Sri Nanak Prakash - Section 1 Chapter Index


No.Chapter NamePage No.
1 ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ, ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨਨû, ਨਾਮ ਪ੍ਰਥਮੋ ਧ੍ਯਾਇ॥ 1
2 ਮੰਗਲ ਪਜ਼ਤ੍ਰੀ ਲਿੳਾਅੁਂੀ, ਬਾਲੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ੳੰਗਦ ਜੀ ਲ਼ ਮਿਲਂਾ॥ 108
3 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ੳਵਤਾਰ॥ 129
4 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ੳਵਤਾਰ ਅੁਤਸਾਹ ਤੇ ਨਾਮ ਧਰਨਾ॥ 152
5ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ॥ 170
6 ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਪ੍ਰਤਿ ਅੁਪਦੇਸ਼॥ 188
7 ਬਾਲ ਲੀਲ੍ਹਾ, ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਿ ਸਪਤ ਸ਼ਲੋਕੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ੳਰਥ ਸੁਨਾਏ॥208
8 ਗੁਰ ਸਿਜ਼ਖ ਦਾ ਮੰਗਲ ਮੁਜ਼ਲਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਅੁਪਦੇਸ਼॥ 219
9 ਸਾਰਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲ ਸਜ਼ਚਾ ਜੰਵੂ॥ 236
10 ੳਰਦਾਸ ਗਅੂੳਾਂ ਚਾਰਨਾ ਖੇਤ ਹਰਿੳਾ ਕਰਨਾ॥ 247
11 ਯਾਚਨਾ ਸਰਪ ਨੇ ਛਾਯਾ ਕਰਨੀ ਰਾਇ ਬੁਲਾਰ ਲ਼ ਸਿਦਕ॥ 258
12ਸਾਰਦਾ ਮੰਗਲ ਖੇਤ ਬੀਜਂਾ ਬ੍ਰਿਜ਼ਖ ਛਾਇੳਾ ੳਸਥਿਰ॥ 272
13 ਸਾਰਦਾ ਮੰਗਲ ਵੈਦ ਲ਼ ਅੁਪਦੇਸ਼॥ 285
14 ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੰਗਲ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂਾ॥ 299
15 ਗੁਰੂ ੳੰਗਦ ਦੇਵ ਮੰਗਲ ਖਰਾ ਸੌਦਾ; ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਤੇ ਰਾਯ ਬੁਲਾਰ॥316
16 ਗੁਰੂ ੳਮਰਦੇਵ ਮੰਗਲ ਛਾਪ ਲੋਟਾ ਸਾਧੂ ਲ਼ ਦਿਜ਼ਤਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾਂ॥331
17 ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ ੳਾਰੰਭੀ॥ 350
18 ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ 135 ਵਾਧਾ ਨਿਕਲੇ॥ 365
19 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਵਿੰਦ ਮੰਗਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਗਾਈ॥ 384
20 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਮੰਗਲ ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ, 321) ਵਾਧਾ ਲਏ॥ 403
21ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਗਲ ਬਰਾਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ॥ 421
22ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮੰਡਲ ਬਰਾਤ ਦਾ ਢੁਕਾਅੁ ਵਿੳਾਹ॥ 444
23ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੰਗਲ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਂਾ॥ 467
24 ਗੁਰਬਾਂੀ ਮੰਗਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ੳਾਅੁਂਾ॥ 484
25 ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਮੰਗਲ ਮੂਲੇ ਤੇ ਚੰਦੋ ਰਾਂੀ ਦਾ ੳਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਸੇ ਹੋਂਾ॥499
26ਸ਼ਾਰਦਾ ਮੰਗਲ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਜਨਮ॥ 513
27ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮੰਗਲ ਮਨਸੁਖ ਤੇ ਭਗੀਰਥ॥ 530
28ਗੁਰ ਚਰਨ ਮੰਗਲ ਵੇਈਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼॥ 547
29ਗੁਰਚਰਂ ਮੰਗਲ ਵੇਣਈਣ ਤੋਣ ਬਾਹਰ ੳਾਅੁਂਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ 565
30ਗੁਰ ਪਗ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਗਲ ਮੂਲੇ ਦਾ ੳਾਅੁਂਾ ਸ਼੍ਯਾਮੇ ਦਿਜ ਲ਼ 583
31ਸਾਰਦਾ ਮੰਗਲ, ਮੁਜ਼ਲਾਂ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਮਸੀਤ ਤੇ ਨ੍ਵਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ॥ 598
32ਗੁਰਚਰਨ ਮੰਗਲ ਮਸੀਤ ਕੌਤਕ॥ 613
33ਚਰਂ ਧੂੜ ਮੰਗਲ ਮਾਤਾ ਸੁਲਖਂੀ ਜੀ ਦਾ ਪੇਕੇ ਜਾਂਾ॥ 625
34ਗੁਰੂ ਪਗ ਮੰਗਲ ਮਰਦਾਨਾ ੳਾਯਾ॥ 640
35 ਗੁਰਚਰਂ ਮੰਗਲ ਰਬਾਬ ਲਿੳਾਅੁਂਾ॥ 655
36 ਗੁਰ ਚਰਨ ਮੰਗਲ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਭੁਖ ਬੇਬੇ ਜੀ ਪਾਸੋਣ ਵਿਦਾ॥ 671
37 ਕਥਾ ਮੰਗਲ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਣ ਬਂਿੳਾ॥ 688
38 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੰਗਲ ਭਾ: ਲਾਲੋ ਮਿਲਾਪ॥ 707
39 ਗੁਰਚਰਂ ਮੰਗਲ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ੳਾਦਿ॥ 726
40ਚਰਂ ਰਜ ਮੰਗਲ ਤਿਲਵੰਡੀ ਜਾਂਾ॥ 743
41 ਗੁਰਚਰਨ ਮੰਗਲ ਤਲਵੰਡੀ ੳਾਅੁਂਾ॥ 755
42 ਚਰਂ ਰਜ ਮੰਗਲ-ਤਲਵੰਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ॥ 770
43ਚਰਂ ਕਮਲ ਮੰਗਲ ਗਯਾਨ ਅੁਪਦੇਸ਼ ਤੁਲਸਾਂ॥ 782
44ਗੁਰਚਰਂ ਮੰਗਲ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਜਾਂਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ॥ 796
45ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਂ ਮੰਗਲ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਣ ਟੁਰਨਾ॥ 808
46ਚਰਂ ਮੰਗਲ ੳਜ਼ਕ ਖਜ਼ਖੜੀੳਾਂ ਖੁਵਾਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਭੁਖ 821
47ਨਖਕਾਂਤ ਮੰਗਲ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ॥ 839
48ਧਯਾਨ ਮਹਿਮਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਪ੍ਰਤਿ ਅੁਪਦੇਸ਼ ਯੋਗ॥ 855
49ਗੁਰ ਪਦ ਨਖ ਮੰਗਲ ਤ੍ਰਿਯਾ ਰਾਜ ਅੁਪਦੇਸ਼॥ 874
50ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਗਲ ਭਰਥਰੀ ਕੌਡਾ॥ 890
51ਸਾਰਦਾ ਮੰਗਲ ਸਾਲਸਰਾਇ ਜੌਹਰੀ॥ 908
52ਗੁਰਚਰਂ ਮੰਗਲ ਮਛ, ਕਲਿ, ਨਾਰਦ॥ 924
53ਗੁਰਚਰਂ ਮੰਗਲ ਸੁਧਰਸੈਨ॥ 939
54ਗੁਰ ਚਰਨ ਮੰਗਲ ਮਧੁਰਬੈਨ, ਦੇਵਲੂਤ ਰਾਖਸ਼॥ 955
55ਗੁਰ ਚਰਂ ਮੰਗਲ ਦੇਵਲੂਤ, ਬਨਮਾਨਸ ਰਾਖਸ਼॥ 973
56ਗੁਰ ਚਰਂ ਮੰਗਲ ਕਮਲ ਨੈਨ॥ 990
57 ਗੁਰਚਰਂ ਮੰਗਲ ਮਜ਼ਕੇ ਜਾਂਾ॥ 1008
58ਸੰਤ ਮੰਗਲ ਮਜ਼ਕਾ, ਜੀਵਂ ਪ੍ਰਸੰਗ॥ 1023
59ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਗਲ ਮਦੀਨਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾਂਾ॥ 1037
60ਗੁਰਚਰਨ ਮੰਗਲ ਸੁਮੇਰ ਤੇ ਗੋਰਖ, ਮਛਿੰਦ੍ਰ, ਲਹੁਰੀਪਾ ਨਾਲ 1054
61ਗੁਰ ਚਰਂ ਮੰਗਲ ਸਿਜ਼ਧ ਭੰਗਰ, ਕਨੀਫਾ, ਹਨੀਫਾ, 1073
62 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗਲ ਸਿਜ਼ਧ ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਈਸ਼ਰ 1088
63ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਰਂ ਮੰਗਲ ਸਿਜ਼ਧਨ ਚਰਚਾ, ਕੌਣਸ (ਖੜਾਂਵ)॥ 1104
64ਗੁਰਚਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਗਲ ਸਿਜ਼ਧਾਂ ਤੋਣ ਵਿਦਾ ਹੋਂਾ॥ 1117
65ਗੁਰ ਚਰਂ ਮੰਗਲ ਕਾਕ ਭਸੁੰਡ: ਦਜ਼ਤਾ ਤ੍ਰੇਯ॥ 1133
66ਗੁਰ ਚਰਂ ਮੰਗਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦ॥ 1146
67ਗੁਰਚਰਂ ਮੰਗਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦ॥ 1163
68ਗੁਰਚਰਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਗਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪ੍ਰਸੰਗ॥ 1176
69ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਗਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪ੍ਰਸੰਗ॥ 1188
70 ਗੁਰ ਚਰਂ ਮੰਗਲ ਵੈਰਾਹ ੳਵਤਾਰ॥ 1203
71ੳਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੰਗਲ ਧ੍ਰੁਜ਼ਵ ਪ੍ਰਸੰਗ॥ 1224
72ਗੁਰਚਰਨ ਮੰਗਲ ਧ੍ਰੁਜ਼ਵ ਪ੍ਰਸੰਗ॥ 1240
73ਸੰਤ ਮੰਗਲ ਸੰਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ੳਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਲਂ ਪ੍ਰਸੰਗ॥ 1252