Laekh N Mittee Hae Sakhee Jo Likhia Karathar ||

The inscription inscribed by the Creator Lord cannot be erased, O my companions.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੮੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਆਪੇ ਕਾਰਣੁ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪਗੁ ਧਾਰਿ

Apae Karan Jin Keea Kar Kirapa Pag Dhhar ||

He who created the universe, in His Mercy, installs His Feet within us.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੮੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਕਰਤੇ ਹਥਿ ਵਡਿਆਈਆ ਬੂਝਹੁ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਿ

Karathae Hathh Vaddiaeea Boojhahu Gur Beechar ||

Glorious greatness rests in the Hands of the Creator; reflect upon the Guru, and understand this.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੮੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਲਿਖਿਆ ਫੇਰਿ ਸਕੀਐ ਜਿਉ ਭਾਵੀ ਤਿਉ ਸਾਰਿ

Likhia Faer N Sakeeai Jio Bhavee Thio Sar ||

This inscription cannot be challenged. As it pleases You, You care for me.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੮੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਦਰਿ ਤੇਰੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ

Nadhar Thaeree Sukh Paeia Naanak Sabadh Veechar ||

By Your Glance of Grace, I have found peace; O Nanak, reflect upon the Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੮੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਪਚਿ ਮੁਏ ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਿ

Manamukh Bhoolae Pach Mueae Oubarae Gur Beechar ||

The self-willed manmukhs are confused; they rot away and die. Only by reflecting upon the Guru can they be saved.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੮੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਿ ਪੁਰਖੁ ਨਦਰਿ ਆਵਈ ਤਿਸ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰਿ ਕਹਿਆ ਜਾਇ

J Purakh Nadhar N Avee This Ka Kia Kar Kehia Jae ||

What can anyone say, about that Primal Lord, who cannot be seen?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੯੦
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨਿ ਹਿਰਦੈ ਦਿਤਾ ਦਿਖਾਇ ॥੫੨॥

Baliharee Gur Apanae Jin Hiradhai Dhitha Dhikhae ||52||

I am a sacrifice to my Guru, who has revealed Him to me, within my own heart. ||52||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੯੧
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਪਾਧਾ ਪੜਿਆ ਆਖੀਐ ਬਿਦਿਆ ਬਿਚਰੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ

Padhha Parria Akheeai Bidhia Bicharai Sehaj Subhae ||

That Pandit, that religious scholar, is said to be well-educated, if he contemplates knowledge with intuitive ease.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੯੨
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਬਿਦਿਆ ਸੋਧੈ ਤਤੁ ਲਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਇ

Bidhia Sodhhai Thath Lehai Ram Nam Liv Lae ||

Considering his knowledge, he finds the essence of reality, and lovingly focuses his attention on the Name of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੯੩
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਮਨਮੁਖੁ ਬਿਦਿਆ ਬਿਕ੍ਰਦਾ ਬਿਖੁ ਖਟੇ ਬਿਖੁ ਖਾਇ

Manamukh Bidhia Bikradha Bikh Khattae Bikh Khae ||

The self-willed manmukh sells his knowledge; he earns poison, and eats poison.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੯੪
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਮੂਰਖੁ ਸਬਦੁ ਚੀਨਈ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹ ਕਾਇ ॥੫੩॥

Moorakh Sabadh N Cheenee Soojh Boojh Neh Kae ||53||

The fool does not think of the Word of the Shabad. He has no understanding, no comprehension. ||53||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੯੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਪਾਧਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਖੀਐ ਚਾਟੜਿਆ ਮਤਿ ਦੇਇ

Padhha Guramukh Akheeai Chattarria Math Dhaee ||

That Pandit is called Gurmukh, who imparts understanding to his students.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੯੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਹੁ ਨਾਮੁ ਸੰਗਰਹੁ ਲਾਹਾ ਜਗ ਮਹਿ ਲੇਇ

Nam Samalahu Nam Sangarahu Laha Jag Mehi Laee ||

Contemplate the Naam, the Name of the Lord; gather in the Naam, and earn the true profit in this world.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੯੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਚੀ ਪਟੀ ਸਚੁ ਮਨਿ ਪੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸੁ ਸਾਰੁ

Sachee Pattee Sach Man Parreeai Sabadh S Sar ||

With the true notebook of the true mind, study the most sublime Word of the Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੯੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਿਤੁ ਬੀਨਾ ਜਿਸੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗਲਿ ਹਾਰੁ ॥੫੪॥੧॥

Naanak So Parria So Panddith Beena Jis Ram Nam Gal Har ||54||1||

O Nanak, he alone is learned, and he alone is a wise Pandit, who wears the necklace of the Lord's Name. ||54||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੩ ਪੰ. ੩੯੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev